11/04: Cập nhật 3 nội dung điều chỉnh mới

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến, một số nội dung sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại của trò chơi. Nay thông báo đến quý nhân sĩ gần xa được rõ.

  • Thời gian cập nhật: Sao bảo trì ngày 11/04/2018
  • Nội dung cập nhật:
    • Túi Tài Lộc, điều chỉnh khi mở ra nhận Mặt nạ + Ấn + Phi phong + Trang Sức từ khóa vĩnh viễn thành không khóa
    • Xem số lượng Trấn Phái Linh Dược đã sử dụng tại Lễ Quan.
    • Điều chỉnh số người tham gia Viêm Đế: 8 người/tổ đội.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Bất kỳ thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ hãy nhanh chóng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ kịp thời.

Chưởng quản kính bút