Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Trung Thu 2019 - Phá Cỗ

Từ 16-09-2019 đến09/10/2019

Dư âm êm đềm của những ngày Trung Thu đoàn viên vẫn còn đâu đó khắp các thôn trấn và thành thị... nay thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ tiếp nối với sự kiện Phá Cỗ thuộc chuỗi hoạt động mừng Trung Thu 2019 nhé! Mong sao niềm vui mỗi ngày thêm trọn vẹn, khí phách mãi luôn trường tồn của những bậc anh thư hào kiệt chu du khắp cõi giang hồ...

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 16/09 - 24h00 ngày 09/10/20019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Ghép Bánh Trung Thu/Bánh Thập Cẩm
  • Nhận thưởng mốc
  • Xem số lượng sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
  • Đổi phần thưởng từ Lồng Đèn Trung Thu
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 09/10/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bột Mì
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái tại bản đồ Trường Bạch Sơn Bắc,  Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Đông, Sa Mac 1-2-3, và Mạc Cao Quật.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng làm Bánh.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/10/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trứng
 • Nguồn gốc: Nhận 50, 100, 200 Trứng khi đạt mốc 50, 80, 100 điểm Năng động.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng làm Bánh.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/10/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Trung Thu
 • Nguồn gốc: Ghép từ 1 Bột Mì + 1 Trứng + 5 vạn lượng = 1 Bánh Trung Thu tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Bánh Trung Thu/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/10/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Thập Cẩm
 • Nguồn gốc: Ghép từ 1 Bột Mì + 1 Trứng + 30 vạn lượng = 1 Bánh Thập Cẩm tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận 10 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 10.000 Bánh Thập Cẩm/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/10/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lồng Đèn Trung Thu
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu diệt boss Sát Thủ Tăng Chỉ Oán ở Khỏa Lang Động nhận 3 Lồng Đèn Trung Thu.
  • Đổi Lồng Đèn Trung Thu:

   ĐổiSố lượng Lồng Đèn
   Triệu Mãnh Thiên Thạch (7 ngày) 400
   Tín Vật Môn Phái (7 ngày) 300
   Mặt Nạ Chiến trường Hoàng Giả (14 ngày) 300
   Tân Nhậm Hành Ấn Giám – Thượng (14 ngày) 300
   Siêu Quang – Hoàng Kim (30 ngày) 1500
   Vũ Khí Diệu Dương Max thuộc tính 15.000
 • Lưu ý:
  • Thu thập đủ 15.000 Lồng Đèn, vui lòng gửi về trang hotro để được đổi Vũ Khí.
  • Nhân vật có thể thu thập Lồng Đèn tại nhiều máy chủ khác nhau, yêu cầu đủ 15.000 Lồng Đèn trong cùng 1 tài khoản (Lồng Đèn có thể để trong 6 nhân vật tại 6 máy chủ là đạt yêu cầu).
 • Tính chất: Bày bán, giao dịch, ném ra, không xếp chồng, sbán shop 0 lượng.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/10/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Bánh Trung Thu
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt: 1 Tiền đồng
  • Hộp Bánh Trung Thu: 100 Tiền đồng (sử dụng nhận 100 Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Server cũ: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại (khóa) + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
  • Server mới (Châu Giang + Hương Giang + Công Thành Định Danh 5 và 6): Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại (khóa) + 30 điểm Chan Nguyên + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/10/2019.

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 15/09/20019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
-
Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng,
Đồ Phổ Tinh Sương
(Y/Khí Giới),

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt

Đạt mốc
Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x5
 • Diệu Dương Bảo Rương (1 món)
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.