Tin nóng VLTK Thu Phí

Kéo dài thời gian bảo trì máy chủ

19-06-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Theo đúng lịch trình, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ tất cả hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ vào ngày mai - 20/06/2013. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng đường truyền và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ kéo dài thời gian bảo trì hệ thống máy chủ, cụ thể:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 00h00 08h00 ngày 20/06/2013.
  • Ảnh hưởng: Nhân sĩ không thể đăng nhập vào các máy chủ trong thời gian bảo trì.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi về sự bất tiện này, mong nhận được sự thông cảm của đồng đạo. Sau thời gian bảo trì, tất cả máy chủ sẽ đăng nhập bình thường, quý đồng đạo có thể tiếp tục bôn tẩu cùng những tính năng hấp dẫn trong Võ Lâm Truyền Kỳ.

Chưởng quản kính bút

Chia sẻ qua Zing Me