Nâng cấp & thêm mới 1 số thuộc tính Uẩn Linh

Ngoại trang Uẩn Linh sẽ có những điều chỉnh mới về thuộc tính như nâng cấp và thêm mới để tăng thêm sắc thái mới, sức mạnh mới, tối ưu hóa nhân vật trước những thế lực đối nghịch trong toàn cõi giang hồ... Lưu ý, những cập nhật về Uẩn Linh sau sẽ được áp dụng kể từ sau bảo trì ngày 24/07/2018, nay thông báo.

Điều chỉnh chung

  • Mỗi ngoại trang Uẩn Linh cùng lúc tối đa 3 thuộc tính không giống nhau.
  • Mỗi thuộc tính Uẩn Linh có thể nâng cấp tối đa đến cấp 10.

Nâng cấp Uẩn Linh thuộc tính cũ

Thuộc tínhVị tríCấp 6Cấp 7Cấp 8Cấp 9Cấp 10
Sức mạnh Nón, Áo 120 140 160 180 200
Sinh khí Nón, Áo 120 140 160 180 200
Nội công Nón, Áo 120 140 160 180 200
Thân pháp Nón, Áo 120 140 160 180 200
Gia tăng sinh lực Nón, Áo 1800 2100 2400 2700 3000
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ Áo 6% 7% 8% 9% 10%
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ Nón 6% 7% 8% 9% 10%
  • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp
Thuộc tínhCấp 6Cấp 7Cấp 8Cấp 9Cấp 10
Sức mạnh 100 120 140 180 200
Sinh khí 100 120 140 180 200
Nội công 100 120 140 180 200
Thân pháp 100 120 140 180 200
Gia tăng sinh lực 100 120 140 180 200
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ 70 90 110 130 150
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ 70 90 110 130 150

Thêm các thuộc tính mới cho Uẩn Linh

Tên Uẩn LinhVị tríCấp
12345678910
Bỏ qua phòng thủ vật lý Áo 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Bỏ qua kháng hỏa Áo 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Bỏ qua kháng lôi Áo 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Bỏ qua kháng độc Nón 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Bỏ qua kháng băng Nón 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Lực công kích hệ nội công Nón 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
  • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để kích hoạt thuộc tính: 50 Uẩn Linh Yếu Quyết
  • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp.
Tên Uẩn LinhCấp
2345678910
Bỏ qua phòng thủ vật lý 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Bỏ qua kháng hỏa 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Bỏ qua kháng lôi 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Bỏ qua kháng độc 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Bỏ qua kháng băng 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Lực công kích hệ nội công 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Điểm Quyển tiêu phí

  • điểm Quyển tiêu phí khi Uẩn Linh các thuộc tính mới lên ngoại trang.
    • Cấp càng cao thì khi Uẩn Linh vào trang bị tốn càng nhiều Uẩn Linh và điểm Quyển

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.