Kết quả đua Top Trúc Diệp Thanh

Cuộc đua Top Trúc Diệp Thanh tại máy chủ cũ và máy chủ mới đã kết thúc vào ngày 10/04/2018. Bổn Trang xin chúc mừng 20 nhân sĩ đứng đầu bảng xếp hạng nhận được phần thưởng của sự kiện. Lưu ý: Trao thưởng đua Top sau 14 ngày kết thúc sự kiện.

Kết quả Đua Top Trúc Diệp Thanh máy chủ CŨ

Bảng xếp hạng
Thứ hạngNhân vậtSố lượngMáy chủ
1 Long•Phá•Thiên 79578 Trường Giang
2 Hoàng Sam 62343 Tung Sơn
3 •PhátƒKhang• 44650 Trường Giang
4 QuangVinhProo@1 37448 Tung Sơn
5 Long•Phi•Thiên 20664 Trường Giang
6 Long•Phá•Mộc 9000 Trường Giang
7 Vogiantac 7800 Trường Giang
8 Long•Phá•Cuồng 6721 Trường Giang
9 Long•Phá•Băng 5862 Trường Giang
10 Long•Phá•Xe•@ 5186 Trường Giang
Phần thưởng Máy chủ cũ
TopPhần thưởng
1
 • Vũ khí Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Áo  Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • Sách Kỹ năng 25
 • 100.000 Điểm Chân Nguyên
2
 • Vũ khí Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • Sách Kỹ năng 25
 • 80.000 Điểm Chân Nguyên
3
 • Vũ Khí Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên thuộc tính)
 • Sách Kỹ năng 25
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • 60.000 Điểm Chân Nguyên
4-6
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (2 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (2 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (2 tháng)
 • 50.000 Điểm Chân Nguyên
7-10
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Áo
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Nón
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (2 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (2 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (2 tháng)
 • 40.000 Điểm Chân Nguyên

Lưu ý: Trao thưởng đua Top sau 14 ngày kết thúc sự kiện.

Kết quả Đua Top Trúc Diệp Thanh máy chủ MỚI

Bảng xếp hạng
Thứ hạngNhân vậtSố lượngMáy chủ
1 LinLinCANVAS 34106 Đạo Hương Thôn
2 Illuminati 31499 Đạo Hương Thôn
3 ƒƒTàn Sát Lệnh 17149 Hành Sơn
4 ƒƒLãng•Tử•…@1 5000 Đạo Hương Thôn
5 …TuyệtƒTình… 4925 Đạo Hương Thôn
6 ĐôngHoaƒThiênHậu 3450 Hành Sơn
7 VôTìnhLãngQuên 3003 Đạo Hương Thôn
8 Illuminati 2963 Đạo Hương Thôn
9 DaiKhanhVy 2950 Đạo Hương Thôn
10 _•Hạnh…Nhiên•_ 2350 Đạo Hương Thôn
Máy chủ mới Hành Sơn và Đạo Hương Thôn
TopPhần thưởng
1
 • Vũ khí Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Áo  Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • Sách Kỹ năng 25
 • 100.000 Điểm Chân Nguyên
2
 • Vũ khí Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • Sách Kỹ năng 25
 • 80.000 Điểm Chân Nguyên
3
 • Vũ Khí Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên thuộc tính)
 • Sách Kỹ năng 25
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • 60.000 Điểm Chân Nguyên
4-6
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (2 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (2 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (2 tháng)
 • 50.000 Điểm Chân Nguyên
7-10
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Áo
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Nón
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (2 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (2 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (2 tháng)
 • 40.000 Điểm Chân Nguyên
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.