04h00 - 17/07: Bảo trì cập nhật một số nội dung

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được bảo trì theo thời gian sau để cập nhật một số nội dung lên hệ thống trò chơi, quý nhân sĩ vui lòng sắp xếp thời gian để thuận đường bôn tẩu. Chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn này, rất mong quý nhân sĩ thông cảm.

 • Thời gian bảo trì dự kiến: 04h00 - 07h00 ngày 17/07/2020
 • Nội dung cập nhật:
  • Sửa lỗi danh hiệu xếp hạng Anh Hùng Tháp thành “Tuyệt Đỉnh Phong”, có HSD 7 ngày.
  • Sửa lỗi phần thưởng xếp hạng 1 Anh Hùng Tháp nhận được 5 Rương Ấn Chiến.
  • Sửa lỗi phần thưởng PhúcLợi ngày cuối tuần tại Sảnh Hoạt Động và điều chỉnh phần thưởng.
   + Nhận Hộp Trang Sức có HSD 7 ngày:  mở ra Trang sức Vạn Tiễn Bất Xâm hoặc Trang sức Xuyên Y có HSD 7 ngày. Thuộc tính: Khóa
   + Nhận Hộp Hộp Mặt Nạ có HSD 7 ngày kể từ khi nhận thưởng, thuộc tính khóa: mở ra Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả có HSD 1 ngày. Thuộc tính: Khóa
   + Nhận Hộp Hộp Ngũ Hành Ấn có HSD 7 ngày kể từ khi nhận thưởng, thuộc tính khóa: Mở ra Ngũ Hành Ấn Nhược Hóa cấp 7 có HSD từ 7 ngày. Thuộc tính: Khóa
  • Sửa lỗi mốc nhận thưởng 50 Năng Động không nhận được Phong Vân Chiêu Binh Lệnh.
  • Sửa lỗi Sảnh Hoạt Động không nhận được nhiệm vụ tuần hoàn tại mốc Trùng Sinh 8 cấp 170 – 189 và mốc Trùng Sinh 8 cấp 190 – 199.
  • Sửa lỗi phần thưởng mốc Trùng Sinh 5 cấp 10 – 189 không sử dụng được Ngân Nguyên Bảo.
  • Sửa lỗi phần thưởng mốc Trùng Sinh 5 cấp 190 – 197 sử dụng rương trang bị Đằng Long sai hệ phái.
  • Sửa lỗi phần thưởng mốc Trùng Sinh 8 cấp 10 – 139 sử dụng rương trang bị Tinh Sương sai hệ phái.
  • Sửa lỗi hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ không được ghi nhận trong Sảnh Hoạt Động.
 • Khuyến cáo: Nhân sĩ nên thoát khỏi game trước thời gian bảo trì 10 phút và không nên tiến hành mua bán/giao dịch/sử dụng các vật phẩm có giá trị trong thời gian bảo trì.
 • Lưu ý: 

  • Phần thưởng nhiệm vụ tuần hoàn tại các mốc Trùng Sinh 8 cấp 170 – 189 và mốc Trùng Sinh 8 cấp 190 – 199 sẽ được hỗ trợ nhận lại vào thời gian sớm nhất. Chi tiết sẽ được thông báo trên trang chủ.
  • Danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ nhận được do lỗi nhận thưởng danh hiệu tại Anh Hùng Tháp sẽ được thu hồi. Top 10 Võ Lâm Minh Chủ 11 có thể nhận lại danh hiệu và hào quang tại NPC Lễ Quan. Chi tiết sẽ được thông báo trên trang chủ.
  • Trang sức Xuyên Y Phá Giáp và Vạn Tiễn Bất Xâm không có thời hạn sử dụng nhận được do lỗi phần thưởng phúc lợi ngày cuối tuần tại Sảnh Hoạt Động sẽ được thu hồi. Chi tiết sẽ được thông báo trên trang chủ.
  • Quá trình bảo trì có thể hoàn thành sớm hoặc kéo dài hơn dự kiến, vui lòng chạy lại tập tin Autoupdate.exe để cập nhật và tham gia trò chơi.

Võ Lâm TRuyền Kỳ

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.