Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bánh Chưng Xuân

Từ 19-01-2023 đến15/02/2023

Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, nhành mai vàng bên cạnh đào tươi... không khí Xuân 2023 lan tỏa tưng bừng khắp cả nước, hòa cùng niềm vui chung này, hoạt động Bánh Chưng Xuân chứa thật nhiều "nhân" hấp dẫn - là những bảo vật của võ lâm, nào cùng thưởng thức Bánh Chưng để khám phám Bánh Chưng nhân Thịt của mình là gì nhé. Một lần nữa, xin chúc mừng năm mới đến toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ, luôn vui vẻ, đoàn viên, khang an và thịnh vượng.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 20/01 - 24h00 ngày 15/02/2023
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Đào
                 
 • Vị trí: Tương Dương
 • Chức năng:
  • Xem số lượng sử dụng Bánh Chưng
  • Nhận mốc phần thưởng Bánh Chưng
  • Xem TOP 3 sử dụng Bánh Chưng
  • Nhận thưởng TOP 1 từng server
  • Đổi 60 Bánh Chưng
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 15/02/2023

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Chúc Tết 1
 • Nguồn gốc:
  • Khi săn Boss Sát Thủ 90 nhận được 20 Thiệp Chúc Tết 1.
   Chỉ có nhân vật kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ 90 mới nhận được vật phẩm, thành viên trong tổ đội không nhận được.
  • Đánh quái tại các bản đồ 9x + Lâm Du Quan có xác suất rớt Thiệp Chúc Tết 1.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Thiệp Chúc Tết 1/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 14/02/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Chúc Tết 2
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 10 Thiệp Chúc Tết 2. Qua ngày sẽ reset thời gian tích lũy online. Yêu cầu nhân vật Trùng Sinh 7 cấp > 170 mới có thể nhận.
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Thiệp Chúc Tết 2/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 14/02/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Chúc Tết 3
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành điểm Năng Động

  Tính năngVật phẩm nhận
  Mốc năng động 50 Thiệp Chúc Tết 3 *20
  Mốc năng động 80 Thiệp Chúc Tết 3 *60
  Mốc năng động 100 Thiệp Chúc Tết 3 *100
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Thiệp Chúc Tết 3/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 14/02/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rượu Thượng Hạng
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC giá 100 vạn lượng
 • Tính chất: Xếp chồng. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng
 • Chức năng:
  • Cụm siêu cấp, cao cấp, định danh (trừ máy chủ Tương Dương): 7.000.000, 10.000.000, 15.000.000 EXP và 5, 10, 15 Chân Nguyên
  • Máy chủ  Tương Dương:  15.000.000 Exp và 15 Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Rượu Thượng Hạng/nhân vật
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 14/02/2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Chưng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Bánh Chưng
  
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Bánh Chưng: 1 tiền đồng
  • Giỏ Bánh Chưng chứa 100 Bánh Chưng: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Cụm máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp - Định Danh: 25.000.000 exp + 02 Chân Nguyên Đơn Đại + 20 điểm Chân Nguyên + 1 phần thường ngẫu nhiên
  • Máy chủ Tương Dương: 25.000.000 exp + 02 Chân Nguyên Đơn Đại + 50 điểm Chân Nguyên + 1 phần thường ngẫu nhiên..
 • Giới hạn: Tối đa nhân vật chỉ nhận 375 tỉ EXP từ sử dụng Bánh Chưng. Sau khi đã đạt mốc kinh nghiệm thì sử dụng vẫn nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và tính số lượng đua Top (sau khi sử dụng 15000 vật phẩm thì KHÔNG thể nhận được EXP + Chân Nguyên Đại và điểm Chân Nguyên).

 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 14/02/2023
 • Lưu ý: Đổi 60 Bánh Chưng nhận quà
Vật phẩm thưởngSố LượngGhi chú
Định Mạch Đan (Khóa, không HSD) 10 Nhận 100%
Rương trang bị Đồng Hành 3 1
EXP Cộng dồn 150,000,000
Chân Nguyên 1000
Huyền Nguyên 100
Luyện cốt đơn 1 Ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng này.
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món 1
 Huyền Nguyên 100
Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa) 1
Trấn Phái Linh Dược 1
 Rương trang bị Đồng Hành 3 4
 Anh Hào Lệnh 1
 Anh Hào Tinh Thạch 1
 Diệu Dương Tinh Thạch  1
Thuốc tăng trưởng cao cấp 3
Ngựa Hoàng Kim Hóa Giải (21 ngày) 1
Băng Thanh Thúy Ngọc 10
Rương Hoàn Mỹ 1
 Định Mạch Đan  20
Chân Nguyên 1000
Chân Nguyên 1500
Trạm Lam Thúy Ngọc 15
 Hộp đồ phổ Diệu Dương 3
 Đại Hộ Mạch Đơn 5
 Mảnh Trang Sức cấp 3 5
 Rương Tinh Mỹ 10
 Rương Tinh Xảo 10
Chân Nguyên 2000
 Hộp đồ phổ Anh Hào 1
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 26Võ Lâm Truyền Kỳ
Đổi sách kỹ năng cấp 27
 • 10 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26
 • 15 sách kỹ năng 150 cấp 26 = 1 sách 150 cấp 27

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Chưng

Máy chủ Cao Cấp - Siêu Cấp - Định Danh
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
2 Băng Thanh Thúy Ngọc 1 Thuốc tăng trưởng cao cấp
1 Rương Hoàn Mỹ 1 Luyện cốt đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
3 Bạch Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
45 Hộ Mach Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hắc Long Nguyên Đơn (31/03/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thanh Linh Đan (31/03/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Địa Linh Đan (31/03/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thiên Linh Đan (31/03/2023)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
100/200/500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Rương Tinh Mỹ
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Diệu Dương
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Anh Hào
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Mảnh trang sức cấp 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 1
Võ Lâm Truyền Kỳ
10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Rương trang bị Đồng Hành 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
5 Thiên Hỏa Liệt Tửu
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Máy chủ Tương Dương

Nhân sĩ thuộc máy chủ Tương Dương ngoài những phần thưởng của máy chủ cũ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau. Lưu ý: Máy chủ Tương Dương không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP)

1 Tinh tinh khoáng
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Chưng (tất cả máy chủ)

Phần thưởng MốcTên Vật PhẩmSố lượngGhi chú
Mốc 500 Điểm Chân Nguyên 20,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 500 triệu
Rương Tinh Mỹ 10
Định Mạch Đan  20 Nhận 1 trong số
Diệu Dương Tinh Thạch 1
Mốc 1000   Chân Nguyên 30,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 1 tỷ
Rương Tinh Mỹ 20
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) (7 ngày) 1
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương 3
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) 10 Nhận 1 trong số
Rương đồng hành loại 3 5
Tẩy Luyện Châu 10
Trạm Lam Thúy Ngọc 20
Mốc 1500 Điểm Chân Nguyên 40,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 1,5 tỷ
Rương Hoàn Mỹ  10
Định Mạch Đan  20
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Diệu Dương Tinh Thạch 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí 3
Vũ Hoa Thạch 10
Trấn Phái Linh Dược 1
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Diệu Dương Lệnh 1
Mốc 2000 Điểm chân nguyên 50,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 2 tỷ
Rương Hoàn Mỹ  15
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Điểm Huyền Nguyên 500
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày) 1
Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày) 1
Bách Luyện Thành Cương 5 Nhận 1 trong số
Uẩn Linh Yếu Quyết 40
Đồ Phổ Diệu Dương Y 3
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 10
Định Mạch Đan  30 Nhận 1 trong số
Dương Bảo Rương - 1 Món 1
Trấn Phái Linh Dược 1
Diệu Dương Lệnh 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí 1
Diệu Dương Tinh Thạch  2
Mốc 3000 Điểm chân nguyên 60,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 3 tỷ
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 20
Rương Hoàn Mỹ  20
Đại Hộ Mạch Đơn 15
Diệu Dương Lệnh 1
Điểm Huyền Nguyên 500
Diệu Dương Tinh Thạch  1
Rương đồng hành loại 3 5
Dương Bảo Rương - 1 Món 1 Nhận 1 trong số
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí 3
Đồ Phổ Anh Hào Y 3
Anh Hào Tinh Thạch 1
Mốc 4000 Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 100%
EXP cộng dồn 4 tỷ
Đại Hộ Mạch Đơn 30
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 40
Rương Hoàn Mỹ  30
Luyện Cốt Đơn 5
Anh Hào Tinh Thạch 1
Anh Hào Lệnh 1
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món 1
Mốc 6500 Chân Nguyên 80,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 8 tỷ
Băng Thanh Thúy Ngọc  500
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 100
Luyện Cốt Đơn 10
Đại Hộ Mạch Đơn 100
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 1 trong 3
Rương Hoàn Mỹ  100
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 10,000 Chân Nguyên 120,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 18 tỷ
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  1000
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 300
Luyện Cốt Đơn 30
Trấn Phái Linh Dược 1 Nhận 1 trong 3
Rương Hoàn Mỹ  200
Tử Tinh Ngọc 5
Mốc 15,000 Chân Nguyên 160,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 48 tỷ
Trấn Phái Linh Dược 1
Băng Thanh Thúy Ngọc  2000
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 500
Luyện Cốt Đơn 50
Trấn Phái Linh Dược 2 Nhận 1 trong 3
Rương Hoàn Mỹ  300
Tử Tinh Ngọc 10
Mốc 20,000 Chân Nguyên 300,000 Nhận 100%
EXP cộng dồn 88 tỷ
Trấn Phái Linh Dược 2
Băng Thanh Thúy Ngọc  3000
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp 800
Luyện Cốt Đơn 80
Đại Hộ Mạch Đơn 800
Rương Hoàn Mỹ  600
Tử Tinh Ngọc 20

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.