22/01: Cập nhật mới phần thưởng từ 3 Boss

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Một trong những điều chỉnh mới nhất trong tháng 01/2019 của Võ Lâm Truyền Kỳ chính là bảng phần thưởng nhận được sau khi tiêu diệt những Boss khủng khó triệt hạ như Boss Hoàng Kim, Boss Đại Hoàng Kim, Boss Lý Bạch...

Cụ thể, sau bảo trì ngày 22/01/2019, những phần thưởng sau sẽ chính thức được cập nhật. Thân chúc quý nhân sĩ tiêu diệt Boss dễ dàng để mang về nhiều vật phẩm hấp dẫn chứa đầy hành trang.

Boss Hoàng Kim

MụcPhần thưởng chi tiếtSố lượng
Kỹ năng Sách Kỹ Năng 25 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1
Trang sức Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Đại gia hạn phù 1
- Không có gì -
Mặt nạ Mặt nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày ) 1
Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày ) 1
Ấn Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc 1
Huyền Thiết 1
Đại Tinh Ngọc 20
Tìn vật môn phái (7 ngày) 1
Uẩn Linh Yếu Quyết 5
Phi Phong Phi Phong Cấp Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Phệ Quang ( trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (hóa giảI sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) - 7 ngày 1
0 sao Phi Phong Ngự Phong [cấp 6] -
- Không có gì -
Thuốc Túi Dược Phẩm 5
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 3
Túi Dược Phẩm Đặc Biệt 5
Kích Công Trợ Lực Hoàn 3
Âm Dương Hoạt Duyết Đơn 3
Bang hội   Kinh nghiệm Lễ Bao  5
  Tinh Ngọc Lễ Bao  5
  Chân Nguyên Lễ Bao  5
PET+ EXP Thuốc Tăng Trưởng 5
Quả Hoàng Kim - 7 ngày 5
Thiên Linh Đơn - 7 ngày 10
Không có gì -
Trang bị Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới 1
Nguyệt Khuyết Tinh Thach 1
Bảo Rương Tinh Sương - 1 trang bị 1
Bảo Rương Nguyệt Khuyết 1

Boss Đại Hoàng Kim

<
MụcPhần thưởng chi tiếtSố lượng
Kỹ năng Sách Kỹ Năng 25 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1
Trang sức Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Đại gia hạn phù 1
- Không có gì -
Mặt nạ Mặt nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày ) 1
Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày ) 1
Ấn Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc 1
Huyền Thiết 1
Đại Tinh Ngọc 20
Tìn vật môn phái (7 ngày) 1
Uẩn Linh Yếu Quyết 5
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) -
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) -
Ngũ Hành Ấn Cấp 9 (7 ngày) -
Ngũ Hành Ấn Cấp 10 (7 ngày) -
Không có gì -
Phi Phong Phi Phong Cấp Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Phệ Quang ( trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (hóa giảI sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) - 7 ngày 1
0 sao Phi Phong Ngự Phong [cấp 6] -
- Không có gì -
Thuốc Túi Dược Phẩm 5
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 3
Túi Dược Phẩm Đặc Biệt 5
Kích Công Trợ Lực Hoàn 3
Âm Dương Hoạt Duyết Đơn 3
Bang hội  Kinh nghiệm Lễ Bao  5
 Tinh Ngọc Lễ Bao  5
 Chân Nguyên Lễ Bao  5
PET+ EXP Thuốc Tăng Trưởng 5
Quả Hoàng Kim - 7 ngày 5
Thiên Linh Đơn - 7 ngày 10
Trang bị Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới 1
Nguyệt Khuyết Tinh Thach 1
Bảo Rương Tinh Sương - 1 trang bị 1
Bảo Rương Nguyệt Khuyết 1

Boss Lý Bạch

MụcPhần thưởng chi tiếtSố lượng
Kỹ năng Sách Kỹ Năng 25 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 5
Trang sức Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Siêu Cấp gia hạn phù 1
- Không có gì -
Mặt nạ Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày ) 1
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày ) 1
Ấn Đại Tinh Ngọc 20
Tìn vật môn phái (7 ngày) 1
Uẩn Linh Yếu Quyết 5
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) 1
Ngũ Hành Ấn Cấp 10 (7 ngày) 1
Huyết Chiến lễ Hộp (7 ngày) 2
Không có gì -
Phi Phong Phi Phong Cấp Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Phệ Quang ( trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (hóa giảI sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) - 7 ngày 1
0 sao Phi Phong Ngự Phong [cấp 6] -
- Không có gì -
Thuốc Túi Dược Phẩm 5
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 3
Túi Dược Phẩm Đặc Biệt 5
Kích Công Trợ Lực Hoàn 3
Âm Dương Hoạt Duyết Đơn 3
Bang hội  Kinh nghiệm Lễ Bao  5
 Tinh Ngọc Lễ Bao  5
 Chân Nguyên Lễ Bao  5
PET+ EXP Thuốc Tăng Trưởng 5
Quả Hoàng Kim - 7 ngày 5
Thiên Linh Đơn - 7 ngày 10
Trang bị Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới 1
Nguyệt Khuyết Tinh Thach 1
Bảo Rương Tinh Sương - 1 trang bị 1
Bảo Rương Nguyệt Khuyết 1

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.