05/03: Cập nhật phần thưởng một số tính năng

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Một số tính năng sẽ được điều chỉnh phần thưởng kể từ sau bảo trì ngày 05/03/2020 như Túi Hương, Phú Quý Cẩm Hạp, Boss Kiếm Gia, Lễ Bao Công Thành, Lễ Bao Liên Chiến... Ngoài ra, còn có sự điều chỉnh của 2 nội dung nhỏ sau, quý nhân sĩ vui lòng cập nhật để thuận đường bôn tẩu.

  • Điều chỉnh Âm Dương Hoạt Huyết Đơn và Kích Công Trợ Lực Hoàn: Xếp chồng 50
  • Điều chỉnh cấp mở Tinh Tinh Khoáng: 1 -> 6 thành từ 3 -> 8

Túi Hương

Phần thưởngSố lượng
Hồng Bao Sum Vầy             1
Hồng Bao An Khang             1
Bách Niên Huy Hoàng Quả             3
Thiên Niên Huy Hoàng Quả             3
Vạn Niên Huy Hoàng Quả             3
Trang sức tinh linh (7 ngày)             1
Trang sức chi quang (7 ngày)             1
Đại gia hạn phù (30 ngày)             1
Bách Luyện Thành Cương             1
Đồ Phổ Diệu Dương – Khôi             1
Đồ Phổ Diệu Dương – Hài             1

Phú Quý Cẩm Hạp

Phần thưởngSố lượng
Kỳ Phúc Linh Dược 1
Trường Sinh Linh Dược 1
Vô Cực Linh Dược 1
Bách Niên Huy Hoàng Quả 5
Thiên Niên Huy Hoàng Quả 5
Vạn Niên Huy Hoàng Quả 5
Trang sức tinh linh (7 ngày) 1
Trang sức chi quang (7 ngày) 1
Đại gia hạn phù (30 ngày) 1
Lệnh Bài Siêu Quang 1
Đồ Phổ Diệu Dương- Bao Tay 1
Đồ Phổ Diệu Dương- Yêu Đái 1
Đồ Phổ Diệu Dương- Ngọc Bội 1

Boss Kiếm Gia

Phần thưởngSố lượng
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (tiểu) 10
Đồ Phổ Diệu Dương- Y 1
Đồ Phổ Diệu Dương- Thượng Giới 1
Đồ Phổ Diệu Dương- Hạ Giới 1

Lễ Bao Công Thành

Phần thưởngSố lượng
Chân Nguyên Đơn (đại) 10
Hỗn Nguyên Chân Đơn 1
Tinh Sương Bảo Rương 1
Nguyệt Khuyết Bảo Rương 1
Lệnh Bài Siêu Quang 1
500 vạn 1
Trang Sức Tinh Linh (14 ngày) 1
Ấn Trung (7 ngày) 1
Phi Phong Khấp Thần (Hóa Giải) (14 ngày) 1
Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày) 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 1
6000000 EXP 1
8000000 EXP 1
10000000 EXP 1
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) 1
Đại Tinh Ngọc 5
Bách Luyện Thành Cương 1
Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên 1
Đồ Phổ Diệu Dương Khôi 1
Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới 1
Đồ Phổ Diệu Dương Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Diệu Dương Yêu Đái 1
Đồ Phổ Diệu Dương Y 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí 1
Đồ Phổ Diệu Dương Hài 1
Đồ Phổ Diệu Dương Bội 1
Đồ Phổ Diệu Dương Hạ Giới 1
Uẩn Linh Yếu Quyết 5
Rương Diệu Dương 1 món 1

Lễ Bao Liên Chiến

Phần thưởngSố lượng
Tinh Tinh Khoáng 1
Tinh Thiết Khoáng 1
Đồ Phổ Diệu Dương Hạng Liên 1
Đồ Phổ Diệu Dương Khôi 1
Đồ Phổ Diệu Dương Thượng Giới 1
Đồ Phổ Diệu Dương Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Diệu Dương Yêu Đái 1
Đồ Phổ Diệu Dương Y 1
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí 1
Đồ Phổ Diệu Dương Hài 1
Đồ Phổ Diệu Dương Bội 1
Đồ Phổ Diệu Dương Hạ Giới 1
2.000.000 EXP 1
4.000.000 EXP 1
5.000.000 EXP 1
6.000.000 EXP 1
8.000.000 EXP 1
10.000.000 EXP 1

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.