Tin nóng VLTK Thu Phí

Thay đổi điều kiện thời gian Trùng Sinh 3, 4, 5

08-04-2013

Đ
ồng đạo võ lâm thân mến,

Tháng ngày rèn công tu luyện binh pháp của các bậc anh hùng hào kiệt dường như khó có thể đương đầu với biết bao hiểm nguy chốn võ lâm. Há có thể ngồi yên trước vận mệnh, đồng thời để truyền thụ thêm trăm phần công lực cho các anh thư hào kiệt, Bổn Trang sẽ tiến hành thay đổi điều kiện thời gian giữa các lần Trùng Sinh kể từ sau bảo trì ngày 08/04/2013 như sau:

Nội dungGiới hạn mới
Trùng Sinh 3 lên Trùng Sinh 4 07 ngày
Trùng Sinh 4 lên Trùng Sinh 5 30 ngày

Võ Lâm Truyền Kỳ

Xá chi thân trai nguyện đem thân ra giúp đời…

Quần hùng võ lâm hãy nhanh chóng hấp thụ võ học truyền kỳ để có thể đương đầu với những nguy cơ tiềm ẩn đang khiến võ lâm trung nguyên lao đao từ các thế lực ngoại bang.

Chưởng quản kính bút

Chia sẻ qua Zing Me