Tin báo chí VLTK Thu Phí

Đăng nhập bằng “tài khoản Zing ID” vào hệ thống diễn đàn

29-04-2010

  1. 1/06/2010: Áp dụng hình thức đăng nhập bằng tài khoản Zing ID

Hiện nay, hệ thống diễn đàn của công ty VNG (diendan.zing.vn) sử dụng 2 cách đăng nhập (bằng tài khoản diễn đàn và bằng tài khoản Zing ID). Như vậy, làm cho quá trình xử lý đăng nhập thêm phức tạp và một số đồng đạo không nắm rõ chức năng này, dẫn đến bị kẻ xấu hack tài khoản.

Phân biệt cách thức đăng nhập diendan.zing
Tài khoản diễn đàn có dạng
Tài khoản Zing ID có dạng thongbaoquantrong


Nay Bổn Trang xin thông báo đến tất cả quý đồng đạo võ lâm gần xa, kể từ ngày 1/06/2010 chỉ áp dụng 1 hình thức đăng nhập bằng “tài khoản Zing ID vào hệ thống diễn đàn công ty VNG.


Các diễn đàn của công ty VNG


Nay kính báo.

Chưởng quản kính bút.

Chia sẻ qua Zing Me