Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Thử nghiệm Cân Bằng Môn Phái VLTK 2019

Từ 31-05-2019 đến31/08/2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Chuẩn bị cho những trận chiến thư hùng sắp đến, Võ Lâm Truyền Kỳ chính thức mở bản thử nghiệm Cân Bằng Môn Phái 2019 để tất cả nhân sĩ cùng nhận những hỗ trợ cần thiết để tham gia và trải nghiệm sức mạnh mới cho từng môn phái. Không nhiều lời, thân mời quý nhân sĩ trải nghiệm ngay!

Thời gian thử nghiệm Cân Bằng Môn Phái 2019

 • Thời gian thử nghiệm: Từ 17h00 ngày 31/05/2019 đến 24h00 ngày 02/06/2019.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật Trùng Sinh 8 cấp 180 trở lên.
 • Lưu ý: Mở thêm 2 trận Tống Kim 15h00 và 17h00 trong thời gian diễn ra.

Nhận hỗ trợ tại máy chủ Thử Nghiệm

Tại máy chủ thử nghiệm, nhân sĩ đến NPC Tuyết Mai ở các thôn để nhận các hỗ trợ đặc biệt như sau:

 • Nhận Thần Hành Phù
 • Nhận kỹ năng 150 Cấp 25
 • Nhận 300 Tiền Đồng
 • Nhận bộ trang bị Nguyệt Khuyết (lựa chọn môn phái – 10 món)
 • Nhận Phi Phong Vô Cực (10 sao)
 • Nhận Kinh Mạch (16x8)
 • Nhận 100.000 vạn lượng
 • Nhận hỗ trợ Bạn Đồng Hành
   • Điểm Thăng Cấp: 3000
   • Điểm Tăng Trưởng: 3000
   • Điểm Tu Luyện: 5000
   • Điểm Tu Chân: 20.000
 • Nhận Thuốc Tăng Trưởng (100 bình)
 • Nhận mặt nạ, ấn, trang sức, Càn Khôn Song Tuyệt Bội
   • Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả (hsd 30 ngày)
   • Tân Nhậm hành ấn Giám Trung (hsd 30 ngày)
   • Trang Sức Tinh Linh
   • Nhận Ngựa Truy Điện (hsd 30 ngày)
 • Nhận Tinh Thần Thạch
 • Nhận Huyền Hỏa
 • Nhận Văn Cương:

  Kĩ năngLoại hình tấn công
  Nhận văn cương thủ:
  • 4 Thương Long Văn Cương – Đinh
  • 4 Bàn Long Văn Cương – Giáp
  • 4 Bàn Long Văn Cương - Ất
  • 2 Thiên Lôi Văn Cương - Ất
  • 2 Thương Long Văn Cương – Ất
  Nhận văn cương công:
  • 3 Kim Long Văn Cương – Giáp
  • 3 Thanh MộcVăn Cương – Giáp
  • 3 Mịch Thủy Văn Cương – Giáp
  • 3 Xích Hỏa Văn Cương – Giáp
  • 3 Lạc Lôi Văn Cương – Giáp
  • 3 Thương Long Văn Cương - Giáp
  • 3 Thương Long Văn Cương – Bình
  • 3 Huyền Thủy Văn Cương – Giáp
  • 3 Thiên Lôi Văn Cương - Giáp
 • Nhận Vòng Triệu Mãnh

Hướng dẫn tải và cài đặt phiên bản thử nghiệm

Hình ảnh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bước 1: Chạy file cập nhật volamtruyenky_dautruong

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bước 2: Để hệ thống tải các nội dung mới về. Khi báo đã tải phiên bản 0.0.19 thành công, nhân sĩ có thể đăng nhập game và trải nghiệm tại máy chủ đấu trường 2.

Loại hình tấn công của các loại kĩ năng

Kĩ năngLoại hình tấn công
Đại Lực Kim Cang Chưởng Cận chiến
Vi Đà Hiến Xử Cận chiến
Tam Giới Quy Thiền Tầm xa
Hào Hùng Trảm Cận chiến
Tung Hoành Bát Hoang Cận chiến
Bá Vương Tạm Kim Cận chiến
Kiếm Hoa Vãn Tinh Tầm xa
Băng Vũ Lạc Tinh Tầm xa
Băng Tước Hoạt Kỳ Tầm xa
Hình Tiêu Cốt Lập Tầm xa
U Hồn Phệ ảnh Tầm xa
Vô ảnh Xuyên Tầm xa
Thiết Liên Tứ Sát Tầm xa
Càn Khôn Nhất Trịch Tầm xa
Thời Thăng Lục Long Tầm xa
Bổng Huýnh Lược Địa Tầm xa
Giang Hải Nộ Lan Cận chiến
Tật Hỏa Liêu Nguyên Tầm xa
Kiếm Thùy Tinh Hà Cận chiến
Cửu Thiên Cương Phong Tầm xa
Thiên Lôi Chấn Nhạc Tầm xa

Các nội dung Cân Bằng Môn Phái 2019 Võ Lâm Truyền Kỳ

Môn PháiHình ảnhNội dung điều chỉnh
Thiếu Lâm Võ Lâm Truyền Kỳ
Vi Đà Hiến Xử
 • Tăng: Sát thương vật lý: (%) cơ bản 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Như Lai Thiên Diệp
 • Thêm thuộc tính mới: (%) Thời gian trì hoãn: 50% ở cấp 30, mỗi cấp tăng thêm 1%
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Thừa Như Lai Chú
 • Tăng xác xuất phản đòn bùa chú
Thiên Vương Võ Lâm Truyền Kỳ
Kim Chung Tráo
 • Thêm thuộc tính mới: (%) Thời gian trì hoãn: 50% ở cấp 30, mỗi cấp tăng thêm 1%
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đảo Hư Thiên
 • Tăng: Hồi phục sinh lực, xác suất bỏ bùa. 
Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Độc Kỳ Kinh
 • Thêm mới thuộc tính: (%) Kháng tỉ lệ choáng: tối đa 20% ở cấp 39
Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiết Liên Tứ Sát
 • Điều chỉnh kĩ năng tầng 2 Thiết Sa Xạ Tinh xuất phát từ trung tâm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Ảnh Xuyên
 • Tăng: Sát thương vật lý: (%) cơ bản kĩ năng tầng 3 Ngân Đao Xạ Nguyệt
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mê tung ảnh
 • Tăng khoảng cách di hình tối đa.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tâm Nhãn
 • Thêm mới thuộc tính: (%) Kháng tỉ lệ choáng: tối đa 20% ở cấp 39
Thúy Yên Võ Lâm Truyền Kỳ
Băng Cốt Tuyết Tâm
 • Hủy bỏ thuộc tính: (%) Bỏ qua băng phòng đối phương (Dương)
 • Điều chỉnh thuộc tính: Thời gian phục hồi (Dương), -30 ở cấp 39, mỗi cấp thêm -1 phục hồi
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thủy Anh Man Tú
 • Điều chỉnh tăng: Sát thương băng sát (Điểm)
 • Điều chỉnh tăng: Sát thương vật lý: (Điểm)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tuyết Ảnh
 • Tăng tốc độ di chuyển: (%) 40% ở cấp 30, mỗi cấp tiếp theo tăng 1%
Nga My Võ Lâm Truyền Kỳ
Bế Nguyệt Phất Trần
 • Tăng Phạm vi hiệu quả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kiếm Hoa Vãn Tinh
 • Tăng: Sát thương vật lý: (%) cơ bản 
Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ
Khí Chấn Sơn Hà
 • Bỏ thuộc tính: (%) Khi bị công kích gần, giảm nội công kẻ địch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Hà Chân Khí
 • Tăng tỉ lệ hồi phục sinh lực.
 • Tăng sinh lực hồi phục mỗi nữa giây
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phách Thạch Phá Ngọc
 • Điều chỉnh tăng: Sát thương băng sát (Điểm)
 • Hủy bỏ thuộc tính: (%) Tấn công chí tử
Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ
Túy Điệp Cuồng Vũ
 • Điều chỉnh  thuộc tính: (%)Kháng phản đòn, Tối đa 20% ở cấp 39
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hồn Thiên Khí Công
 • Điều chỉnh thuộc tính
Thiên Nhẫn Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Ma Giải Thể
 • Giảm thuộc tính: (%) Hỏa sát tối đa
Võ Đang Võ Lâm Truyền Kỳ
Kiếm Thùy Tinh Hà
 • Tăng: Sát thương vật lý: (%) cơ bản tầng 1 và tầng 3
 • Thêm mới thuộc tính tỉ lệ làm choáng ở tầng 1: Tối đa 11% ở cấp 30
 • Bỏ thuộc tính tỉ lệ làm choáng ở tầng 2 Kiếm Minh Thương Khung
 • Bỏ thuộc tính: Tiêu hao nội lực: (Điểm)
Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ
Sương Ngạo Côn Lôn
 • Điều chỉnh thuộc tính: Sinh lực tối đa (Điểm) 15000 điểm tối đa ở cấp 39
 • Thêm mới thuộc tính: (%) Tỉ lệ hóa giải cách đảng: tối đa 15% ở cấp 39
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mê Tung Ảo Ảnh
 • Điều chỉnh thuộc tính: (%) Thời gian choáng: tối đa 30% ở cấp 30
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túy Tiên Tá Cốt
 • Điều chỉnh thuộc tính: (%) Thời gian choáng: tối đa 30% ở cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Lôi Chấn Nhạc
 • Điều chỉnh thuộc tính:  (%)Thời gian choáng: tối đa 5% ở cấp 30 ở tầng 1
 • Thêm mới thuộc tính:  (%) Thời gian choáng: tối đa 20% ở cấp 30 ở tầng 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lưỡng Nghi Chân Khí
 • Giảm thời gian phát lưỡng nghi chân khí.
 • Tăng xác suất phát lưỡng nghi chân khí.

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.