Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật đặc biệt 12/2019

Từ 02-12-2019 đến31/12/2019

Cập nhật mới nhất tháng 12/2019 tại Võ Lâm Truyền Kỳ chính là hệ thống Kinh Mạch Mới. Bắt đầu từ 03/12/2019, khi xung đồng thời 2 huyệt trong cả 4 mạch sẽ tăng 1 điểm kỹ năng Kinh Mạch. Cụ thể ra sao, thân mời nhân sĩ cùng xem nội dung sau:

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú

Đinh Mạnh Đan
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 3 tiền đồng hoặc Độ năng Động – phần thưởng khóa
  • 20 điểm: 4 Đinh Mạnh Đan
  • 50 điểm: 6 Đinh Mạnh Đan
  • 80 điểm: 8 Đinh Mạnh Đan
  • 100 điểm: 12 Đinh Mạnh Đan
 • Chức năng: Dùng để xung các kinh mạch mới

Huyền Nguyên Đan
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 3 tiền đồng hoặc Độ năng Động – phần thưởng khóa
  • 20 điểm: 4 Huyền Nguyên Đan
  • 50 điểm: 6 Huyền Nguyên Đan
  • 80 điểm: 8 Huyền Nguyên Đan
  • 100 điểm: 12 Huyền Nguyên Đan
 • Chức năng: Dùng để xung các kinh mạch mới

Xung mạch

 • Sử dụng Huyền Nguyên Đan sẽ nhận được điểm Huyền nguyên.
  • Sử dụng Huyền Nguyên Đan viên thứ 1 -> 35: nhận 10 điểm Huyền Nguyên
  • Sử dụng Huyền Nguyên Đan viên thứ 36 -> 40: nhận 7 điểm Huyền Nguyên
  • Sử dụng Huyền Nguyên Đan viên thứ 41 -> 50: nhận 5 điểm Huyền Nguyên
  • Sử dụng Huyền Nguyên Đan viên thứ 51 -> 60: nhận 3 điểm Huyền Nguyên
 • Mỗi ngày dùng tối đa 60 Huyền Nguyên Đan, qua ngày sẽ reset số lần sử dụng.
 • Xác suất xung mạch là thành công 100% khi đủ Điểm Huyền Nguyên và Đinh Mạnh Đan theo yêu cầu.
 • Khi xung đồng thời 2 huyệt trong cả 4 mạch sẽ tăng 1 điểm kỹ năng Kinh Mạch.
  • Ví dụ: Tăng huyệt 1 + 2 của cả 4 mạch (Tổng là 8 huyệt) sẽ tăng +1 kỹ năng Kinh Mạch
  • Xung tiếp huyệt 3 + 4 của cả 4 mạch (Tổng là 16 huyệt , bao gồm 8 huyệt ở trên) sẽ +1 tiếp vào kỹ năng Kinh mạch.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.