Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật Võ Lâm Lệnh mới - 2023

Từ 14-08-2023 đến14/08/2023

Các nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh mới 2023 tại Sảnh Hoạt Động sẽ được điều chỉnh kể từ 14/08/2023 về phần thưởng, số lượng nhiệm vụ và cấp nhiệm vụ. Hỗ trợ nhân sĩ nhanh chóng đạt Trùng Sinh 11, các nguyên liệu nâng cấp Cường Hóa Trang Bị, Ấn Chiến, Kinh Mạch, Uẩn Linh, Trấn Phái Linh Dược, Văn Cương...

Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật theo nội dung mới nhất này nhé để dễ dàng thăng cấp cũng như nhận thưởng hấp dẫn nhé!

Cập nhật

 • Từ cấp 150 Trùng Sinh 4, hoàn thành nhiệm vụ ở Sảnh Hoạt Động để nhận thưởng.

Võ Lâm Truyền Kỳ 

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 14/08/2023
 • Điều kiện: Các nhân vật đã Trùng Sinh 4 > = cấp 150 đến Trùng Sinh 11

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Mật Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 3 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để lựa chọn Hoàn thành 01 trong các nhiệm vụ của Võ Lâm Lệnh (Vượt ải, Viêm Đế, Tống Kim, Boss Sát Thủ, Thủy Tặc, Võ Lâm Minh Chủ).
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tương Phùng Mật Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ

Hộp Tương Phùng Mật Lệnh
 • Nguồn gốc:
  • Tương Phùng Mật Lệnh: Nhận khi nhận thưởng năng động tại các mốc 50, 80, 100 hoặc mua từ Kỳ Trân Các giá 20 Tiền Đồng (HSD: 7 ngày).
  • Hộp Tương Phùng Mật Lệnh: 150 Tiền Đồng (Mở nhận 9 Tương Phùng Mật Lệnh HSD 7 ngày)
MốcPhần thưởng thêm
(từ Trùng Sinh 5 -> cấp 199 Trùng Sinh 11)
Mốc 50 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
Mốc 80 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
Mốc 100 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250/250, bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thăm May Mắn
Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Tài
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 1 Tiền Đồng (HSD 1 ngày).
 • Chức năng: Sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh (tối đa sử dụng 80 Thăm/1 ngày)
 • Khi sử dụng Thăm nếu trúng thưởng, hãy đến NPC Thần Tài tại Biện Kinh (220.190) để nhận thưởng. Sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng Thăm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 50 Tiền Đồng (HSD 7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Thiếc
 • Nguồn gốc: Mua tại hiệu thuốc giá 50 vạn lượng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Đồng/Chìa Bạc/Chìa Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá lần lượt 1, 20, 100 tiền đồng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở Rương Chân Nguyên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chân Nguyên Bảo Rương 2
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc 3.000 Chân Nguyên
Chìa Đồng 6.000 Chân Nguyên
Chìa Bạc 15.000 Chân Nguyên
Chìa Vàng 45.000 Chân Nguyên
Một số hình ảnh phần thưởng mới của Võ Lâm Lệnh mới 2023
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trấn Phái Linh Dược
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Bao Chân Nguyên/ Huyền Nguyên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thanh Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Định Mạch Đan
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bùa tăng Uẩn Linh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trạm Lam Thúy Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Văn Cương Thường/ Đặc Biệt cấp 7 (Mở sẽ nhận được Văn Cương cấp 7)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thủ/Túc Tam Dương/Âm Kinh cấp 7 - Nâng cấp Kinh Mạch mới lên cấp 7

Lưu ý

 • Nếu chưa nhận thưởng đạt mốc cấp độ thì không thể nhận nhiệm vụ mới.
 • Tất cả các vật phẩm nhận được đều ở trạng thái “Khóa vĩnh viễn".
 • Khi đã nhận nhiệm vụ mà chưa Hoàn thành nhưng đã vượt cấp thì buộc phải Hoàn thành rồi mới cho làm nhiệm vụ tiếp theo.
 • Hành trang phải trống 40 ô mới có thể nhận thưởng.
 • Với các nhiệm vụ tăng 1 Cấp Độ, mỗi lần hoàn thành sẽ nhận các phần thưởng theo Bảng Phần Thưởng bên dưới.

Phần thưởng hàng ngày

Phần thưởng thường (thứ 2 - Chủ nhật)
 • Cách nhận: Tiêu hao 01 Nhật Thông Lệnh/lần.
 • Giới hạn: Nhận được 1 lần/ngày theo thời gian quy định.
 • Phần thưởng:
Thời gianPhần thưởng (khóa toàn bộ)Hạn sử dụng
00h00

14h00
Sát thủ giản (cấp 90) 7 ngày
Anh hùng thiếp 7 ngày
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh 7 ngày
10 Tống Kim Phi tốc hoàn 7 ngày
10 Lệnh bài (Tống Kim) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Hộ Mạch Đơn - (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
Chân Nguyên Đơn (Trung) - (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
14h01

23h59
Ngọc Quán 7 ngày
Ngẫu nhiên: Long Huyết Hoàn, Viêm Đế Lệnh 7 ngày
100 Lệnh Bài Mộc Nhân 7 ngày
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh 7 ngày
Hộ Mạch Đơn (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
Chân Nguyên Đơn (Trung) (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Phần thưởng cuối tuần (thứ 7 - Chủ nhật)
 • Cách nhận: Tiêu hao 02 Nhật Thông Lệnh/lần.
 • Giới hạn: Nhận được 1 lần/ngày theo thời gian quy định.
 • Phần thưởng:
Phần thưởng (khóa toàn bộ)Hạn sử dụng
Ngũ Hành Ấn (700 điểm cường hóa/nhược hóa) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Hỗn nguyên Linh Lộ 7 ngày
10 Cửu Thiên Vân Du Đơn 7 ngày
Quả Đại Hoàng Kim 7 ngày
Mặt nạ chiến trường Bá Giả 1 ngày
Hộ Mạch Đơn - Nhận ngẫu nhiên (20, 30, 40) -
Chân Nguyên Đơn (trung) - Nhận ngẫu nhiên (20, 40, 60) -
Ngẫu nhiên 1 Trang sức: Xuyên Y 16% , Vạn Tiễn Bất Xâm 8% 7 ngày

Phần thưởng thăng cấp Võ Lâm Lệnh

Lưu ý chung cho tất cả các yêu cầu về nhiệm vụ:

nhiệm vụĐiều kiện hoàn thành
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải Vượt qua ải 20
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế Vượt qua ải 6
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Thủy Tặc Hoàn thành nhiệm vụ nộp truy công lệnh
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tống Kim Tham gia 1 trận Tống Kim đạt 1000 điểm
Điều kiệnNhiệm vụPhần thưởng khi hoàn thành điều kiện (khóa vĩnh viễn)
Trùng Sinh CấpĐạt cấpVật phẩm
Trùng Sinh 4 150-199
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
200
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
 • 2 Chuyển Sinh Thuật (14 ngày)
Trùng Sinh 5 10-189
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
190
 • Vạn Tiễn Bất Xâm 10% (14 ngày)
 • Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày)
 • Thiệp Đồng Hành
 • 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
 • 100.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 5 190-197
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
198
 • Ngũ Hành Ấn cấp 10 (900 điểm, HSD 14 ngày)
 • Bộ trang bị đằng long
 • 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
 • 3 Đại thành bí kíp kỹ năng 150 cấp 24
 • Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả (14 ngày)
 • 200.000 điểm Chân Nguyên
Trùng Sinh 5 198-199 200
 • Tạp Nan Bí Phổ (7 ngày)
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
 • Ngọc Chuyển Sinh (7 ngày)
 • 2330 Phục Sinh Hoàn (7 ngày)
Trùng Sinh 6 10 -149
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
150
 • 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
 • Đốc Mạch 16
 • 3 Ngân Nguyên Bảo (khóa)
 • Phi Phong Cấp 7 - 10 sao
 • Tinh Thần Khoáng x10
 • 9 Chân Nguyên Bảo Rương 2
Trùng Sinh 6 150-159
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 5 Thăm May Mắn
160
 • 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
 • 150.000 điểm Chân nguyên
 • 6 Chân Nguyên Bảo Rương 2
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
Trùng Sinh 6 160-169 170
 • 150.000 điểm chân nguyên
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 6 Chân Nguyên Bảo Rương 2
 • 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
Trùng Sinh 6 170-179 180
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 6 Chân Nguyên Bảo Rương 2
 • Nhâm Mạch 16
Trùng Sinh 6 180-194
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 2 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
195
 • 150.000 điểm Chân Nguyên
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 9 Chân Nguyên Bảo Rương 2
Trùng Sinh 6 195-199
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 2 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
200
 • 100.000 Chân Nguyên
 • Bí Kiếp Trùng Sinh 7 - Chưa Kiểm Định x 7 (khóa)
 • Ngọc Trùng Sinh 7,8 (khóa)
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
 • Âm Duy Đạt 16
Trùng Sinh 7 10-129
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
130
 • 500 Thiên Hỏa Liệt Tửu (Khóa)
 • 4 Chân Nguyên Bảo Rương 2
 • 100.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 7 130-149
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Sử dụng 1 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
150
 • 10 Chân Nguyên Bảo Rương 2
 • 200.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 7 150-155
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 2 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
156
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 100.000 điểm Chân nguyên
 • 10 Tinh Thần Khoáng
 • Rương bộ tinh sương
Trùng Sinh 7 156-161 162
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 100.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 7 162-165 166
 • 100.000 điểm Chân nguyên 
 • 3 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Trùng Sinh Chi Tử (Trung)
 • Dương Duy đạt 16
Trùng Sinh 7 166-169 170
 • 100.000 điểm Chân nguyên 
 • Âm Khiêu đạt 16
 • Dương Khiêu đạt 16
 • 1000 Điểm Huyền Nguyên
 • 100 Định Mạch Đan (khóa)
 • 1 Bùa tăng Uẩn Linh Sức Mạnh cấp 10 (khóa - HSD 7 ngày)
 • Bùa tăng Uẩn Linh Ngoại Công cấp 10 (khóa - HSD 7 ngày)
Trùng Sinh 7 170-199
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 120 Thăm May Mắn
200
 • Lên cấp 200
 • 150,000 điểm Chân Nguyên
 • Bùa tăng Uẩn Linh Thân Pháp cấp 10 (khóa - HSD 7 ngày)
 • Bùa tăng Uẩn Linh Nội Công cấp 10 (khóa - HSD 7 ngày)
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
 • 5 Ngọc trùng sinh (Khóa, HSD 7 ngày)
 • 5 Huyết Chiến Lễ Hộp (khóa - 7 ngày)
 • 2 Nguyệt Khuyết Bảo Rương (1 món)
Trùng Sinh 8 10-139
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
 • 5 Truyền Kỳ Lệnh Bài
140
 • Trùng Sinh Chi Tử (Đại)
 • 5 Nguyệt Khuyết Bảo Rương (1 món)
 • 1500 Điểm Huyền Nguyên
 • 150 Định Mạch Đan (khóa)
 • 500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • 6 Huyết Chiến Lễ Hộp (khóa - 7 ngày)
 • 100.000 Chân Nguyên
Trùng Sinh 8 140-144
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 40 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • 5 Truyền Kỳ Lệnh Bài
145
 • 1 Lang Hạo - Thiên Thạch (khóa - 7 ngày)
 • 4 Rương Văn Cương thường cấp 7
 • 500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • 100000 Chân Nguyên
 • Tinh Thần Khoáng x10
 • Thủ Tam Dương Kinh cấp 7 (khóa - 14 ngày)
 • Thủ Tam Âm Kinh cấp 7 (khóa - 14 ngày)
Trùng Sinh 8 145-149
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 12 Tương Phùng Mật Lệnh
 • 5 Truyền Kỳ Lệnh Bài
150
 • 4 Rương Văn Cương đặc biệt cấp 7
 • Đới Mạch đạt 14
 • 500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • Xung Mạch đạt 14
 • 10 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 1.000.000 Chân Nguyên
 • Túc Tam Âm Kinh cấp 7 (khóa - 14 ngày)
 • Túc Tam Dương Kinh cấp 7 (khóa - 14 ngày)
Trùng Sinh 8 150-159
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 12 Tương Phùng Mật Lệnh
 • 6 Truyền Kỳ Lệnh Bài
160
 • 4 Rương Văn Cương thường cấp 7
 • 500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • Sách kỹ năng 150 cấp 25
 • 10 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 1.000.000 Chân Nguyên
 • 400 Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa - HSD 90 ngày)
 • 2500 Điểm Huyền Nguyên
Trùng Sinh 8 160-169
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 12 Tương Phùng Mật Lệnh
 • 8 Truyền Kỳ Lệnh Bài
170
 • 2.000.000 Chân Nguyên
 • 500 Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa - HSD 90 ngày)
 • 2500 Điểm Huyền Nguyên
 • 300 Bạch Tinh Ngọc (Khóa)
 • 500 Định Mạch Đan (khóa)
 • 10 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 8 Rương Văn Cương đặc biệt cấp 7
Trùng Sinh 8 170
-
179
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 2 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • Tăng 1 cấp độ
 • 150 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • 250 Điểm Huyền Nguyên
 • 50.000 Chân Nguyên
 • 50 Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa)
 • 50 Định Mạch Đan (khóa)
Trùng Sinh 8 180

189
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 2 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • Tăng 1 cấp độ
 • 250 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • 1000 Điểm Huyền Nguyên
 • 100 Định Mạch Đan (khóa)
 • 50.000 Chân Nguyên
Trùng Sinh 8 190
-
198
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 120 Thăm May Mắn
 • 4 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • Tăng 1 cấp độ
 • 750 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • 2000 Điểm Huyền Nguyên
 • 200 Định Mạch Đan (khóa)
 • 1 Trấn Phái Linh Dược (khóa)
 • 50.000 Chân Nguyên
Trùng Sinh 8 199
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 120 Thăm May Mắn
 • 10 Truyền Kỳ Lệnh Bài
200
 • Cấp độ đạt 200
 • 5 Ngọc Trùng Sinh (Khóa - HSD 7 ngày)
 • 1 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên (Khóa - HSD 7 ngày)
 • Phi Phong cấp 9 10 Sao (khóa)
 • 10 Trấn Phái Linh Dược (khóa)
 • 2 Túi Bùa Uẩn Linh giảm sát thương hệ cấp 8 (tùy chọn, khóa, 30 ngày)
 • 2 Túi Bùa Uẩn Linh Bỏ Kháng cấp 8 (tùy chọn, khóa, 30 ngày)
Trùng Sinh 9 10 - 119
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 40 Thăm May Mắn
 • 10 Truyền Kỳ Lệnh Bài
120
 • Nhận cấp 120 Trùng Sinh 9
 • 5 Trấn Phái Linh Dược (khóa)
 • 10000 Điểm Huyền Nguyên
 • 500 Định Mạch Đan (khóa)
 • 300 Bạch Tinh Ngọc (Khóa)
 • 1500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
Trùng Sinh 9 120 - 139
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 10 Truyền Kỳ Lệnh Bài
140
 • Nhận cấp 140
 • 2500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • 10000 Điểm Huyền Nguyên
 • 500 Định Mạch Đan (khóa)
 • 300 Bạch Tinh Ngọc (Khóa)
 • 5 Trấn Phái Linh Dược (khóa)
Trùng Sinh 9 140- 149 150
 • Nhận cấp 150
 • 5 Trấn Phái Linh Dược (khóa)
 • 2500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • 150.000 Chân Nguyên
 • 300 Bạch Tinh Ngọc (Khóa)
Trùng Sinh 9 150 - 154 155
 • Nhận cấp 155
 • 5 Trấn Phái Linh Dược (khóa)
 • 150.000 Chân Nguyên
 • 2500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa - 90 ngày)
 • 300 Bạch Tinh Ngọc (Khóa)
Trùng Sinh 9 155 - 159
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 3 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • Tăng 1 level
 • 100 Bạch Tinh Ngọc (Khóa)
 • 50.000 Chân Nguyên
Trùng Sinh 9 160 - 169 -
 • Tăng 1 level
 • 50.000 Chân Nguyên
 • 1000 Huyền Nguyên
 • 100 Định Mạch Đan
 • 50 Bạch Tinh Ngọc (Khóa)
Trùng Sinh 9 170 - 179
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 4 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • Tăng 1 level
 • 50 Uẩn Linh (Khóa)
 • 50 Thanh Tinh Ngọc (Khóa)
 • 50.000 Chân Nguyên
 • 100 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 9 180 - 189 -
 • Tăng 1 level
 • 50 Uẩn Linh (Khóa)
 • 50 Thanh Tinh Ngọc (Khóa)
 • 50.000 Chân Nguyên
 • 150 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 9 190 - 198
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 12 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 5 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • Tăng 1 level
 • 50 Uẩn Linh (Khóa)
 • 50 Thanh Tinh Ngọc (Khóa)
 • 50.000 Chân Nguyên
 • 200 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 90 ngày)
Trùng Sinh 9 199
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 12 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 240 Thăm May Mắn
 • 12 Truyền Kỳ Lệnh Bài
200
 • Nhận cấp 200
 • Chứng Nhận Tiêu Phong * 18 (Khóa - HSD 30 ngày)
 • Chứng Nhận Lý Bạch * 18 (Khóa - HSD 30 ngày)
 • Chứng Nhận Hoàng Nhan * 18 (Khóa - HSD 30 ngày)
 • Cửu Chuyển Bình * 500 (Khóa - HSD 30 ngày)
 • Ngọc Trùng Sinh *5 (Khóa - HSD 30 ngày)
 • Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật cơ sở thiên *1(Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 10 10 - 119
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 10 Truyền Kỳ Lệnh Bài
120
 • Nhận cấp 120
 • Rương Chân Nguyên Bảo Rương 2 *10
Trùng Sinh 10 120 -139
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 10 Truyền Kỳ Lệnh Bài
140
 • Nhận cấp 140
 • 100.000 Chân Nguyên
 • 500 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 90 ngày)
 • 2 Trấn Phái Linh Dược (Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 10 140 -144 145
 • Nhận cấp 145
 • 100.000 Chân Nguyên
 • 500 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 30 ngày)
 • 2 Trấn Phái Linh Dược (Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 10 145 -149 150
 • Nhận cấp 150
 • 100.000 Chân Nguyên
 • 1000 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 90 ngày)
 • 2 Trấn Phái Linh Dược (Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 10 150 - 154
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 160 Thăm May Mắn
 • 4 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • Tăng 1 level
 • 10.000 Chân Nguyên
 • 30 Định Mạch Đan
 • 100 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 90 ngày)
 • 1 Trấn Phái Linh Dược (Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 10 155 - 159
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 160 Thăm May Mắn
 • 5 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-

 

 • Tăng 1 level
 • 15.000 Chân Nguyên
 • 100 Định Mạch Đan
 • 100 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 90 ngày)
 • 1 Trấn Phái Linh Dược (Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 10 160 - 169 -
 • Tăng 1 level
 • 15.000 Chân Nguyên
 • 300 Huyền Nguyên
 • 200 Trạm Lam Thúy Ngọc (Khóa - HSD 30 ngày)
 • 1 Trấn Phái Linh Dược (Khóa - HSD 30 ngày)
Trùng Sinh 10 170 - 179
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 160 Thăm May Mắn
 • 6 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • 40 tỷ EXP - cộng dồn
Trùng Sinh 10 180 - 189
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 240 Thăm May Mắn
 • 8 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • 60 tỷ EXP - cộng dồn
Trùng Sinh 10 190 - 198
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 240 Thăm May Mắn
 • 12 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • 80 tỷ EXP - cộng dồn
Trùng Sinh 10 199
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 4 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • 10 tỷ EXP - cộng dồn
Trùng Sinh 11 10-119
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 10 Truyền Kỳ Lệnh Bài
120
 • Nhận cấp 120
 • 100.000 Chân Nguyên
Trùng Sinh 11 120 trở đi
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • 2 Truyền Kỳ Lệnh Bài
-
 • 1 Tỷ cộng dồn mỗi lần hoàn thành
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.