Tin nóng VLTK Thu Phí

Phiên bản Hùng Bá Thiên Hạ có những sự kiện gì?

19-06-2009

Chỉ còn vài tiếng nữa thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí và miễn phí sẽ cập nhật phiên bản Hùng Bá Thiên Hạ và sự kiện Sinh Nhật Võ Lâm, đồng đạo đã sẵn sàng cho những cập nhật này chưa? Thân mời đồng đạo tham khảo những thông tin hướng dẫn về các tính năng cũng như những hoạt động Sinh Nhật Võ Lâm.

   

Thân chúc đồng đạo có những giây phút thư giãn cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ - Phiên bản Hùng Bá Thiên Hạ.

Chưởng quản kính bút.