03/01: Nhận 1 lần hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh

Thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ,

Sau bảo trì ngày 02/01/2019, các nhân vật đang làm nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh bị reset toàn bộ nhiệm vụ. Trước vấn đề này, Bổn Trang xin thông báo, sau bảo trì ngày 03/01/2019, tất cả các nhân vật đang làm chuỗi nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh sẽ được nhận 1 lần hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ.

  • Thời gian nhận: Sau bảo trì từ 03/01 đến 15/01/2019.
  • Hướng dẫn nhận:
    • Nhấp vào Lệnh Bài Võ Lâm Lệnh, chọn dòng Nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh. 
    • Chọn lại dòng Nhiệm Vụ Võ Lâm Lệnh, bấm Nhận Thưởng nhiệm vụ. Dù các dòng báo màu đỏ nhưng vẫn có thể nhận thưởng được.
    • Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần. Các nhiệm vụ sau đó vẫn phải làm như bình thường.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.