Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật 01/2023

Từ 09-01-2023 đến09/01/2023

Quý nhân sĩ thân mến,

Thêm mới thuộc tính Uẩn Linh sẽ được áp dụng vào đầu năm 2023, các thông số liên quan xin được gửi đến quý nhân sĩ như sau, trải nghiệm ngay với các cập nhật này nhé.

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 09/01/2023

Thêm mới thuộc tính Uẩn Linh

Tên thuộc tính Uẩn LinhVị tríCấp
12345678910
Bỏ qua công kích xa, phản sát thương Áo/Nón 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Kháng tất cả Áo 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Bỏ qua kháng tất cả Nón 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Tỉ lệ trọng kích Nón 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Tỉ lệ giảm trọng kích Áo 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Nâng cấp thuộc tính Uẩn Linh

  • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết kích hoạt thuộc tính: 50 Uẩn Linh Yếu Quyết
  • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp thuộc tính :
Tên thuộc tính Uẩn Linh    Cấp    
2345678910
Bỏ qua công kích xa, phản sát thương 200 300 400 500 800 1000 1200 1500 2000
Kháng tất cả
Bỏ qua kháng tất cả
Tỉ lệ trọng kích
Tỉ lệ giảm trọng kích

Uẩn Linh thuộc tính vào ngoại trang

Tên thuộc tính Uẩn LinhCấp 1 - 5Cấp 6 - 10
Bỏ qua công kích xa, phản sát thương 4000 điểm Quyển + 50 Uẩn Linh Yếu Quyết 8000 điểm Quyển + 100 Uẩn Linh Yếu Quyết
Kháng tất cả
Bỏ qua kháng tất cả
Tỉ lệ trọng kích
Tỉ lệ giảm trọng kích

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.