Tin nóng VLTK Thu Phí

Điều chỉnh một số kỹ năng của phái Thiên Nhẫn

15-08-2011

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật các kỹ năng 150 sắp tới, Bổn Trang sẽ tiến hành điều chỉnh một số kỹ năng của phái Thiên Nhẫn. Thời gian điều chỉnh chính thức thức áp dụng từ ngày 15/08/2011. Sau đây là nội dung chi tiết, thân mời quý đồng đạo theo dõi.

Tăng khả năng hỗ trợ cho kỹ năng cấp 150

Tăng khả năng hỗ trợ cho kỹ năng cấp 150 của một số chiêu thức cấp thấp, ví dụ: Kỹ năng Tạo Hóa Thái Thanh +139%.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Điều chỉnh thuộc tính của chiêu thức phái Thiên Nhẫn

  • Điều chỉnh độ chính xác của Thiên Ma Giải Thể từ +590% lên +710%.
  • Điều chỉnh thời gian hồi phục của Bi Tô Thanh Phong từ 10 (Dương) lên 16 (Dương).
Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh
Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ

Nay thông báo để quý nhân sĩ cập nhật thông tin kịp thời.

Chưởng quản kính bút

Chia sẻ qua Zing Me