Các loại mệnh giá

Trong thời gian tới ngoài Võ Lâm Truyền Kỳ ra VNG sẽ tiếp tục cung cấp các trò chơi trực tuyến khác. Do vậy, để tiện lợi hơn cho Quí vị trong việc sử dụng thẻ cào của những trò chơi do VNG phát hành thì Bổn Trang xin giới thiệu đến Quí vị một mẫu thẻ mới được Bổn Trang phát hành là VinaCard.

Mẫu thẻ mới này sẽ mang lại rất nhiều tiện ích cho Quí đồng đạo như:

  • Có thể sử dụng để nạp cho tất cả các trò chơi do VNG phát hành.
  • Thoái mái lựa chọn với hai loại mệnh giá 20.000VND và 60.000VND.
  • Dễ dàng sử dụng: cách nạp giống như các loại thẻ cào Võ Lâm Truyền Kỳ trước đây.

Mẫu thẻ mới này sẽ mang lại rất nhiều tiện ích cho Quí đồng đạo như:

Thẻ VinaCard sẽ được lưu hành song song với thẻ cào Võ Lâm Truyền Kỳ mệnh giá 20.000VND và 60.000VND.

Những mẫu thẻ cào trước đây vẫn được sử dụng để nạp bình thường cho Võ Lâm Truyền Kỳ, Quí vị không phải lo lắng về việc phát hành mẫu thẻ mới này. Tất cả công dụng và tính năng của 2 loại thẻ khi nạp thời gian chơi cho Võ Lâm Truyền Kỳ là hoàn toàn giống nhau.

X