14/03: Điều chỉnh phần thưởng các Bảo Rương

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Chỉ cần có Chìa Khóa Vàng là có thể mở được các Bảo Rương Vượt Ải, Tống Kim, Phong Lăng Độ, Viêm Đế, Kiếm Gia, Tín Sứ và khi đó quý nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn. Nay Bổn Trang xin thông báo phần thưởng của những Bảo Rương này sẽ được điều chỉnh mới kể từ sau bảo trì ngày 14/03/2019.

Phần thưởngSố lượng
Chân Nguyên Đan 10
Chân Nguyên Đơn (trung) 7
Chân Nguyên Đơn (đại) 7
Hỗn Nguyên Chân Đơn  1
Hộ Mạch Đơn 50
2000000 EXP 1
4000000 EXP 1
5000000 EXP 1
6000000 EXP 1
8000000 EXP 1
10000000 EXP 1
Tinh Tinh Khoáng 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới 1
Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày) 1
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày) 1
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày) 1
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) 1

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.