Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Lệnh

Từ 08-07-2016

Võ Lâm Lệnh nghe nói đang lưu lạc giang hồ sau trận hỗn chiến tại Nam Nhạc Trấn với Độc Cô Minh Chủ. Hiện tại nhận thấy vì giang hồ đang biến động sau nhiều phen loạn lạc, lão tiền bối quyết định đưa ra các thử thách từ Võ Lâm Lệnh, nếu có người vượt qua được sẽ tăng nhanh đẳng cấp, nhận nhiều kỳ trân dị bảo.

Giới hạn cho các cao thủ từ Trùng Sinh 4 trên đẳng cấp 150 đến Trùng Sinh 8 đẳng cấp 150 trở xuống. Những nhân sĩ võ lâm hãy nhanh chóng nhận Võ Lâm Lệnh từ Tiểu Phương Cô Nương để khởi hành cho những chuyến đi thử thách hấp dẫn phía trước.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian áp dụng: Từ 24/05/2018.
 • Lưu ý đặc biệt: Sau khi cập nhật Kim bài tân thủ Võ Lâm Lệnh, các nhiệm vụ hiện tại sẽ bị reset, vì vậy, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ đang nhận trước thời gian 24/05/2018.
 • Điều kiện:
  • Các nhân vật đã Trùng Sinh 4 > = cấp 150.
  • Các nhân vật đã Trùng Sinh 8 < = cấp 150.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC
Tiểu Phương Cô Nương
 • Vị trí: 8 Tân Thủ Thôn.
 • Chức năng:
  • Nhận phần thưởng Tân Thủ.
  • Mua Võ Lâm Lệnh.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tiểu Phương Cô Nương giá 100 vạn lượng hoặc nhận miễn phí từ phần thưởng Tân Thủ.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop 0 lượng. Khóa vĩnh viễn.
 • Cách sử dụng: Chuột phải để sử dụng.
 • Chức năng:
  • Nhận kỹ năng từ cấp 10 – 60.
  • Nhận và hoàn trả nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Giới hạn: Chỉ có thể sử dụng khi đứng ở khu vực phi chiến đấu ở 7 thành thị và 8 tân thủ thôn.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Mật Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 3 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để lựa chọn Hoàn thành 01 trong các nhiệm vụ của Võ Lâm Lệnh (Vượt ải, Viêm Đế, Tống Kim, Boss Sát Thủ, Thủy Tặc, Võ Lâm Minh Chủ).
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tương Phùng Mật Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận khi nhận thưởng năng động tại các mốc 50, 80, 100 hoặc mua từ Kỳ Trân Các giá 20 Tiền Đồng (HSD: 7 ngày).
MốcPhần thưởng thêm
(từ Trùng Sinh 5 -> cấp 150 Trùng Sinh 8)
Mốc 50 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
Mốc 80 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
Mốc 100 1 Tương Phùng Mật Lệnh (khóa, 7 ngày)
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 250/250, bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Giới hạn: Chỉ được sử dụng 9 lần/ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Thiếc
 • Nguồn gốc: Mua tại hiệu thuốc giá 50 vạn lượng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Đồng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 01 tiền đồng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 20 tiền đồng (7 ngày)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chìa Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 100 tiền đồng (7 ngày).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng mở rương: chân nguyên, hộ mạch và văn cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chân Nguyên Bảo Rương 2
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc 3.000 Chân Nguyên
Chìa Đồng 6.000 Chân Nguyên
Chìa Bạc 15.000 Chân Nguyên
Chìa Vàng 45.000 Chân Nguyên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộ Mạch Bảo Rương 2
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc 1.500 Hộ Mạch Đơn
Chìa Đồng 3.000 Hộ Mạch Đơn
Chìa Bạc 9.000 Hộ Mạch Đơn
Chìa Vàng 36 Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Văn Cương Bí Bảo
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Khóa vĩnh viễn.
 • Chức năng: Lựa chọn chìa khóa để mở.
Loại chìaPhần thưởng
Chìa Thiếc Văn Cương Cam cấp 2 ngẫu nhiên
Chìa Đồng Văn Cương Cam cấp 3 ngẫu nhiên
02 Chìa Bạc Văn Cương Cam cấp 4 ngẫu nhiên
Chìa Vàng Văn Cương Cam cấp 5 ngẫu nhiên
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại thành bí kip kỹ năng 150 cấp 21
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn
 • Chức năng: Thăng cấp kỹ năng 150 lên cấp 21
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại thành bí kip kỹ năng 150 cấp 22
 • Nguồn gốc: Nhận sau khi Hoàn thành nhiệm vụ Võ Lâm Lệnh.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn
 • Chức năng: Thăng cấp kỹ năng 150 lên cấp 22

Lưu ý

 • Nếu chưa nhận thưởng đạt mốc cấp độ thì không thể nhận nhiệm vụ mới.
 • Tất cả các vật phẩm nhận được đều ở trạng thái “Khóa vĩnh viễn".
 • Khi đã nhận nhiệm vụ mà chưa Hoàn thành nhưng đã vượt cấp thì buộc phải Hoàn thành rồi mới cho làm nhiệm vụ tiếp theo.
 • Hành trang phải trống 40 ô mới có thể nhận thưởng.

Phần thưởng hàng ngày

Phần thưởng thường (thứ 2 - Chủ nhật)
 • Cách nhận: Nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả. Tiêu hao 01 Nhật Thông Lệnh/lần.
 • Giới hạn: Nhận được 1 lần/ngày theo thời gian quy định.
 • Phần thưởng:
Thời gianPhần thưởng (khóa toàn bộ)Hạn sử dụng
00h00

14h00
Sát thủ giản (cấp 90) 7 ngày
Anh hùng thiếp 7 ngày
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh 7 ngày
10 Tống Kim Phi tốc hoàn 7 ngày
10 Lệnh bài (Tống Kim) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Hộ Mạch Đơn - (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
Chân Nguyên Đơn (Trung) - (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
14h01

23h59
Ngọc Quán 7 ngày
Ngẫu nhiên: Long Huyết Hoàn, Viêm Đế Lệnh 7 ngày
100 Lệnh Bài Mộc Nhân 7 ngày
Phong Vân Chiêu Binh Lệnh 7 ngày
Hộ Mạch Đơn (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) -
Chân Nguyên Đơn (Trung) (nhận ngẫu nhiên 10, 20, 30) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Phần thưởng cuối tuần (thứ 7 - Chủ nhật)
 • Cách nhận: Nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả. Tiêu hao 02 Nhật Thông Lệnh/lần.
 • Giới hạn: Nhận được 1 lần/ngày theo thời gian quy định.
 • Phần thưởng:
Phần thưởng (khóa toàn bộ)Hạn sử dụng
Ngũ Hành Ấn (700 điểm cường hóa/nhược hóa) 7 ngày
Quả Hoàng Kim 7 ngày
Hỗn nguyên Linh Lộ 7 ngày
10 Cửu Thiên Vân Du Đơn 7 ngày
Quả Đại Hoàng Kim 7 ngày
Mặt nạ chiến trường Bá Giả 1 ngày
Hộ Mạch Đơn - Nhận ngẫu nhiên (20, 30, 40) -
Chân Nguyên Đơn (trung) - Nhận ngẫu nhiên (20, 40, 60) -
Ngẫu nhiên 1 Trang sức: Xuyên Y 16% , Vạn Tiễn Bất Xâm 8% 7 ngày

Phần thưởng thăng cấp Võ Lâm Lệnh

Lưu ý chung cho tất cả các yêu cầu về nhiệm vụ:

nhiệm vụĐiều kiện hoàn thành
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải Vượt qua ải 20
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế Vượt qua ải 6
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Thủy Tặc Hoàn thành nhiệm vụ nộp truy công lệnh
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tống Kim Tham gia 1 trận Tống Kim đạt 1000 điểm
Điều kiệnNhiệm vụPhần thưởng khi hoàn thành điều kiện (khóa vĩnh viễn)
Trùng Sinh CấpĐạt cấpVật phẩm
Trùng Sinh 4 150-199
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
200
 • Đại Thành Bí Kíp cấp 90
 • Bát Thuật Chân Kinh (7 ngày)
 • Đại Thành Bí Kíp 120 (7 ngày)
 • Võ Học Kinh Nhu (14 ngày)
 • Kích hoạt trồng 40 hạt giống Thiên Lộc (Trùng sinh 5)
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
 • 2 Chuyển Sinh Thuật (14 ngày)
Trùng Sinh 5 10-189
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
190
 • Đại Thành Bí Kíp cấp 150 (7 ngày)
 • Cuồng Lan 5% (7 ngày)
 • Càn Khôn Song Tuyệt Bội 7 ngày)
 • Thiệp Đồng Hành
 • 160 điểm thăng cấp
 • 320 điểm tăng trưởng
 • 500 điểm tu luyện
 • 100.000 điểm Chân nguyên
 • 4 Hộ Mạch Bao (khóa, 1 bao mở ra 10.000 Hộ Mạch Đơn)
 • 3 Ngân Nguyên Bảo (khóa)
Trùng Sinh 5 190-197
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
198
 • Ngũ Hành Ấn cấp 8 (800 điểm, HSD 7 ngày)
 • Bộ trang bị Đằng Long tự chọn hệ phái, ngẫu nhiên thuộc
 • 160 điểm thăng cấp,
 • 320 điểm tăng trưởng
 • 500 điểm tu luyện
 • 3 Đại thành bí kíp kỹ năng 150 cấp 21
 • 50 Huyết Long Đằng 9
 • Phi Phong 7 (hóa giải, 7 ngày)
 • Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả (7 ngày)
 • 8 Hộ Mạch Bao (khóa, mở ra 10.000 Hộ Mạch Đơn)
 • 200.000 điểm Chân Nguyên
Trùng Sinh 5 198-199 200
 • Bát Thuật Chân Kinh (7 ngày)
 • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (7 ngày)
 • Ngọc Chuyển Sinh (7 ngày)
 • 2330 Phục Sinh Hoàn (7 ngày)
Trùng Sinh 6 10 -149
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
150
 • 160 điểm thăng cấp,
 • 320 điểm tăng trưởng,
 • 500 điểm tu luyện
 • Đốc Mạch 14
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • 9 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 9 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 2 Văn Cương Bí Bảo
Trùng Sinh 6 150-159
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn
160
 • 160 điểm thăng cấp,
 • 320 điểm tăng trưởng,
 • 500 điểm tu luyện
 • 150.000 điểm Chân nguyên
 • 3 Văn Cương Bí Bảo
 • 6 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 6 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 100 Huyết Long Đằng 12
Trùng Sinh 6 160-169 170
 • 50 Huyết Long Đằng 9
 • 150.000 điểm chân nguyên
 • 3 Văn Cương Bí Bảo
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 6 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 6 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 160 điểm thăng cấp
 • 320 điểm tăng trưởng
 • 500 điểm tu luyện
Trùng Sinh 6 170-179 180
 • 50 Huyết Long Đằng 12
 • 4 Văn Cương Bí Bảo
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 6 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 6 Hộ Mạch Bảo Rương
 • Nhâm Mạch 14
Trùng Sinh 6 180-194
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
195
 • 100 Huyết Long Đằng 12
 • 150.000 điểm Chân Nguyên
 • 8 Văn Cương Bí Bảo
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 9 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 9 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 50 Huyết Long Đằng 9
Trùng Sinh 6 195-199
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
200
 • 100.000 Chân Nguyên
 • 6000 Tinh Ngọc
 • Đại thành bí kip kỹ năng 150 cấp 22
 • Âm Duy Đạt 16
Trùng Sinh 7 120-129
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
130
 • 320 điểm thăng cấp
 • 640 điểm tăng trưởng
 • 1000 điểm tu luyện
 • 4 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 4 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 100.000 điểm Chân nguyên
Trùng Sinh 7 130-149
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Sử dụng 3 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
150
 • 10 Chân Nguyên Bảo Rương
 • 10 Hộ Mạch Bảo Rương
 • 200.000 điểm Chân nguyên
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 23
Trùng Sinh 7 150 - 155
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 20 Thăm May Mắn
156
 • 2 Văn Cương Bí Bảo
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 100.000 điểm Chân nguyên
 • 3000 Tinh Ngọc
Trùng Sinh 7 156 - 161 162
 • 2 Văn Cương Bí Bảo
 • 2 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 100.000 điểm Chân nguyên
 • 3000 Tinh Ngọc
Trùng Sinh 7 162-165 166
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 100.000 điểm Chân nguyên 
 • 2000 Tinh Ngọc
 • 3 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • Dương Duy đạt 16
Trùng Sinh 7 166-169 170
 • 2000 Tinh Ngọc
 • 100.000 điểm Chân nguyên 
 • Âm Khiêu đạt 16
 • Dương Khiêu đạt 16
Trùng Sinh 7 170-199

Nhiệm vụ giống nhau từ 170 -199:

 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Thủy Tặc
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Tống Kim
 • Sử dụng 2 Tương Phùng Mật Lệnh
 • Sử dụng 10 Thăm May Mắn

 

200
 • Lên 1 cấp
 • 5000 điểm Chân Nguyên
Trùng Sinh 8 10-139
 • Hoàn thành 1 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Sử dụng 40 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 9 Tương Phùng Mật Lệnh
140

 

 • 2 Hộ Mạch Bao
 • 20000 Chân Nguyên

 

Trùng Sinh 8 140-144
 • Hoàn thành 2 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 2 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 80 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 18 Tương Phùng Mật Lệnh
145

 

 • 2 Hộ Mạch Bao
 • 20000 Chân Nguyên

 

Trùng Sinh 8 145-149
 • Hoàn thành 4 Nhiệm vụ Vượt Ải
 • Hoàn thành 4 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ
 • Hoàn thành 4 Nhiệm vụ Viêm Đế
 • Sử dụng 160 Thăm May Mắn
 • Sử dụng 36 Tương Phùng Mật Lệnh
150

 

 • 10 Thiên Sơn Thánh Thủy (đại)
 • 20000 Chân Nguyên

 

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.