Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Trúc Diệp Thanh 2

Từ 16-03-2018 đến10/04/2018

Sự kiện Trúc Diệp Thanh 2 trở lại với tất cả nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ, tại đây sẽ diễn ra cuộc đua Top Trúc Diệp Thanh liên server để nhận bộ phần thưởng hấp dẫn, cụm máy chủ cũ và cụm máy chủ mới sẽ có phần thưởng riêng biệt. Sau đây là thông tin chi tiết, thân chúc quý nhân sĩ sớm gặt hái được thành tích mới trong năm 2018.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 16/03 - 24h00 ngày 10/04/2018.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng Nữ Nhi Hồng.
  • Nhận thưởng mốc Nữ Nhi Hồng.
  • Xem Top 10 nộp Trúc Diệp Thanh, chỉ tại thành Lâm An.
  • Xem tích lũy cá nhân
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 10/04/2018.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Gia Bì
  • Nguồn gốc: Nhận tại các mốc Năng Động.
Mốc Năng ĐộngNhận
20 20 Ngũ Gia Bì
50 50 Ngũ Gia Bì
80 80 Ngũ Gia Bì
100 100 Ngũ Gia Bì
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 kinh nghiệm và 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Ngũ Gia Bì/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 10/04/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trúc Diệp Thanh
 • Nguồn gốc: Sử dụng Nữ Nhi Hồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 20 điểm Chân Nguyên và 1 điểm tích lũy, điểm này để tham gia đua Top liên server chỉ tại duy nhất thành Lâm An.
 • Giới hạn: Nhận tối đa 20.000 điểm Chân Nguyên/nhân vật khi sử dụng Trúc Diệp Thanh. Nếu vượt quá 20.000 điểm Chân Nguyên thì khi sử dụng chỉ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 10/04/2018 và nhân vật tham gia sử dụng Trúc Diệp Thanh để đua Top không được đổi tên, không chuyển server.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nữ Nhi Hồng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 1 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 15.000.000 kinh nghiệm + 1 Chân Nguyên Đại (khóa) + ngẫu nhiên phần thưởng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Nữ Nhi Hồng/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 10/04/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Nữ Nhi Hồng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 100 Nữ Nhi Hồng.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 10/04/2018.

Phần thưởng khi sử dụng Nữ Nhi Hồng

Lưu ý: Nhấp chọn vô hình để xem tên và hạn sử dụng, số lượng vật phẩm thưởng.

Vật phẩm ngẫu nhiên
Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ
Lưu ý: Máy chủ mới Hành Sơn + máy chủ Công Thành Định Danh có thêm Võ Lâm Truyền Kỳ

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Nữ Nhi Hồng

Server cũ
Đạt mốc Nữ Nhi HồngVật phẩm thưởngGhi chú
500 Võ Lâm Truyền Kỳ x5.000 và Võ Lâm Truyền Kỳ x 3.000 Nhận 100%
1.000  Võ Lâm Truyền Kỳ x10.000 và Võ Lâm Truyền Kỳ x 5.000
1.500  Võ Lâm Truyền Kỳ x10.000
Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5
Server mới (Hành Sơn + máy chủ Công Thành Định Danh)
Đạt mốc Nữ Nhi HồngVật phẩm thưởngGhi chú
500 Võ Lâm Truyền Kỳ x10.000 và Võ Lâm Truyền Kỳ x 5.000 Nhận 100%
1.000  Võ Lâm Truyền Kỳ x20.000 và Võ Lâm Truyền Kỳ x 7.000
1.500  Võ Lâm Truyền Kỳ x20.000
Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phần thưởng đua Top Trúc Diệp Thanh liên Server

Máy chủ cũ
TopPhần thưởng
1
 • Vũ khí Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Áo  Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • Sách Kỹ năng 25
 • 100.000 Điểm Chân Nguyên
2
 • Vũ khí Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • Sách Kỹ năng 25
 • 80.000 Điểm Chân Nguyên
3
 • Vũ Khí Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên thuộc tính)
 • Sách Kỹ năng 25
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • 60.000 Điểm Chân Nguyên
4-6
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (2 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (2 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (2 tháng)
 • 50.000 Điểm Chân Nguyên
7-10
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Áo
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Nón
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (2 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (2 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (2 tháng)
 • 40.000 Điểm Chân Nguyên

Lưu ý: Trao thưởng đua Top sau 14 ngày kết thúc sự kiện.

Máy chủ Hành Sơn và Công Thành Định Danh (cùng đua top với nhau để nhận 1  bộ phần thưởng).
TopPhần thưởng
1
 • Vũ khí Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Áo  Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • Sách Kỹ năng 25
 • 100.000 Điểm Chân Nguyên
2
 • Vũ khí Nguyệt Khuyết (99% thuộc tính tối đa)
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • Sách Kỹ năng 25
 • 80.000 Điểm Chân Nguyên
3
 • Vũ Khí Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên thuộc tính)
 • Sách Kỹ năng 25
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (3 tháng)
 • 60.000 Điểm Chân Nguyên
4-6
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (2 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (2 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (2 tháng)
 • 50.000 Điểm Chân Nguyên
7-10
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Áo
 • 10 Đồ phổ Nguyệt Khuyết Nón
 • Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (2 tháng)
 • Mặt Nạ Hoàng Giả (2 tháng)
 • Trang Sức mới – tối đa thuộc tính (2 tháng)
 • 40.000 Điểm Chân Nguyên

Lưu ý: Trao thưởng đua Top sau 14 ngày kết thúc sự kiện.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.