19/09: Bổ sung Đồ Phổ Nguyệt Khuyết ở 1 số tính năng

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Một số tính năng của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được cập nhật thêm phần thưởng Đồ Phổ Nguyệt Khuyết hoặc điều chỉnh lại số lượng cũng như vật phẩm thưởng cho phù hợp với tình hình trong game. Bên cạnh đó, thẻ tân thủ Võ Lâm Lệnh sẽ mở thêm nhiệm vụ Trùng Sinh 7 cấp 170 đến 199.

Quý nhân sĩ cùng xem những thay đổi đó như các bảng nội dung như dưới đây, chính thức được áp dụng kể từ sau bảo trì ngày 19/09/2017. Thân chúc quý nhân sĩ có được những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ nhé.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phần thưởng Bảo rương Vượt Ải, Tống Kim, Phong Lăng Độ, Viêm Đế, Kiếm Gia Mê Cung, Tín Sứ

Phần thưởng
10 Chân Nguyên Đan 6.000.000 EXP
7 Chân Nguyên Đơn (trung) 8.000.000 EXP
7 Chân Nguyên Đơn (đại) 1.000.0000 EXP
Hỗn Nguyên Chân Đơn  Tinh Tinh Khoáng
50 Hộ Mạch Đơn Tinh Sương Lệnh
5 Huyết Long Đằng 11 Huyền thiết
5 Huyết Long Đằng 12 Đồ Phổ Tinh Sương - Y
2.000.000 EXP Đồ Phổ Tinh Sương - Khí Giới
4.000.000 EXP Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)-
5.000.000 EXP

Phần thưởng Lễ Bao Công Thành

Phần thưởng (rơi ra 2 lần)
10 Chân Nguyên Đơn (trung) Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
10 Chân Nguyên Đơn (đại) Xích Thố
Hỗn Nguyên Chân Đơn Tuyệt Ảnh
50 Hộ Mạch Đơn Đích Lô
5 Huyết Long Đằng 9 Ô Vân Đạp Tuyết
5 Huyết Long Đằng 11 Phi Vân
5 Huyết Long Đằng 12 Bôn Tiêu
2.000.000 EXP Phiêu vũ
4.000.000 EXP Phong Vân Bạch Mã (30 ngày)
5.000.000 EXP Phong Vân Chiến Mã (30 ngày)
6.000.000 EXP Phong Vân Thần Mã (30 ngày)
8.000.000 EXP Đồ Phổ Tinh Sương - Y
1.000.0000 EXP Đồ Phổ Tinh Sương - Khí Giới
Tinh Tinh Khoáng Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)-
Tinh Thiết Khoáng

Phần thưởng Lễ Bao Liên Đấu

Phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Tinh Thiết Khoáng Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Bảo rương trang bị đằng long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)-

Thêm cấp tại Võ Lâm Lệnh

Điều kiệnNhiệm vụPhần thưởng khi Hoàn thành Nhiệm vụ/thỏa điều kiện (khóa vĩnh viễn)
Trùng SinhCấpĐạt cấpVật phẩm thưởng
Trùng Sinh 7 120-124
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Đánh 100 Quái 90
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
125 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện
2 Chân Nguyên Bảo Rương
2 Hộ Mạch Bảo Rương
50.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 7 125-129 130 160 điểm thăng cấp, 320 điểm tăng trưởng, 500 điểm tu luyện
2 Chân Nguyên Bảo Rương
2 Hộ Mạch Bảo Rương
50.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 7 170-195
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
- 12.000.000.000 điểm kinh nghiệm
Trùng Sinh 7 195-199
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
- 20.000.000.000 điểm kinh nghiệm

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.