Tin tính năng VLTK Thu Phí

Cách thức nâng cấp trang bị lên Bạch Hổ

05-07-2012

Cấp cao nhất của hệ thống trang bị hiện tại chính là Bạch Hổ. Làm sao có thể sở hữu bộ trang bị khủng nhất thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ - tính đến thời điểm tháng 07/2012? Với công thức gồm nhiều nguyên liệu tại NPC Thợ Rèn tại thất đại thành thị, thực hiện chức năng luyện trang bị là có thể nhận được bộ trang bị tương ứng.

Kể từ sau bảo trì ngày 07/07/2012, tất cả quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ chính thức học được cách thức nâng cấp trang bị lên Bạch Hổ, điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho nhân vật đạt được sức mạnh vũ bão trên hành trình bôn tẩu.

Công thức nâng cấp lên trang bị Bạch Hổ

Nhân vật có thể tự chọn hệ phái mà mình mong muốn, sau đó thực hiện theo các bước sau:

 • Mang đủ nguyên liệu đến NPC Thợ Rèn tại 7 đại thành thị.
 • Chọn: Ta muốn luyện trang bị (ví dụ: Bạch Hổ Hạ Giới).
 • Chọn: Ta muốn luyện trang bị (ví dụ: Võ Đang Khí).
 • Cho nguyên liệu vào và xác nhận.
Công thức Nhận được
1 Bạch Hổ Kim Bài + 3 Huyền Viên Thạch + 2 Tử Mãng Thạch
+ 1 Nón Kim Ô + Bạch Hổ Lệnh + n Đồ phổ Bạch Hổ Khôi
+ m Bạch Hổ Bảo Thạch + x Bạch Hổ Thiên Thạch
+ y Bạch Hổ Thần Thạch + 5.000 vạn lượng + Huyền tinh cấp 9
Trang bị Bạch Hổ tương ứng

Lưu ý

 • Nếu sử dụng nguyên liệu là Vũ Khí Kim Ô (Võ Đang Khí) thì khi ghép thành công sẽ nhận được là Vũ Khí Bạch Hổ (Võ Đang Khí).
 • Khi chế tạo vật phẩm thất bại thì sẽ trả lại Trang Bị Kim Ô ban đầu đã bỏ vào khung.
 • n, m, x, y (<9): Là số lượng vật phẩm bỏ vào khung.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyền Viên Thạch
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Hàng Rong tại 7 đại thành thị.
 • Cách đổi:
  • 1 trang bị Huyền Viên bất kỳ nhận 1 Huyền Viên Thạch.
  • 1 trang bị Tử Mãng bất kỳ nhận 1 Tử Mãng Thạch.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: Không giới hạn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Mãng Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ phổ Bạch Hổ (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng và sự kiện.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, ném ra, xếp chồng (lưu ý: xếp chồng khi cùng 1 loại đồ phổ, nếu không cùng loại thì không thể xếp chồng).
 • Lưu ý:
  • 1 đồ phổ có giá trị đạt 10% khi chế tạo trang bị Bạch Hổ.
  • Tối đa giá trị đạt 80% khi chế tạo trang bị Bạch Hổ.


   Ví dụ
   :

   • 8 đồ phổ Bạch Hổ Khôi (Nón) = 80% khi chế tạo.
   • 9 đồ phổ Bạch Hổ Kim Khôi (Nón) = 80 % khi chế tạo.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Hổ Lệnh Bài
 • Nguồn gốc: Hàng Rong – Giá 1.000 Hành Hiệp Lệnh.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Hổ Lệnh
 • Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, ném ra. Không xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng:
  • 1 Bạch Hổ Bảo Thạch: Tăng 1% tỉ lệ khi ép Bạch Hổ.
  • 1 Bạch Hổ Thiên Thạch: Tăng 2% tỉ lệ khi ép Bạch Hổ.
  • 1 Bạch Hổ Thần Thạch: Tăng 5% tỉ lệ khi ép Bạch Hổ.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Hổ Bảo Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Hổ Thiên Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạch Hổ Thần Thạch

Chưởng quản kính bút

Chia sẻ qua Zing Me