4 Bang chủ nhanh cung cấp thông tin nhận thưởng

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Thân mời 4 Bang chủ của các Bang hội sau đây nhanh chóng xác nhận thông tin để nhận thưởng từ cuộc đua Top Lệnh Bài Tiến Cứ giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 19.

  • Nội dung cung cấp gồm:
    • Tên Bang hội nhận thưởng.
    • Máy chủ nhận thưởng.
  • Thông tin gửi về: Trang hotro.zing.vn trước ngày 04/12/2018.
  • Thời gian trao thưởng: 06/12/2018
  • Danh sách Bang chủ cần cung cấp thông tin:
Máy chủBang hộiXếp hạngBang chủ
Thương Lan KhátMáu 1 K ƒM ƒ•QuỷVương•
Tây Sơn Thôn Vô Tình 2 VIRUS3@1
Hoa Sơn Ăn Nhậu 3 Giang•Hồ•Dzui@1
Hoa Sơn Huynh Đệ 4 Trai Ngành 01
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.