Thêm sự kiện mới vui chơi nhận thưởng

Thêm sự kiện mới cho sân chơi của Võ Lâm Truyền Kỳ tăng phần náo nhiệt, quý nhân sĩ tham gia trải nghiệm ngay để sở hữu liền tay những vật phẩm thưởng giá trị trong toàn cõi võ lâm nhé.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 25/06 - 24h00 ngày 05/07/2020
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng Tơ Tằm
  • Nhận thưởng mốc Tơ Tằm
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 05/07/2020.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Khăn Vải
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện theo công thức 10 Vải + 10 vạn = 1 Khăn Vải (có tỉ lệ thành công).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 10.000.000 EXP + 3 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Khăn Vải/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 05/07/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tơ Tằm

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Tơ Tằm
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Tơ Tằm: 1 tiền đồng
  • Hộp Tơ Tằm chứa 100 Tơ Tằm: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Máy chủ Cũ: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Máy chủ Mới: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Tơ Tằm/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 05/07/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vải
 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái: Tại Trường Bạch Nam và Mạc Cao Quật (có tỉ lệ rơi Vải)
  • Năng động: Hoàn thành năng động nhận 20 - 50 - 80 - 100 lần lượt theo mốc tương ứng.
 • Chức năng: Ghép Khăn Vải
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 05/07/2020

Phần thưởng khi sử dụng Tơ Tằm

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 07/05/2020)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Sương - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Lưu ý: Máy chủ mới ngoài những phần thưởng trên còn có thêm Tinh Tinh Khoáng
và Thiên Hỏa Liệt Tửu

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Tơ Tằm

Đạt mốc
Tơ Tằm
Vật phẩm thưởngGhi chú
500
 • 5 Rương Tinh Xảo
Nhận 100%
 • Truy Điện (14 ngày)
1.000 
 • 10 Rương Tinh Xảo
Nhận 100%
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung, 7 ngày)
 • Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 15 Rương Tinh Xảo
Nhận 100%
 • Mặt chiến trường thánh giả (7 ngày)
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • 3 Đồ Phổ Diệu Dương Y
Nhận 1 trong 4
 • Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.