03/12: Điều chỉnh nội dung 3 tính năng

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Sau bảo trì ngày 03/12/2018, tính năng Vòng Sáng Thiên Tử, Boss Hoàng Kim và Quả Huy Hoàng sẽ được điều chỉnh một số nội dung. Đồng nghĩa, từ sau 03/12/2018, các điều chỉnh này sẽ chính thức được áp dụng tại Võ Lâm Truyền Kỳ. Chi tiết như sau:

Tính năngChi tiết điều chỉnh

Vòng Sáng Thiên Tử
 • Thêm các thuộc tính sau cho Vòng Sáng Thiên Tử:
  • Kháng tất cả 20
  • Công kích kỹ năng 20%
  • Bỏ qua kháng tất cả 20%
  • Bỏ qua hóa giải 4%
 • Lưu ý: Chuyển vị sẽ mất danh hiệu của vòng sáng Thiên Tử
Boss Hoàng Kim
 • Tăng sức mạnh của boss
Quả Huy Hoàng
 • Đóng các Quả Huy Hoàng (Trung, Thấp, Cao) tại Phong Lăng Độ bờ Nam
 • Giữ nguyên quả Huy Hoàng Cao tại Mạc Cao Quật

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.