Lưu ý các vật phẩm/trang bị sẽ bị xóa khi copy vào Đấu Trường

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Thời gian lấy dữ liệu nhân vật sẽ được bắt đầu từ 13h00 ngày hôm nay - 25/10/2019, vì vậy, quý nhân sĩ hãy chuẩn bị những gì cần thiết và được cho phép trong Đấu Trường để bản thân là số một khi tham gia tranh hùng xưng bá tại giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20.

Lưu ý: Có những vật phẩm và trang bị sẽ bị xóa khi copy vào Đấu Trường, quý nhân sĩ cùng xem những trang bị và vật phẩm nào được phép sử dụng. Chúc tất cả thành công trong mùa giải mới này!

Vật phẩm & các tính năng liên quan

  • Không thể sử dụng tất cả các loại thuốc hỗ trợ Tống Kim trong chiến trường Tống Kim.

   Tên vật phẩm
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại) Tống kim Nội băng hoàn
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Trung) Tống kim Nội độc hoàn
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tiểu) Tống kim Nội hỏa hoàn
   Tống Kim Phi tốc hoàn Tống kim nội phổ hoàn
   Chiến cổ Tống kim ngoại băng hoàn
   Kháng đơn chi giác Tống kim ngoại độc hoàn
   Lệnh bài Tống kim ngoại phổ hoàn
   Tống kim độc phòng hoàn Trường Mệnh Hoàn
   Tống kim lôi phòng hoàn Gia Bảo Hoàn
   Tống kim hỏa phòng hoàn Đại Lực Hoàn
   Tống kim băng phòng hoàn Cao Thiểm Hoàn
   Tống kim phổ phòng hoàn Cao Trung Hoàn
   Tống kim trường mệnh hoàn Phi Tốc Hoàn
   Tống kim cao trung hoàn Băng Phòng Hoàn
   Tống kim Cao thiểm hoàn Lôi Phòng Hoàn
   Tống kim Gia bào hoàn Hỏa Phòng Hoàn
   Tống kim Nội lôi hoàn Độc Phòng Hoàn
  • Các trang bị mang trên người nhân vật, hành trang và rương chứa tại thời điểm copy nhân vật vào Đấu Trường được phép sử dụng trong quá trình thi đấu.
  • Trong quá trình sử dụng nhân vật tại Đấu trường, người chơi có thể rút và sử dụng tiền đồng tại Tiền Trang Lâm An như máy chủ thông thường.
  • Không copy điểm tích lũy Tống Kim của nhân vật vào đấu trường.
  • Tất cả các cửa hàng Tinh lực sẽ không thể sử dụng trong đấu trường.
  • Người chơi không thể sử dụng điểm tích lũy Tống Kim để đổi các vật phẩm hỗ trợ Tống Kim ở NPC Quân Nhu Quan trong máy chủ Đấu Trường.
  • Thời điểm copy nhân vật sẽ được BTC thông báo trước ít nhất 2 ngày trên trang chủ của trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ là: http://volam.zing.vn/
  • Có thể trực tiếp mua các vật phẩm hỗ trợ PK và các vật phẩm khác (không bị cấm sử dụng) từ Kỳ Trân Các và Thần Bí Thương Nhân.
  • Khi tiến hành copy nhân vật vào đấu trường, BTC sẽ KHÔNG COPY VÀO ĐẤU TRƯỜNG CÁC VẬT PHẨM SAU:
   Tên vật phẩm
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại) Tiền đồng
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Trung) Bát Thuật Chân Kinh
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tiểu) Kích Công Trợ Lực Hoàn
   Tống Kim Phi tốc hoàn Âm Dương Hoạt Huyết Đơn
   Chiến cổ Trợ Lực Hoàn Lễ Bao
   Kháng đơn chi giác Hoạt Huyết Đơn Lễ Bao
   Lệnh bài Kim Ô Trùng Luyện Ngọc
   Tống kim độc phòng hoàn Tín vật môn phái
   Tống kim lôi phòng hoàn Tín vật Dương Anh
   Tống kim hỏa phòng hoàn Bắc Đẩu Tấy Tủy Đơn
   Tống kim băng phòng hoàn Thiên Sơn Thánh Thuỷ
   Tống kim phổ phòng hoàn Thiên Sơn Thánh Thuỷ Lễ Hộp
   Tống kim trường mệnh hoàn Xích Lân Trùng Luyện Ngọc
   Tống kim cao trung hoàn Gia Hạn Phù
   Tống kim Cao thiểm hoàn Đại Gia Hạn Phù
   Tống kim Gia bào hoàn Thiên Sơn Thánh Thủy (Đại)
   Tống kim Nội lôi hoàn Minh Phượng Trùng Luyện Ngọc
   Tống kim Nội băng hoàn Thiên Thư Kỳ Công
   Tống kim Nội độc hoàn Tập Nan Bí Phổ
   Tống kim Nội hỏa hoàn Đằng Long Trùng Luyện Ngọc
   Tống kim nội phổ hoàn Siêu Cấp Gia Hạn Phù
   Tống kim ngoại băng hoàn Huyết Chiến Lễ Hộp
   Tống kim ngoại độc hoàn Thương Hồng Thiên Thạch.
   Tống kim ngoại phổ hoàn Lang hạo Thiên Thạch
   Hồi Thiên Tái Tạo Lễ bao Triệu Mãnh Thiên Thạch
   Cẩm nang tái tạo trời đất Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc
   Tiêu Diêu Tán Chân Nguyên Bảo Rương
   Hoàn Hồn Đơn Chân Nguyên Bảo Rương 2
   Hoàn Hồn Đơn Lễ Bao Tống Kim Dược Hoàn
 • Kỳ Trân Các chỉ cho giao dịch các vật phẩm sau:
  Vật phẩmGiá (Tiền đồng)
  Trợ Lực Hoàn Lễ Bao 1
  Hoạt Huyết Đơn Lễ Bao 1
  Hồi thành phù (lớn) 6
  Thần Hành Phù 5
  Hồi thiên tái tạo lễ bao 1
  Tín vật môn phái 100
  Tín vật Dương Anh 300
  Bát Thuật Chân Kinh 30
  Tử Ngọc 5
  Bạch Ngọc 2
  Bắc Đẩu Tấy Tủy Đơn 20
  Ngũ hành Ấn 4
  Phi Phong Khấp Thần (hóa giải sát thương) 5
  Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) 5
  Trường sinh 1
  Bột Hải 1
  Vũ Uy 1
  Nhược Thủy 1
  Trấn Nhạc 1
  Yên Ba 1
  Thần Tuệ 1
  Truy Anh 1
  Long Đảm 9
  Lưu Huỳnh 3
  Cuồng Lan 6
  Thúy Ngọc Băng Huyền 2
  Hồng Anh 1
  Ngưng Tuyết Hàn Sương 3
  Diệu Giải Trần Duyên 1
  Lực Phá Quân Tinh 1
  Vũ Đả Hà 2
  Thanh Bình Lạc 7
  Hồi Xuân 7
  Khô Mộc 7
  Lưu Vân 7
  Nê Trạch 7
  Lôi Hỏa Kiếp 2
  Mê Túy Thiên Hương 8
  Điệp Vũ Hoa Phi 7
  Long Đảm 40% 15
  Cuồng Lan 5% 25
  Thiên Thư Kỳ Công 100
  Tập Nan Bí Phổ 100
  Trang Sức Tinh Linh 20
  Mặt Nạ Chiến trường Bá Giả 20
  Huyền Hỏa Than 5
  Túi Bách Quả Lộ 1
  Huyết Chiến Lễ Hộp 180
  Thương Hồng Thiên Thạch. 100
  Lang hạo Thiên Thạch 200
  Triệu Mãnh Thiên Thạch 400
  Túi Bách Quả Lộ 1
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 30
  Tinh Sương Bảo Rương (tự chọn 1 bộ trang bị Tinh Sương) 200
  Cẩm Tú Quyển 20
  Bí Kíp Bạn Đồng hành 200
  Rương Tinh Thần Thạch 150
  Tân Nhậm Hành Ấn - Hạ 15
 • Huyết Chiến Lễ Hộp – Không giới hạn điểm sử dụng.
 • Được phép mang theo và sử dụng Nhất Kỷ Càn Khôn Phù, Càn Khôn Song Tuyệt Bội, Mặt nạ Vương Giả, Mặt nạ Bá Giả, Mặt nạ Hoàng Giả.
 • Được tự do chuyển đổi môn phái.
 • Không phát huy tác dụng của các loại Mặt nạ Tống Kim (Mặt nạ nhân 3 điểm Tống Kim, Mặt nạ Nguyên Soái, Mặt nạ Đại Tướng Quân, Mặt nạ Vương Giả, Mặt nạ Bá Giả, Mặt nạ Hoàng Giả).
 • Không thể chế tạo hay nâng cấp trang bị (Trang bị Bạch Kim, Kim Ô, Bạch Hổ, Xích Lân, Minh Phượng, Đằng Long, Tinh Sương, Nguyệt Khuyết…), không thể đổi các loại lệnh bài thành trang bị mới
 • Đóng chức năng Trùng Luyện Trang Bị.
 • Không thể tiến hành Trùng Sinh.
 • Không cho phép đổi tên nhân vật.

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BTC giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20