Các vật phẩm mới nhất tại Kỳ Trân Các - đồng đạo biết chưa?

Một năm mới 2018 nhiều cập nhật, nay Bổn Trang thân gửi đến cộng đồng nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ một số nội dung như vật phẩm mới Bát Mạch Chân Kinh quyển 1, 2, 3 rất hữu ích trong việc tăng mạch Âm Duy, Dương Duy, Âm Khiêu, Dương Khiêu, Đốc Mạch, Nhâm Mạch, Xung Mạch, Đới Mạch.

Bên cạnh đó, Rương Văn Cương cấp 5 hạng Đặc Biệt và Thường cũng sẽ được Văn Cương cấp 5 tự chọn hay các vật phẩm mới khác tại Kỳ Trân Cách cùng việc đổi hoặc điều chỉnh vật phẩm Trấn Phái Linh Được.

Tất cả được áp dụng kể từ sau bảo trì ngày 01/02/2018, mong là những vật phẩm này sẽ góp phần rút ngắn quãng đường đến với cảnh giới mới của toàn thể nhân sĩ võ lâm.

Vật phẩm mới Bát Mạch Chân Kinh

TênTính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bát Mạch Chân Kinh (Quyển 1/2/3)
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các (không bán ở server mới và server Hành Sơn).
  • Bát Mạch Chân Kinh (Quyển 1): Giá 300 Tiền đồng
  • Bát Mạch Chân Kinh (Quyển 2): Giá 800 Tiền đồng
  • Bát Mạch Chân Kinh (Quyển 3): Chưa bán
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, không rớt khi PK, không thể xếp chồng.
 • Công dụng:
  • Bát Mạch Chân Kinh (Quyển 1): Sử dụng được lựa chọn tăng lên 16 huyệt một trong các mạch Âm Duy, Dương Duy, Âm Khiêu, Dương Khiêu
  • Bát Mạch Chân Kinh (Quyển 2): Sử dụng được lựa chọn tăng lên 16 huyệt một trong các mạch Đốc Mạch, Nhâm Mạch.
  • Bát Mạch Chân Kinh (Quyển 3): Sử dụng được lựa chọn tăng lên 10 huyệt một trong các mạch Xung Mạch, Đới Mạch.

Vật phẩm mới Rương Văn Cương cấp 5

Vật phẩmTính chất
võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Văn Cương cấp 5 (Đặc Biệt/Thường)
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Rương Văn Cương cấp 5 (Đặc Biệt): 100 Tiền đồng
  • Rương Văn Cương cấp 5 (Thường): 50 Tiền đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, không rớt khi PK, không thể xếp chồng.
 • Công dụng:
  • Rương Văn Cương cấp 5 (Đặc Biệt): Sử dụng nhận được Văn Cương Cấp 5 tự chọn (phục hồi – triệt tiêu – trọng kích)
  • Rương Văn Cương cấp 5 (Thường): Sử dụng nhận được Văn Cương Cấp 5 tự chọn (không có phục hồi – triệt tiêu – trọng kích)
Vật phẩmChi tiết
 • Rương Văn Cương cấp 5 (Đặc Biệt)
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 5]
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 5]
 • Rương Văn Cương cấp 5 (Thường)
Thương Long Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 5]
Thương Long Văn Cương - Bính [Cấp 5]
Âm Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Âm Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 5]
Huyền Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Huyền Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 5]
Thiên Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Thiên Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 5]
Thiên Lôi Văn Cương - Bính [Cấp 5]
Thiên Lôi Văn Cương - Đinh [Cấp 5]
Nhược Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Nhược Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 5]
Nhược Thủy Văn Cương - Bính [Cấp 5]
Nhược Thủy Văn Cương - Đinh [Cấp 5]
Nhược Thủy Văn Cương - Mậu [Cấp 5]
Nhược Thủy Văn Cương - Kỷ [Cấp 5]
Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 5]
 • Vật phẩm mới bán tại Kỳ Trân Các

 • Hộp trang bị Đằng Long: giá 150 tiền đồng.

Trấn Phái Linh Dược

 • Điều chỉnh giới hạn sử dụng của Trấn Phái Linh Dược và Trấn Phái Linh Đơn:

  võ Lâm Truyền Kỳvõ Lâm Truyền Kỳ
Hiện tạiĐiều chỉnh
 • Cả 2 loại đang sử dụng tối đa 15 lần.
 • Phải là nhân vật chuyển đổi môn phái mới có thể sử dụng.
 • Tối đa sử dụng được 100 lần.
 • Không cần chuyển phái vẫn có thể dùng.

Đổi Trấn Phái Linh Dược tại NPC Lễ Quan

Công thức đổi
70.000 điểm Chân Nguyên + 30 tỷ EXP + 15 đại Hộ Mạch Đơn = 1 Trấn Phái Linh Dược (khóa)
Lưu ý: Chỉ nhân vật có Bạn Đồng Hành cấp 40 mới có thể đổi
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.