Đổi tên bang hội và nhân vật

Trong quá trình sáp nhập máy chủ, nhiều Bang hội và nhân vật đã trùng tên nhau. Những Bang hội và nhân vật trùng tên có thể đến NPC Sứ giả ở tất cả các thôn tiến hành đổi tên Bang hội và nhân vật.

Cách đổi tên Bang hội

 • Để đổi tên Bang hội, người chơi đến đối thoại với NPC Sứ giả và chọn dòng “Đặt lại tên cho bang hội”.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
 • Người chơi có thể kiểm tra tên Bang hội đã có hay chưa hoặc có thể nhập trực tiếp vào ô để đổi tên Bang hội.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Cách đổi tên nhân vật

 • Để đổi tên nhân vật, người chơi đến đối thoại với NPC Sứ Giả và chọn dòng “Người chơi đổi tên nhân vật khi chuyển sang máy chủ mới”.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
 • Người chơi có thể kiểm tra tên nhân vật đã có hay chưa hoặc nhập trực tiếp vào ô để đổi tên nhân vật.

Điều kiện đổi tên Bang hội và nhân vật

 • Chỉ những bang hội và nhân vật có tên @, @1, @2, … mới có thể tiến hành đổi tên.
 • Bang hội không có kí tự @ thì không đổi tên.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
 • Chỉ bang chủ mới đổi được tên Bang hội.
 • Các thành viên còn lại không được đổi tên Bang hội.
 • Mỗi lần đổi tên, Bang hội vẫn còn trong liên minh.
 • Mỗi lần đổi tên bang hội thì màu của bang không thay đổi.
 • Bang hội có kí tự đặc biệt @, @1 nếu chưa đổi tên, bang chủ có thể đổi tên hoặc chuyển vị cho bang chủ mới và bang chủ mới có quyền đổi tên.
 • Cả 2 Bang hội không thể cùng đổi thành 1 tên (bang hội nào đổi trước sẽ nhận được ưu tiên).
 • Tin tức Bang hội trước và sau khi đổi tên sẽ vẫn như cũ.
 • Chức năng Bang hội trước và sau khi đổi tên vẫn giữ nguyên.
 • Phường thợ Bang hội trước và sau khi đổi tên cũng vẫn giữ nguyên.
 • Số kí tự tối đa khi đặt tên bang hội là 8.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
 • Không được dùng các kí tự @ để đặt tên bang.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
 • Không đặt tên trùng với tên bang đã có.
 • Các Bang hội có số kí tự tối đa là 10 do sáp nhập máy chủ cũng có thể  đặt lại tên.
 • Bang chủ đổi tên bang thì các thành viên trong bang cũng đổi tên.
 • Bang hội đã đổi tên sẽ không đổi tên được nữa.
 • Nhân vật sau khi đã đổi tên sẽ không đổi tên được nữa.

Lưu ý

 • Những trường hợp Bang hội đang giữ thành, khi đổi tên sẽ mất hết quyền lợi thành chủ.
 • Những trường hợp đấu giá Khêu Chiến Lệnh xong và đổi tên sẽ mất quyền lợi công thành.
 • Ngày kết thúc tính năng "Đổi tên Bang hội và nhân vật": 24h ngày 04/04/2010.
X