Thông báo xử lý sai phạm

Thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ Quý Nhân Sĩ về việc xuất hiện nhân vật trong Võ Lâm Truyền Kỳ có những vật phẩm sai quy định với số lượng lớn, Ban Điều Hành (BĐH) đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ dữ liệu hệ thống nhằm đảm bảo sân chơi công bằng và lành mạnh.

Qua đó, BĐH đã xác định được các nhân vật bị phản ánh thuộc quyền quản lý và/hoặc có liên quan đến một thành viên đội vận hành Võ Lâm Truyền Kỳ. Cụ thể, trong một số chương trình chăm sóc khách hàng, thành viên vận hành này đã có hành vi hỗ trợ không đúng quy định cho một số nhân vật của khách hàng và cá nhân.

Đây là một trong những lỗi vi phạm nghiêm trọng các quy định của Công Ty VNG, gây ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của khách hàng, uy tín của đội vận hành và cần phải xử lý nghiêm khắc.

VNG đã tiến hành họp kỷ luật và quyết định xử lý ở mức độ cao nhất đối với thành viên vận hành này là (i) sa thải ngay lập tức, (ii) yêu cầu bồi thường các thiệt hại liên quan cho VNG, và (iii) tiến hành thu hồi các tài khoản, vật phẩm được hỗ trợ không đúng quy định.

Các tài khoản có nhân vật liên quan dưới đây sẽ bị khóa vĩnh viễn và thông tin nhân vật sẽ bị xóa khỏi hệ thống của trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ.

Scarlet Witch
Truong Vo Ky
Ngamykiemphap 
TaoCùi Kệ Mẹ Tao
Ba Ba Lật Ngửa
Sanfulou4 
KAWASAKI 
ƒƒ…TiểuƒDi

BĐH cũng sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra, rà soát để xử lý triệt để tất cả các nhân vật, tài khoản có liên quan đến sự việc này và thực hiện xóa, thu hồi vật phẩm được tạo ra không đúng quy định, khóa tài khoản và các biện pháp khác theo đúng quy định tại Điều Khoản Sử Dụng của Võ Lâm Truyền Kỳ.

Ban Điều Hành gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể Quý Nhân Sĩ vì đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của Quý Nhân Sĩ trong thời gian vừa qua.

Một lần nữa BĐH muốn tái khẳng định đã, đang và sẽ làm tất cả để hướng tới một sân chơi công bằng và lành mạnh cho toàn bộ cộng đồng. Tuy nhiên để có thể thực hiện được việc này luôn cần sự chung tay góp sức từ toàn thể Quý Nhân Sĩ thông qua việc đóng góp ý kiến vận hành, tố giác các hành vi sai phạm.

Nay kính báo,

Ban Điều Hành Võ Lâm Truyền Kỳ