Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Truy tìm Cẩm Vân Ngư 2

Từ 01-04-2019 đến21/04/2019

Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử thu thập điểm Tích lũy cho Bang hội để có thể nhận thưởng đặc biệt tại sự kiện Truy Tìm Cẩm Vân Ngư 2. Ngoài ra, khi sử dụng Cẩm Vân Ngư nhiều tặng phẩm rất giá trị của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ vào hành trang của nhân sĩ, chơi ngay và nhận về nhiều niềm vui.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 01/04 - 24h00 ngày 21/04/2019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Thành Đô, Biện Kinh
 • Chức năng:
  • Mua Cá Hồng Lý
  • Mua Lưỡi Câu
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 21/04/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An.
 • Chức năng:
  • Nộp Lệnh Bài Tiến Cử.
  • Xem bảng top 5 bang hội nộp cao nhất
  • Xem số lượng nộp của bang.
  • Nhận đền bù bảo trì (chỉ hoạt động tới 23h59 ngày 04/04/2019)
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 23h59 ngày 20/04/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mồi Câu
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh Thủy Tặc trên thuyền Phong Lăng Độ. Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật, Lâm Du Quan có xác suất nhận 1 Mồi Câu.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng câu Cá Ngát.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 21/04/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lưỡi Câu
 • Nguồn gốc: Mua tại Tổng Quản Sự Kiện giá 10 vạn
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng câu Cá Ngát.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 21/04/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Ngát
 • Nguồn gốc: Nhận được khi câu cá ở Ba Lăng Huyện tại các tọa độ
   • Nhấp vào NPC Ngư Ông, chọn dòng Câu Cá. Mỗi 1 lần câu thành công thì trong hành trang nhân vật sẽ bị trừ 1 Mồi Câu + 1 Lưỡi Câu. Không đủ nguyên liệu thì không thể câu cá.
   • Khi câu thành công, sẽ có xác suất nhận được và không nhận được Cá Ngát.
   • Khi câu thành công thì thanh tiến độ tự động câu lần 2, không cần nhấp vào NPC.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Cá Ngát/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 21/04/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Hồng Lý
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện với giá 100 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 10 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Cá Hồng Lý/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 21/04/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Cẩm Vân Ngư

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Cá Cẩm Vân Ngư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Cá Cẩm Vân Ngư: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Cá Cẩm Vân Ngư (chứa 100 Cá Cẩm Vân Ngư): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Cá Cẩm Vân Ngư/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 21/04/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Tiến Cử
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng

  Tính năngĐiều kiệnLệnh Bài Tiến Cử (khóa) nhận
  Năng Động 100 40
  Vượt ải Qua ải 28 2
  Viêm Đế Qua ải 10 6
  Tống Kim Đạt 10.000 điểm 5
  Boss Đại Hoàng Kim (nhân vật tiêu diệt Boss nhận) 22 boss đại hoàng kim 20
  5 siêu boss 20
  Boss Tiêu Phong 60
 • Chức năng: Nộp 1 Lệnh Bài Tiến Cứ cho NPC Chưởng Đăng Cung Nữ sẽ nhận 1 điểm Tích lũy cho Bang hội.
 • Lưu ý: Người tham gia Bang hội mới có thể nộp.
 • Ghi chú: Hết hạn nộp vào 23h59 ngày 20/04/2019.
 • Phần thưởng:
  HạngPhần thưởng
  (EXP và Chân Nguyên các thành viên Bang đều được nhận)
  1 2 Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (3 tháng)
  2 Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (3 tháng)
  2 Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu (3 tháng)
  70 tỷ điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
  70.000 điểm chân nguyên
  2 Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (3 tháng)
  Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (3 tháng)
  Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu (3 tháng)
  30 tỷ điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
  30.000 điểm chân nguyên

Phần thưởng khi sử dụng Cẩm Vân Ngư

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bảo Rương Đằng Long
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 21/04/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vạn Tiễn Bất Xâm (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xuyên Y (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Hánh Ấn Cấp 10 (900 điểm, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Rương Tinh Sương (1 trang bị) Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc, Tinh Tinh Khoáng, Đồ Phổ Tinh Sương (Y/Khí Giới), Tinh Sương Lệnh.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Cẩm Vân Ngư

Đạt mốc
Cẩm Vân Ngư
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x5
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
 • 1 Bảo Rương Tinh Sương
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.