17/09: Điều chỉnh chỉ số Càn Khôn và Vô Danh

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

17/09/2018 sẽ là ngày đặc biệt đối với nhẫn Càn Khôn và Vô Danh, những thuộc tính như Sinh lực, Kháng tính, Nội lực, Hiệu ứng, Triệt tiêu sát thương sẽ được điều chỉnh về chỉ số hoàn toàn mới. Lưu ý đối với trang bị Tinh Xảo Càn Khôn và Vô Danh gia tăng thêm 1 lỗ khảm Văn Cương (có thể khảm tối đa 3 Văn Cương nhưng không thể khảm trùng Văn Cương). Thông số cụ thể như sau:

Điều chỉnh thuộc tính nhẫn Càn Khôn và Vô Danh

LoạiThuộc tính
Tinh Xảo Vô Danh Chỉ Hoàn [cấp 8] Sinh lực: 750-790 -> 840 - 920
Kháng tính: 61%-65%  ->  65% - 70%
Nội lực: 830-870 ->  920 - 1000
Hiệu ứng: 90%-95% -> 90% - 95%
Công kích kỹ năng: 41%-50% -> 65% - 70%
Triệt tiêu sát thương: 55-60 -> 55 - 60  
Kỹ năng vốn có +1
Tinh xảo Vô Danh Giới Chỉ [cấp 8] Sinh lực: 750-790 -> 840 - 920
Kháng tính: 61%-65% -> 65% - 70%
Nội lực: 830-870 -> 920 - 1000
Hiệu ứng: 90%-95%  -> 90% - 95%
Công kích kỹ năng: 41%-50%  -> 65% - 70%
Hóa giải: 2%-3%   ->  4% - 5%
Kỹ năng vốn có +1
Tinh Xảo Vô Danh Chỉ Hoàn [cấp 9] Sinh lực: 830-870  -> 1080 - 1160
Kháng tính: 66%-70%  -> 75% - 80%
Nội lực: 910-950  -> 1080 - 1160
Hiệu ứng: 100%-105% ->  100% - 110%
Công kích kỹ năng: 51%-60%  -> 75% - 80%
Triệt tiêu sát thương: 60-65  -> 65 - 70
Kỹ năng vốn có +1
Tinh xảo Vô Danh Giới Chỉ [cấp 9] Sinh lực: 830-870  -> 1080 - 1160
Kháng tính: 66%-70%   -> 75% - 80%
Nội lực: 910-950  -> 1080 - 1160
Hiệu ứng: 100%-105%  -> 105% - 110%
Công kích kỹ năng: 51%-60%  -> 75% - 80%
Hóa giải: 2%-3%   -> 5% - 6%
Kỹ năng vốn có +1
Tinh Xảo Vô Danh Chỉ Hoàn [cấp 10] Sinh lực: 910-950  -> 1240 - 1320
Kháng tính: 71%-75%  -> 85% - 90%
Nội lực: 990-1030  -> 1240 - 1320
Hiệu ứng: 110%-115%  -> 115% - 120%
Công kích kỹ năng: 61%-70%  -> 85% - 90%
Triệt tiêu sát thương: 65-70  -> 70 - 75
Kỹ năng vốn có +1
Tinh Xảo Vô Danh Giới Chỉ [cấp 10] Sinh lực: 910-950  -> 1240 - 1320
Kháng tính: 71%-75%  -> 85% - 90%
Nội lực: 990-1030  -> 1240 - 1320
Hiệu ứng: 110%-115%  -> 115% - 120%
Công kích kỹ năng: 61%-70%  -> 85% - 90%
Hóa giải: 3%-3%  -> 6% - 7%
Kỹ năng vốn có +1
Tinh Xảo Càn Khôn Giới Chỉ [cấp7] Sinh lực: 670-710   -> 920 - 1000
Kháng tính: 56%-60%  -> 60% - 65%
Nội lực: 750-790 -> 920 - 1000
Hiệu ứng: 80-85 -> 85% - 90%
Công kích kỹ năng: 31-40 -> 60% - 65%
Triệt tiêu sát thương: 50-55 -> 60 - 65
Kỹ năng vốn có +2
Tinh Xảo Càn Khôn Giới Chỉ [cấp 8] Sinh lực: 750-790   -> 1160 - 1240
Kháng tính: 61%-65%   -> 70% - 75%
Nội lực: 830-870   -> 1160 - 1240
Hiệu ứng: 90%-95%   -> 95% - 100%
Công kích kỹ năng: 41%-50%   -> 70% - 75%
Triệt tiêu sát thương: 55-60   -> 70 - 75
Kỹ năng vốn có +2
Tinh Xảo Càn Khôn Giới Chỉ [cấp 9] Sinh lực: 830-870  -> 1320 - 1400
Kháng tính: 66%-70%  -> 80% - 85%
Nội lực: 910-950  -> 1320 - 1400
Hiệu ứng: 100%-105%  -> 105% - 110%
Công kích kỹ năng: 51%-60%  -> 80% - 85%
Triệt tiêu sát thương: 60-65  -> 80 - 85
Kỹ năng vốn có +3
Tinh Xảo Càn Khôn Giới Chỉ [cấp 10] Sinh lực: 910-950  -> 1480 - 1560
Kháng tính: 71%-75%  -> 80% - 85%
Nội lực: 990-1030  -> 1480 - 1560
Hiệu ứng: 110%-115%  -> 115% -120%
Công kích kỹ năng: 61%-70%  -> 90% - 95%
Triệt tiêu sát thương: 65-70  -> 90 - 95
Kỹ năng vốn có +3

Với các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ vui lòng liên hệ trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.