02/11: Kích hoạt và nâng cấp ngoại trang Uẩn Linh mới

Ngoại trang có 4 thuộc tính Uẩn Linh cơ bản và 11 thuộc tính mở rộng, nâng cao. Vào ngày 02/11/2017, hệ thống ngoại trang Uẩn Linh của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ có một số điều chỉnh về cách thức kích hoạt, nâng cấp hay thuộc tính...

Trải nghiệm ngay ngoại trang Uẩn Linh để thêm phần sắc thái mới, tăng cường thêm những thuộc tính tối ưu cho nhân vật, đối phó dễ dàng với cường hào ác bá, lục lâm thảo khấu khắp chốn võ lâm.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng, sự kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Có thể giao dịch bày bán. Không thể ném ra, không rớt khi PK. Bán shop 0 lượng.
 • Công dụng:
  • Kích hoạt thuộc tính Uẩn Linh trên trang bị.
  • Nâng cấp thuộc tính Uẩn Linh.
 • Hạn dùng: 30 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Lung Linh Hạp
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đăng nhập vào trò chơi.
 • Tính chất: Không bán cửa hàng, không giao dịch, không ném ra.
 • Chức năng: Mở giao diện tủ đồ ngoại trang mới.

Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh

 • Sử dụng Lung Linh Hạp để mở giao diện Uẩn Linh.
 • Trong bảng giao diện hiển thị thông tin các thuộc tính Uẩn Linh hiện tại của nhân vật.
 • Ngoại trang sẽ có 4 thuộc tính Uẩn Linh Cơ Bản và 11 thuộc tính mở rộng. Thuộc tính đã sở hữu sẽ hiển thị màu xanh, các thuộc tính chưa kích hoạt sẽ hiển thị màu trắng (cấp độ 0).
 • Kích hoạt thuộc tính Uẩn Linh sẽ yêu cầu Uẩn Linh Yếu Quyết.
Tên Uẩn LinhVị trí Uẩn LinhUẩn Linh Yếu Quyết yêu cầu để kích hoạt
Gia tăng sinh lực Nón, Áo 20
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ Áo 50
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ Nón 50

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thuộc tính ngoại trang Uẩn Linh

 • Mỗi ngoại trang có thể Uẩn Linh cùng lúc tối đa 2 thuộc tính không giống nhau.
 • Mỗi thuộc tính Uẩn Linh có thể nâng cấp tối đa lên đến cấp 5.
 • Cấp càng cao, thuộc tính Uẩn Linh càng mạnh.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Tên Uẩn LinhVị tríCấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5
Sức mạnh Nón, Áo 20 40 60 80 100
Sinh khí Nón, Áo 20 40 60 80 100
Nội công Nón, Áo 20 40 60 80 100
Thân pháp Nón, Áo 20 40 60 80 100
Gia tăng sinh lực Nón, Áo 300 600 900 1200 1500
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ Áo 1% 2% 3% 4% 5%
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ Nón 1% 2% 3% 4% 5%
 • Uẩn Linh thuộc tính lên ngoại trang sẽ tiêu phí Điểm Quyển. Điểm Quyển có thể nhận được khi sử dụng Lung Linh Quyển và Cẩm Tú Quyển.
 • Điểm Quyển tiêu phí khi Uẩn Linh thuộc tính trên Ngoại Trang:
  • Thuộc tính cơ bản + thuộc tính gia tăng sinh lực: 2.000 điểm + 20 Uẩn Linh Yếu Quyết.
  • Thuộc tính mở rộng: 1.000 điểm + 10 Uẩn Linh Yếu Quyết.
 • Lưu ý:
  • Khi ngoại trang hết hạn sử dụng thì thuộc tính đã Uẩn Linh trên ngoại trang cũng mất. Có thể tiến hành Uẩn Linh lại trên ngoại trang mới.
  • Điểm Quyển tiêu phí khi Uẩn Linh ngoại trang có hạn dùng theo tuần hay theo tháng đều không đổi.

Nâng cấp ngoại trang Uẩn Linh

 • Mỗi thuộc tính Uẩn Linh có thể nâng cấp tối đa lên đến cấp 5.
 • Thuộc tính khác nhau yêu cầu số lượng đạo cụ nâng cấp khác nhau.
 • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết yêu cầu để nâng cấp Uẩn Linh
Tên Uẩn LinhCấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5
Sức mạnh 10 20 40 80
Sinh khí 10 20 40 80
Nội công 10 20 40 80
Thân pháp 10 20 40 80
Gia tăng sinh lực 10 20 40 80
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ 5 15 30 50
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ 5 15 30 50

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.