23h00 - 07/07: Bảo trì cập nhật nhận lại Võ Lâm Lệnh

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Liên quan đến nhân vật đã nhận nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh, hoàn thành một số mốc nhiệm vụ và bị reset sau bảo trì update tính năng Sảnh Hoạt Động vào ngày 06/07/2020 vừa qua, các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được bảo trì theo thời gian sau để cập nhật và hỗ trợ nhận lại như sau:

 • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 23h00 ngày 07/07/2020 cho đến khi hoàn tất.
 • Nội dung
  • Nhận lại Tương Phùng Mật Lệnh và Võ Lâm Lệnh bị mất.
  • Nhận lại số lượt sử dụng của Thăm bị mất.
  • Hoàn thành trực tiếp vào Sảnh Hoạt Động.
  • Thời gian nhận hỗ trợ: Từ sau bảo trì 23h00 ngày 07/07 đến hết ngày 10/07/2020

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Hướng dẫn nhận hỗ trợ

  • Nhân sĩ nhận hỗ trợ tại NPC Lễ Quan ở các thôn trấn. Tiến hành chọn “Nhận hỗ trợ đền bù Võ Lâm Lệnh”

Võ Lâm TRuyền Kỳ

  • Sau khi tiến hành bấm vào dòng chọn “Nhận đền bù Võ Lâm Lệnh” giao diện sẽ hiện thị số lượng Thăm, Tương Phùng Mật Lệnh, Võ Lâm Mật Lệnh mà nhân sĩ đã bị reset trước đó.

Võ Lâm TRuyền Kỳ

  • Nhân sĩ tiến hành chọn nhận đền bù theo các vật phẩm được hiển thị. Sau khi nhận Thăm. Số lần nhận lại hoàn thành Thăm sẽ được cộng thẳng vào nhiệm vụ tại Sảnh Hoạt Động

Võ Lâm TRuyền Kỳ

  •  Tương Phùng Mật Lệnh và Võ Lâm Mật Lệnh sẽ được nhận vào hành trang. HSD vật phẩm kéo dài 3 ngày kể từ thời gian nhận hỗ trợ

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Lưu ý

 • Nhân vật cần phải nhận nhiệm vụ tại Sảnh Hoạt Động trước khi nhận đền bù hoàn thành Thăm. Nếu không nhận nhiệm vụ, số lượt nhận đền Thăm người chơi đã nhận sẽ bị trừ và không được cộng vào giao diện hoàn thành nhiệm vụ Sảnh Hoạt Động.
 • Nhân vật đã nhận nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh nhưng chưa tham gia làm nhiệm vụ sẽ không nhận được hỗ trợ.
 • Nhân vật chưa đủ điều kiện tham gia nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh sẽ không nhận được hỗ trợ.
 • Sau ngày 10/07/2020 sẽ không thể “Nhận đề bù Võ Lâm Lệnh”

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.