Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Trung Thu 2019

Từ 26-08-2019 đến15/09/2019

Trăng sáng tỏa lan rạng rỡ trên khắp phố phường Tương Dương, Biện Kinh và Thành Đô, quý huynh đài khi thưởng ngoạn những lồng đèn treo cao cao thì cố gắng thu thập thật nhiều Đèn Ống và Đèn Bươm Bướm thuộc sự kiện Trung Thu 2019 để đổi lấy những bảo vật của trung nguyên, từ đó gia tăng sức mạnh, đủ trình vượt qua vô số ải, khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp của một cao thủ võ lâm!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 26/08 - 24h00 ngày 15/09/20019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Ghép Đèn Ống
  • Ghép Đèn Bươm Bướm
  • Nhận thưởng mốc
  • Xem số lượng sử dụng Đèn Bươm Bướm
  • Đổi phần thưởng từ Mảnh Tranh Tiên Vũ
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 15/09/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Kẽm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thanh Tre
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái tại bản đồ Trường Bạch Sơn Bắc,  Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Đông, Sa Mac 1-2-3, và Mạc Cao Quật.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng ghép Lồng Đèn
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/09/2019.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Đỏ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Giấy Kiếng Đỏ
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Giấy Kiếng Đỏ: 1 Tiền đồng
  • Hộp Giấy Kiếng Đỏ: 100 Tiền đồng (sử dụng nhận 100 Giấy Kiếng Đỏ)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng ghép Lồng Đèn
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/09/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Kiếng Lục
 • Nguồn gốc: Nhận 100 Giấy Kiếng Lục khi đạt mốc 20, 50, 80, 100 điểm Năng động.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Đổi vật phẩm tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/09/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đèn Ống
 • Nguồn gốc: Ghép từ 1 Thanh Tre + 1 Dây Kẽm + Giấy Kiếng Lục + 5 vạn lượng = 1 Đèn Ống tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Đèn Ống/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/09/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đèn Bươm Bướm
 • Nguồn gốc: Ghép từ 1 Thanh Tre + 1 Dây Kẽm + Giấy Kiếng Đỏ = 1 Đèn Bươm Bướm tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Server cũ: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại (khóa) + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
  • Server mới (Châu Giang + Biện Kinh + Công Thành Định Danh 5 và 6): Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại (khóa) + 30 điểm Chân Nguyên + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Lồng Đèn Bươm Bướm/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/09/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Tranh Tiên Vũ
 • Nguồn gốc: Sử dụng Đèn Bươm Bướm có cơ hội nhận được mảnh tranh Tiên Vũ.
 • Tính chất: Bày bán, giao dịch, ném ra, không xếp chồng, sbán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Tặng 6 Mảnh Tranh Tiên Vũ cho NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận 1 Bánh Cồng Nguyệt Phù Dung.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/09/2019.

Phần thưởng khi sử dụng Đèn Bươm Bướm

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 15/09/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Mảnh Tranh Tiên Vũ (1/2/3/4/5/6)
Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng,
Đồ Phổ Tinh Sương
(Y/Khí Giới),

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Đèn Bươm Bướm

Đạt mốc
Đèn Bươm Bướm
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x5
 • Diệu Dương Bảo Rương (1 món)
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.