Đấu bò

Hệ thống chọn ngẫu nhiên 1 trong những nhân vật tham gia trở thành boss và bảo rương sẽ xuất hiện khi tiêu diệt được boss này. Mỗi boss sẽ có sự độc đáo và chiêu thức riêng.

NPC liên quan

 • Tọa độ NPC Chưởng Đăng Cung Nữ: 207/203, 180/204, 173/186, 196/184 Lâm An.

Cách thức tham gia

 • Vào lúc 20h00 - 20h45 và 21h00 - 21h45, nhân sĩ có thể đến gặp NPC Chưởng Đăng Cung Nữ để tham gia báo danh.
 • Trong thời gian hoạt động đang diễn ra , nhân sĩ vẫn có thể báo danh tham gia.
 • Sau khi báo danh thành công, nhân sĩ sẽ được đưa vào bản đồ chờ.
 • Đến thời gian thi đấu, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn 1 người biến thành boss.
 • Mỗi loại boss sẽ có từng chiêu thức riêng.
 • Khi tiêu diệt được boss thì các bảo rương sẽ xuất hiện

Lưu ý

 • Vào lúc 20h00 và 21h00 là thời gian báo danh.
 • Lúc 20h10 và 21h10 sẽ bắt đầu thi đấu
 • Phải có ít nhất 10 nhân vật thì hoạt động mới diễn ra.
 • Khi đang trong thời gian báo danh, nhân sĩ tham gia báo danh sẽ không bị tính phí.
 • Khi hoạt động đã diễn ra, nhân sĩ báo danh sẽ tốn 10v, các lần báo danh tiếp theo sẽ tăng 10v/lần.
 • Nhân vật tham gia hoạt động bị chết có thể báo danh tham gia tiếp.
 • Hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn 1 nhân vật bất kì làm boss.
 • Tùy theo boss sẽ có từng chiêu thức khác nhau.
 • Boss có thể sử dụng các chiêu thức của nhân vật và tốc độ di chuyển bằng tốc độ của nhân vật.
 • Boss tiêu diệt 1 nhân vật sẽ nhận được 100K điểm.
 • Sau 5 phút, boss xuất hiện mà không bị tiêu diệt, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn nhân vật  khác làm boss.
 • Sau 5 phút,  boss không bị tiêu diệt thì bảo rương sẽ không xuất hiện.
 • Khi chưa đầy 5 phút, boss bị tiêu diệt  sẽ xuất hiện các bảo rương.
 • Sau khi boss bị tiêu diệt thì boss mới sẽ xuất hiện.
 • Khi chưa hết thời gian hoạt động mà 6 boss bị tiêu diệt thì hoạt động sẽ kết thúc.
 • Boss thứ 6 bị chết hoặc hết 5 phút sau khi xuất hiện thì hoạt động sẽ kết thúc
 • Nhân vật biến thành boss sau 5 phút mà không bị tiêu diệt thì hết hoạt động có thể gặp NPC Chưởng Đăng Cung Nữ để nhận thưởng.
 • Tham gia tối đa là 200 nhân vật/đợt.
X