22/03: Điều chỉnh phần thưởng một số tính năng

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Tiếp tục với những điều chỉnh tính năng, Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ cập nhật những thay đổi và điều chỉnh về phần thưởng Boss, giá giảm tại Kỳ Trân Các cũng như một số nội dung khác kể từ 22/03/2018 (dự kiến). Thân mời quý nhân sĩ xem qua thông tin chi tiết sau:

Điều chỉnh phần thưởng Boss 

    • Lưu ý khi tiêu diệt Boss phái nào có tỉ lệ rớt trang bị Tinh Sương của phái đó.
Chung
ChungPhần thưởng chi tiếtSố lượng
Kỹ năng Sách Kỹ Năng 23 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1
Trang sức Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Đại gia hạn phù 1
Mặt Nạ Mặt Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày) 1
Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) 1
Vật phẩm khác Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc 1
Huyền Thiết 1
Đại Tinh Ngọc 10
Tìn vật môn phái 1
Phi Phong Phi Phong Ngự Phong (trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Ngự Phong (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Thuốc Túi Dược Phẩm 5
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 1
Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) 50
Đại lực hoàn 3
Phi tốc hoàn 3
Bang hội  Kinh nghiệm Lễ Bao 5
 Tinh Ngọc Lễ Bao 5
 Chân Nguyên Lễ Bao 5
PET+ EXP Thuốc Tăng Trưởng 5
Quả Hoàng Kim 5
Thiên Linh Đơn 10
Trang Bị Nguyệt Khuyết Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Khôi 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hài 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Yêu Đái 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hạng Liên 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Bội 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Thượng Giới 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hạ Giới 1
Tinh Sương Lệnh 1
Huyền thiết 1
Boss Đại Hoàng Kim
Boss Đại Hoàng KimPhần thưởng chi tiếtSố lượng
Kỹ Năng Sách Kỹ Năng 23 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1
Trang sức Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Đại gia hạn phù 1
Ấn Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) 1
Ngũ Hành Ấn cấp 8 (7 ngày) 1
Ngũ Hành Ấn cấp 9 (7 ngày) 1
Mặt Nạ Mặt  Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày) 1
Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) 1
Phi Phong Phi Phong Ngự Phong (trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Ngự Phong (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Dược Phẩm Túi Dược Phẩm 5
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 1
Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) 50
Kích Công Trợ Lực Hoàn 3
Âm Dương Hoạt Huyết Đơn 3
Bang hội  Kinh nghiệm Lễ Bao 10
 Tinh Ngọc Lễ Bao 10
 Chân Nguyên Lễ Bao 10
PET + EXP Thuốc Tăng Trưởng 5
Quả Hoàng Kim 5
Thiên Linh Đơn 10
Trang Bị Nguyệt Khuyết Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Khôi 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hài 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Yêu Đái 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hạng Liên 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Bội 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Thượng Giới 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hạ Giới 1
Tinh Sương Lệnh 1
Huyền thiết 1
Boss Lý Bạch
Boss Lý BạchPhần thưởngSố lượng
Kỹ năng Sách Kỹ Năng 24 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1
Trang sức Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Đại gia hạn phù 1
Mặt nạ Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) 5
Mặt Nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày) 2
Ấn Ngũ Hành Ấn cấp 10 (900 nhược hóa/ cường hóa,7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) 1
Phi Phong Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) - 7 ngày 2
Phi Phong Khấp Thần (hóa giải sát thương) - 7 ngày 2
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích) - 7 ngày 2
Phi Phong Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 2
Thuốc Túi Dược Phẩm 10
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 3
Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) 100
Kích Công Trợ Lực Hoàn 2
Âm Dương Hoạt Huyết Đơn 2
Đại lực hoàn 5
Phi tốc hoàn 5
Bang hội  Kinh nghiệm Lễ Bao 15
 Tinh Ngọc Lễ Bao 15
 Chân Nguyên Lễ Bao 15
PET + EXP Thuốc Tăng Trưởng 5
Quả Hoàng Kim 5
Thiên Linh Đơn 10
Trang Bị Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Khôi 2
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hài 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Yêu Đái 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hộ Uyển 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hạng Liên 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Bội 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Thượng Giới 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Hạ Giới 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Y 2
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết- Khí Giới 2
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch 1
Huyền thiết 1

Điều chỉnh giá Kỳ Trân Các

Vật phẩm (tiền đồng)Giá cũGiá mới
Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc 50 25

Xóa một số vật phẩm

Vật phẩm
Tu chân yếu quyết (Vượt ải)
Tu chân yếu quyết (Viêm đế)
Tu chân yếu quyết (Thiên trì mật cảnh)
Hộ Tiêu Lệnh

Điều chỉnh vật phẩm

Vật phẩmĐiều chỉnh
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao Chứa 120 Hồi Thiên Tái Tạo Đơn (thay vì 60)
Hồi Thiên Tái Tạo Đơn
    • Hồi phục sinh lực, nội lực nửa giây 1000 điểm (thay vì 750)

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.