Cách kiểm tra tài khoản

Khi đăng ký tài khoản, Quý đồng đạo có tạo cho mình 2 mật khẩu: mật khẩu cấp I và mật khẩu cấp II.

Trong đó, mật khẩu cấp II dùng để kiểm tra thông tin tài khoản, thay đổi mật khẩu cho cả 2 cấp và dùng để xóa nhân vật trong Game.

Khi đăng nhập vào bằng mật khẩu cấp II bạn sẽ có một bảng chọn lựa bên góc Trái màn hình như sau:

kiemtrataikhoan

Những chức năng mà Quý đồng đạo có thể kiểm soát khi đăng nhập bằng mật khẩu cấp II gồm:

  • Nạp thẻ: dùng để nạp thẻ giờ chơi.
  • Thông tin tài khoản: xem tài khoản của bạn còn lại bao nhiêu thời gian nữa.
  • Các thẻ đã nạp: xem số lượng thẻ mà bạn đã sử dụng để nạp vào tài khoản.
  • Đổi mật khẩu I và II.
  • Đổi câu hỏi quên mật khẩu: để đảm bảo hơn tính an toàn của tài khoản, Quý đồng đạo có thể sử dụng chức năng này để chọn một câu hỏi và câu trả lời riêng cho mình. Câu hỏi và câu trả lời này sẽ chứng minh bạn là người sở hữu tài khoản của mình khi quên hoặc mất mật khẩu.
  • Đổi thông tin cá nhân: thay đổi những thông tin ban đầu khi đăng ký tài khoản.
  • Cài đặt thời gian chơi game: ấn định một khoảng thời gian chơi cụ thể cho tài khoản.
  • Tạo tài khoản diễn đàn.
  • Sử dụng dịch vụ OTP.

X