Khuyến cáo: Không trục lợi từ tính năng Nhận thưởng 42 ngày

Thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Theo thông tin Ban Điều Hành vừa tiếp nhận, hiện tại có một số nhân sĩ đang sử dụng lỗi của tính năng Nhận thưởng 42 ngày để thu thập điểm Chân Nguyên và Hộ Mạch Đơn.

Ban Điều Hành khuyến cáo, từ khi thông báo, tất cả những nhân vật sử dụng lỗi Nhận thưởng 42 ngày để tăng điểm Chân Nguyên và Hộ Mạch Đơn sẽ bị xử lý khóa tài khoản 7 ngày và trừ số Chân Nguyên cũng như Hộ Mạch Đơn đã nhận.

Đối với những nhân vật đã sử dụng lỗi và nhận các vật phẩm nêu trên, Ban Điều Hành sẽ khóa tài khoản và thu hồi Chân Nguyên và Hộ Mạch Đơn sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.