Tin nóng VLTK Thu Phí

Thông báo mới về Phong Vân Lệnh Bài

03-08-2012

Theo như thông tin đã đưa trước đây về việc khắc phục lỗi nhận nhiệm vụ Phong Vân Lệnh Bài vào ngày 06/08/2012. Và để nhằm hỗ trợ nhân vật thuận đường bôn tẩu, Bổn Trang tiến hành điều chỉnh thời gian hết hạn của nhiệm vụ Phong Vân Lệnh Bài như sau:

Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Máy chủ Siêu Quang và Hãn Huyết:
    • Hết hạn nhận Phong Vân Lệnh Bài: Ngày 31/07/2012.
    • Mở rộng giới hạn sử dụng Phong Vân Lệnh Bài: Đến ngày 30/09/2012.
  • Máy chủ Xích Long Câu:
    • Hết hạn nhận Phong Vân Lệnh Bài: Ngày 30/09/2012.
    • Hạn sử dụng Phong Vân Lệnh Bài: Đến ngày 30/09/2012.

Các nhân vật ở máy chủ Hãn Huyết và Siêu Quang vẫn có thể nhận các ưu đãi của chương trình Phong Vân Lệnh Bài cho đến khi hết thời hạn nhận - 24h00 ngày 30/09/2012.

Đã sửa lỗi cho các nhiệm vụ trong chương trình Phong Vân Lệnh Bài ở máy chủ Xích Long Câu.

Nay kính báo,

Chưởng quản kính bút

Chia sẻ qua Zing Me

Dữ liệu đang cập nhật.