1 Phá Quân Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Cảnh Liên (Lăng Phong) và 1 Phá Quân Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Hổ Uyển (Tâm Tinh Thức) sẽ là phần thưởng cao nhất dành cho Võ Lâm Minh Chủ 9. Với thuộc tính như lượng máu của nhân vật thấp hơn 25%, nhân vật sẽ có 100% xác suất được tăng 2.000 điểm sát thương nội công và 100 điểm sát thương ngoại công kéo dài trong 10 giây, quả là trang bị dành cho bậc đứng đầu sơn hà xã tắc.

Ngoài ra, các cao thủ từ hạng 2 đến 11 đều cũng sẽ nhận được những phần thưởng giá trị tại giải đấu Võ Lâm Minh Chủ 9 nhưng thông tin sau đây:

Xếp hạngTrang bịHSD
Võ Lâm Minh Chủ 9 Phá Quân Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Cảnh Liên (Lăng Phong)
Khi lượng máu của nhân vật thấp hơn 25%, nhân vật sẽ có 100% xác suất được tăng 2.000 điểm sát thương nội công và 100 điểm sát thương ngoại công kéo dài trong 10 giây.
Vĩnh viễn
Phá Quân Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Hổ Uyển (Tâm Tinh Thức)
khi bị đánh trúng sẽ có tỷ lệ 3% tự động thi triển Vô Ngã, Vô Ngã khoảng cách hiệu quả 440, tăng 50% phản đòn sát thương khi bị công kích gần, tăng 50% phản đòn sát thương khi bị công kích tầm xa
Vĩnh viễn
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 6 tháng
Tượng Võ Lâm Minh Chủ Vĩnh viễn
Hào quang Võ Lâm Minh Chủ 12 tháng
Hạng 2 Phá Quân Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Cảnh Liên (Lăng Phong)
Khi lượng máu của nhân vật thấp hơn 25%, nhân vật sẽ có 100% xác suất được tăng 2.000 điểm sát thương nội công và 100 điểm sát thương ngoại công kéo dài trong 10 giây.
Vĩnh viễn
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 6 tháng
Hào quang Võ Lâm Minh Chủ 12 tháng
Hạng 3 Phá Quân Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Hổ Uyển (Tâm Tinh Thức)
khi bị đánh trúng sẽ có tỷ lệ 3% tự động thi triển Vô Ngã, Vô Ngã khoảng cách hiệu quả 440, tăng 50% phản đòn sát thương khi bị công kích gần, tăng 50% phản đòn sát thương khi bị công kích tầm xa
Vĩnh viễn
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 6 tháng
Hào quang Võ Lâm Minh Chủ 12 tháng
Hạng 4 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 9 tháng
Ngựa Hoàng Kim - (Ngự Phong/Dương Sa)                         6 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 6 tháng
Hào quang Võ Lâm Minh Chủ 12 tháng
Hạng 5 -> 7 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 6 tháng
Ngựa Lưu Tinh  9 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 6 tháng
Hào quang Võ Lâm Minh Chủ 12 tháng
Hạng 8 -> 11 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Ngựa Lưu Tinh  6 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 6 tháng
Hào quang Võ Lâm Minh Chủ 12 tháng

Võ Lâm Truyền Kỳ - Võ Lâm Minh Chủ 8Võ Lâm Truyền Kỳ - Võ Lâm Minh Chủ 8

Võ Lâm Truyền Kỳ - Võ Lâm Minh Chủ 8

Võ Lâm Truyền Kỳ - Võ Lâm Minh Chủ 8

Võ Lâm Truyền Kỳ - Võ Lâm Minh Chủ 8Võ Lâm Truyền Kỳ - Võ Lâm Minh Chủ 8

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Ban Tổ Chức giải đấu Võ Lâm Minh Chủ 9