Giải đấu thuộc hàng kinh điển của giới võ lâm - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang nay bước vào mùa giải lần thứ 20 ngay khi Võ Lâm Truyền Kỳ tròn 15 năm tại Việt Nam. Hào khí tranh ngôi Vô địch vẫn quyết liệt như những ngày đầu tiên. Vậy 2019 này, Bang hội nào sẽ đăng quang tại Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20? Chính thức ghi tên Bang hội mình vào bảng vàng danh dự của Võ Lâm Truyền Kỳ? Hãy cùng chờ xem!

Số đội tham gia thi đấu

 • Có tổng số 8 Bang hội tham gia

Cách thức xác định Bang hội tham gia

 • 2 tài khoản Bang chủ Vô địch giải THĐNB 19 sẽ có 2 suất tham gia giải đấu THĐNB 20.
 • 6 Bang chủ của 6 Bang hội đạt Top Lệnh Bài Tiến Cử tại mỗi máy chủ.

Cách thức thu nhận thành viên tham gia

 • Tất cả các người chơi đạt đẳng cấp 178 Trùng Sinh 8 trở lên sẽ được copy vào Đấu Trường THĐNB 20.
 • 8 Bang chủ sẽ tự tìm người chơi trong máy chủ Đấu Trường để cho vào bang.
 • Tối đa mỗi Bang hội trong Đấu Trường sẽ có 40 nhân vật (bao gồm cả Bang chủ).
 • Nếu Bang hội nào có nhiều hơn 40 nhân vật thì Bang chủ phải lựa chọn để xóa bỏ thành viên bị thừa.

Trang bị thi đấu

 • Trong thời gian kiểm tra nhân vật, các trang bị sẽ không bị khóa, người chơi có thể thoải mái trao đổi trang bị, chuyển phái...
 • Sau khi kết thúc thời gian kiểm tra nhân vật, toàn bộ trang bị trên người sẽ bị khóa lại, dữ liệu nhân vật lúc này sẽ được dùng cho hết giải đấu.

Chia bảng thi đấu

 • 8 đội tham gia giải đấu sẽ xếp theo tự từ 1 đến 8.
 • Cách thức xác định vị trí từ 1 đến 8.
 • Tính tổng điểm đẳng cấp của các nhân vật có trong Bang hội. Bang nào cao nhất xếp vị trí 1, cao thứ 2 xếp 2. Và cứ tiếp theo cho đến 8.
 • Nếu 2 bang có tổng điểm đẳng cấp ngang nhau:
  • Xét đẳng cấp Bạn Đồng Hành của nhân vật có đẳng cấp cao nhất trong mỗi bang.
  • Nếu đẳng cấp Bạn Đồng Hành của 2 nhân vật cao nhất bằng nhau. Xét tiếp đến Bạn Đồng Hành của nhân vật có đẳng cấp cao thứ 2. Nếu còn bằng nhau sẽ xét đến Bạn Đồng Hành của nhân vật có đẳng cấp cao thứ 3...
 • Cách tính Điểm Đẳng Cấp
  • 1 bậc trùng sinh = 200 điểm.
  • 1 level = 1 điểm.
  • Ví dụ: nhân vật trùng sinh 8 lev 190: điểm đẳng cấp = 8x200 + 190 = 1790.

Thể thức thi đấu

 • Thể thức Double Elimination.

 • Tại trận Chung kết sẽ diễn ra 2 trận đấu.
  • Nếu đội Thắng Trận 9 chiến thắng ở trận đấu đầu tiên thì sẽ vô địch giải đấu THĐNB 20.
  • Nếu đội Thắng trận 13 chiến thắng ở trận đấu đầu tiên thì sẽ diễn ra thêm trận đấu thứ 2, tại trận thứ 2, đội nào chiến thắng sẽ là đội vô địch giải THĐNB 20.

Quy định tham gia

 • Danh sách các thành viên tham gia thi đấu sẽ do Bang chủ của từng Bang hội lựa chọn trong máy chủ Đấu Trường. Bang chủ có quyền loại bỏ hoặc thay đổi danh sách thành viên tham gia thi đấu của Bang hội mình khi cần thiết, tuy nhiên việc thay đổi thành viên tham gia thi đấu này phải diễn ra trong thời hạn Lập bang và kiểm tra nhân vật.
 • Trong thời gian diễn ra giải đấu: Chủ tài khoản không được chuyển đổi các thông tin liên quan đến việc sở hữu tài khoản.
 • Cam kết chấp hành đúng các quy định của giải đấu.
 • Lưu ý: Trong thời gian đăng ký thành viên, nếu có bất kỳ Bang hội nào xác nhận từ chối tham gia giải đấu (vì bất cứ lí do gì) thì Ban Tổ Chức sẽ bỏ trống vị trí tham gia của Bang hội đó.

Vật phẩm & các tính năng liên quan

  • Không thể sử dụng tất cả các loại thuốc hỗ trợ Tống Kim trong chiến trường Tống Kim.

   Tên vật phẩm
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại) Tống kim Nội băng hoàn
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Trung) Tống kim Nội độc hoàn
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tiểu) Tống kim Nội hỏa hoàn
   Tống Kim Phi tốc hoàn Tống kim nội phổ hoàn
   Chiến cổ Tống kim ngoại băng hoàn
   Kháng đơn chi giác Tống kim ngoại độc hoàn
   Lệnh bài Tống kim ngoại phổ hoàn
   Tống kim độc phòng hoàn Trường Mệnh Hoàn
   Tống kim lôi phòng hoàn Gia Bảo Hoàn
   Tống kim hỏa phòng hoàn Đại Lực Hoàn
   Tống kim băng phòng hoàn Cao Thiểm Hoàn
   Tống kim phổ phòng hoàn Cao Trung Hoàn
   Tống kim trường mệnh hoàn Phi Tốc Hoàn
   Tống kim cao trung hoàn Băng Phòng Hoàn
   Tống kim Cao thiểm hoàn Lôi Phòng Hoàn
   Tống kim Gia bào hoàn Hỏa Phòng Hoàn
   Tống kim Nội lôi hoàn Độc Phòng Hoàn
  • Các trang bị mang trên người nhân vật, hành trang và rương chứa tại thời điểm copy nhân vật vào Đấu Trường được phép sử dụng trong quá trình thi đấu.
  • Trong quá trình sử dụng nhân vật tại Đấu trường, người chơi có thể rút và sử dụng tiền đồng tại Tiền Trang Lâm An như máy chủ thông thường.
  • Không copy điểm tích lũy Tống Kim của nhân vật vào đấu trường.
  • Tất cả các cửa hàng Tinh lực sẽ không thể sử dụng trong đấu trường.
  • Người chơi không thể sử dụng điểm tích lũy Tống Kim để đổi các vật phẩm hỗ trợ Tống Kim ở NPC Quân Nhu Quan trong máy chủ Đấu Trường.
  • Thời điểm copy nhân vật sẽ được BTC thông báo trước ít nhất 2 ngày trên trang chủ của trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ là: http://volam.zing.vn/
  • Có thể trực tiếp mua các vật phẩm hỗ trợ PK và các vật phẩm khác (không bị cấm sử dụng) từ Kỳ Trân Các và Thần Bí Thương Nhân.
  • Khi tiến hành copy nhân vật vào đấu trường, BTC sẽ KHÔNG COPY VÀO ĐẤU TRƯỜNG CÁC VẬT PHẨM SAU:
   Tên vật phẩm
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại) Tiền đồng
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Trung) Bát Thuật Chân Kinh
   Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tiểu) Kích Công Trợ Lực Hoàn
   Tống Kim Phi tốc hoàn Âm Dương Hoạt Huyết Đơn
   Chiến cổ Trợ Lực Hoàn Lễ Bao
   Kháng đơn chi giác Hoạt Huyết Đơn Lễ Bao
   Lệnh bài Kim Ô Trùng Luyện Ngọc
   Tống kim độc phòng hoàn Tín vật môn phái
   Tống kim lôi phòng hoàn Tín vật Dương Anh
   Tống kim hỏa phòng hoàn Bắc Đẩu Tấy Tủy Đơn
   Tống kim băng phòng hoàn Thiên Sơn Thánh Thuỷ
   Tống kim phổ phòng hoàn Thiên Sơn Thánh Thuỷ Lễ Hộp
   Tống kim trường mệnh hoàn Xích Lân Trùng Luyện Ngọc
   Tống kim cao trung hoàn Gia Hạn Phù
   Tống kim Cao thiểm hoàn Đại Gia Hạn Phù
   Tống kim Gia bào hoàn Thiên Sơn Thánh Thủy (Đại)
   Tống kim Nội lôi hoàn Minh Phượng Trùng Luyện Ngọc
   Tống kim Nội băng hoàn Thiên Thư Kỳ Công
   Tống kim Nội độc hoàn Tập Nan Bí Phổ
   Tống kim Nội hỏa hoàn Đằng Long Trùng Luyện Ngọc
   Tống kim nội phổ hoàn Siêu Cấp Gia Hạn Phù
   Tống kim ngoại băng hoàn Huyết Chiến Lễ Hộp
   Tống kim ngoại độc hoàn Thương Hồng Thiên Thạch.
   Tống kim ngoại phổ hoàn Lang hạo Thiên Thạch
   Hồi Thiên Tái Tạo Lễ bao Triệu Mãnh Thiên Thạch
   Cẩm nang tái tạo trời đất Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc
   Tiêu Diêu Tán Chân Nguyên Bảo Rương
   Hoàn Hồn Đơn Chân Nguyên Bảo Rương 2
   Hoàn Hồn Đơn Lễ Bao Tống Kim Dược Hoàn
 • Kỳ Trân Các chỉ cho giao dịch các vật phẩm sau:
  Vật phẩmGiá (Tiền đồng)
  Trợ Lực Hoàn Lễ Bao 1
  Hoạt Huyết Đơn Lễ Bao 1
  Hồi thành phù (lớn) 6
  Thần Hành Phù 5
  Hồi thiên tái tạo lễ bao 1
  Tín vật môn phái 100
  Tín vật Dương Anh 300
  Bát Thuật Chân Kinh 30
  Tử Ngọc 5
  Bạch Ngọc 2
  Bắc Đẩu Tấy Tủy Đơn 20
  Ngũ hành Ấn 4
  Phi Phong Khấp Thần (hóa giải sát thương) 5
  Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) 5
  Trường sinh 1
  Bột Hải 1
  Vũ Uy 1
  Nhược Thủy 1
  Trấn Nhạc 1
  Yên Ba 1
  Thần Tuệ 1
  Truy Anh 1
  Long Đảm 9
  Lưu Huỳnh 3
  Cuồng Lan 6
  Thúy Ngọc Băng Huyền 2
  Hồng Anh 1
  Ngưng Tuyết Hàn Sương 3
  Diệu Giải Trần Duyên 1
  Lực Phá Quân Tinh 1
  Vũ Đả Hà 2
  Thanh Bình Lạc 7
  Hồi Xuân 7
  Khô Mộc 7
  Lưu Vân 7
  Nê Trạch 7
  Lôi Hỏa Kiếp 2
  Mê Túy Thiên Hương 8
  Điệp Vũ Hoa Phi 7
  Long Đảm 40% 15
  Cuồng Lan 5% 25
  Thiên Thư Kỳ Công 100
  Tập Nan Bí Phổ 100
  Trang Sức Tinh Linh 20
  Mặt Nạ Chiến trường Bá Giả 20
  Huyền Hỏa Than 5
  Túi Bách Quả Lộ 1
  Huyết Chiến Lễ Hộp 180
  Thương Hồng Thiên Thạch. 100
  Lang hạo Thiên Thạch 200
  Triệu Mãnh Thiên Thạch 400
  Túi Bách Quả Lộ 1
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 30
  Tinh Sương Bảo Rương (tự chọn 1 bộ trang bị Tinh Sương) 200
  Cẩm Tú Quyển 20
  Bí Kíp Bạn Đồng hành 200
  Rương Tinh Thần Thạch 150
  Tân Nhậm Hành Ấn - Hạ 15
 • Huyết Chiến Lễ Hộp – Không giới hạn điểm sử dụng.
 • Được phép mang theo và sử dụng Nhất Kỷ Càn Khôn Phù, Càn Khôn Song Tuyệt Bội, Mặt nạ Vương Giả, Mặt nạ Bá Giả, Mặt nạ Hoàng Giả.
 • Được tự do chuyển đổi môn phái.
 • Không phát huy tác dụng của các loại Mặt nạ Tống Kim (Mặt nạ nhân 3 điểm Tống Kim, Mặt nạ Nguyên Soái, Mặt nạ Đại Tướng Quân, Mặt nạ Vương Giả, Mặt nạ Bá Giả, Mặt nạ Hoàng Giả).
 • Không thể chế tạo hay nâng cấp trang bị (Trang bị Bạch Kim, Kim Ô, Bạch Hổ, Xích Lân, Minh Phượng, Đằng Long, Tinh Sương, Nguyệt Khuyết…), không thể đổi các loại lệnh bài thành trang bị mới
 • Đóng chức năng Trùng Luyện Trang Bị.
 • Không thể tiến hành Trùng Sinh.
 • Không cho phép đổi tên nhân vật.

Loại hình thi đấu

 • Loại hình thi đấu: Bảo Vệ Nguyên Soái – Chiến trường Tống Kim.
 • Bản đồ thi đấu: Hoàng Sa Lâm Ngao

  • Với hình thức thi đấu này, nhân vật tham gia thi đấu sẽ nhận được điểm tích lũy khi gây trọng thương nhân vật thi đấu và/hoặc NPC của đối phương.
  • Điểm tích lũy của Bang hội thi đấu sẽ được xác định theo nguyên tắc cộng dồn điểm tích lũy của tất cả các thành viên tham gia trận đấu đó. Ngoài ra, còn có các NPC binh lính tham gia chiến đấu. Số lượng NPC binh lính chia đều cho cả 2 phe Tống và Kim.
  • Kết thúc 29 phút thi đấu chính thức, Nguyên soái của phe ít điểm tích lũy hơn sẽ xuất hiện trước.
  • Kết thúc 39 phút thi đấu chính thức, Nguyên soái của phe còn lại xuất hiện.
  • Trường hợp kết thúc 29 phút thi đấu chính thức cả 2 phe có điểm tích lũy là bằng nhau thì Nguyên soái của cả 2 phe sẽ đồng thời xuất hiện.

Nhân vật thi đấu

 • Đăng ký: Mỗi Bang hội thi đấu được phép đăng ký tối đa 40 nhân vật.
 • Thi đấu: Mỗi Bang hội khi tham chiến được cho phép tối đa 40 nhân vật vào bản đồ Hoàng Sa Lâm Ngao (chiến trường Tống Kim).

Thời gian thi đấu

 • Thời gian thi đấu: 09/11 đến 30/11/2019
 • Các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần.
 • Lịch thi đấu được công bố trên trang chủ http://volam.zing.vn trước 1 ngày diễn ra giải đấu.
 • Lịch thi đấu cụ thể của từng trận đấu sẽ được công bố trên trang chủ http://volam.zing.vn tối thiểu 6 giờ trước khi trận đấu diễn ra.
 • Trước thời điểm thi đấu, hệ thống hoặc GM sẽ thông báo tên các Bang hội tham gia thi đấu.
 • Mỗi trận đấu diễn ra trong vòng 90 phút, gồm:
  • Thời gian báo danh30 phút
  • Thời gian thi đấu chính thức60 phút.

   + Thời gian thi đấu chính thức được xác định từ thời điểm kết thúc 30 phút báo danh.

   + Kết thúc 60 phút thi đấu chính thức, BTC sẽ căn cứ vào diễn biến và kết quả ghi nhận của hệ thống để công bố Bang hội thắng, thua.

Phương thức xác định đội thắng/thua

 • Việc xác định thắng thua sẽ dựa trên kết quả thông báo của hệ thống, trường hợp sau trận đấu có kiện cáo khiếu nại lên quan đến kết quả trận đấu, BTC sẽ căn cứ các ghi nhận của hệ thống để xác định kết quả. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng và có giá trị cao nhất.
 • Phương thức xác định thắng thua: Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, kết quả thắng thua sẽ được xác định trên cơ sở thông báo của hệ thống xác định sau khi hết thời gian thi đấu chính thức theo thứ tự ưu tiên như sau:
  • Kết thúc 60 phút thi đấu chính thức, phe nào gây trọng thương Nguyên Soái của đối phương và bảo vệ thành công Nguyên Soái của phe mình sẽ giành chiến thắng.
  • Trong trường hợp cả hai Nguyên Soái đều bị trọng thương hoặc cả hai đội đều bảo vệ thành công Nguyên Soái của mình, hệ thống sẽ căn cứ vào số điểm tích lũy để xác định chiến thắng, theo đó đội nào có điểm tích lũy cao hơn sẽ dành chiến thắng.
  • Nếu điểm tích lũy của hai đội bằng nhau thì BTC sẽ căn cứ vào số lượng thành viên có trong Top 10 trong bảng tin tức chiến sự của từng đội tại thời điểm kết thúc trận đấu để xác định đội chiến thắng (đội nào có số thành viên Top 10 nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng).
  • Nếu số thành viên trong Top 10 trên bảng tin tức chiến sự của cả hai đội đều bằng nhau thì đội nào có thành viên xếp hạng 1 trong Top 10 sẽ chiến thắng.
  • Bảng tin tức chiến sự Top 10 cao thủ Tống Kim được hệ thống xác định dựa trên số điểm tích lũy từng nhân vật tham gia thi đấu tại từng trận đấu.
  • Trong trường hợp điểm tích lũy của cả hai đội bằng 0 vào lúc kết thúc trận đấu thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn ra đội chiến thắng. Lúc đó, điểm tích lũy và hiệu số điểm tích lũy của hai đội nhận được là 0.

Đội ngũ GM (Game Master)

 • Đội ngũ GM đóng vai trò giám sát, quay phim, chụp hình, truyền hình các trận đấu của giải. Danh sách GM do BTC công bố trên Trang chủ.
 • Hỗ trợ những thắc mắc của game thủ trong Đấu Trường liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, thủ tục, luật lệ thi đấu. Các vấn đề khác GM không được phép trao đổi với game thủ.
 • GM không ảnh hưởng đến số lượng thành viên tham gia thi đấu của hai đội (hiển thị ở hai NPC Mộ Binh Quan và Kim Quốc Chiêu Binh Quan). Ví dụ: Mộ Binh Quan hiển thị số lượng phe Tống là 40 người nghĩa là có 40 người của chiến đội trong bản đồ thi đấu. Dù phe Tống có thêm các nhân vật GM trong bản đồ thi đấu thì NPC Mộ Binh Quan vẫn hiển thị số lượng là 40 người.
 • Lưu ý: Hệ thống vẫn tính GM vào số lượng của hai phe Tống và Kim hiển thị ở Top 10 xếp hạng cao thủ Tống Kim và không ảnh hưởng đến số lượng thành viên tối đa 45 nhân vật tại một thời điểm của mỗi đội tham gia trận đấu. Ví dụ: Trong bảng Top 10 xếp hạng cao thủ Tống Kim hiển thị phe Tống 40 người. Nhưng đã có 2 GM vào bản đồ thi đấu trước đó thông qua NPC Mộ Binh Quan nghĩa là 2 GM đó thuộc phe Tống thì đội tham gia phe Tống vẫn có thể vào thêm được 1 người nữa.
 • Các GM không thể gây ra hoặc nhận sát thương từ bất cứ phe nào trong trận chiến.
 • GM không ảnh hưởng tới bất kỳ chiêu thức nào của hai phe thi đấu, điển hình là bẫy Đường Môn.
 • GM có thể nhận ảnh hưởng từ các chiêu thức hỗ trợ của phe cùng bên. Ví dụ: Phật Tâm Từ Hữu, Lưu Thủy, Thanh Phong Phù... và cả những hiệu ứng của các vật phẩm Tống Kim như Lệnh Bài, Chiến Cổ...

Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến giải đấu

Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu THĐNB 20, BTC chỉ hỗ trợ giải quyết khiếu nại nếu đáp ứng điều kiện sau:

 • Được thực hiện bởi chủ tài khoản Bang chủ (hoặc người được chủ tài khoản Bang chủ ủy quyền bằng văn bản) của đội tham gia trận đấu bị khiếu nại (danh sách Bang chủ được công bố trên trang chủ).
 • Đơn khiếu nại bằng văn bản được gửi đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng của công ty VNG qua website: http://hotro.zing.vn trong thời hạn 16 giờ làm việc tính từ thời điểm kết thúc trận đấu bị khiếu nại (tương đương với 2 ngày làm việc).
 • Khiếu nại phải liên quan trực tiếp đến trận đấu mà đội đó tham dự.
 • Các trường hợp khiếu nại không đáp ứng các điều kiện trên sẽ không hỗ trợ giải quyết.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại là 18 giờ làm việc tính từ thời điểm nhận được đơn khiếu nại phù hợp với các điều kiện trên. Trong trường hợp khiếu nại phức tạp, thời hạn giải quyết có thể được kéo dài theo quyết định của BTC.
 • BTC chỉ làm việc với Bang chủ (hoặc người được chủ tài khoản Bang chủ ủy quyền bằng văn bản) để giải quyết khiếu nại.
 • Các quyết định đưa ra dựa theo ghi nhận của hệ thống và được đăng tải công khai trên Trang chủ để đảm bảo tính công bằng, khách quan. Quyết định giải quyết của BTC là quyết định cuối cùng.
 • Trong quá trình tham chiến, nếu một trong các bên tham chiến bị mất điện, ngắt kết nối mạng, lỗi đường truyền hay các sự cố liên quan đến máy tính, BTC vẫn sẽ công nhận kết quả trận đấu đồng thời sẽ không can thiệp, giải quyết các khiếu nại liên quan.
 • Nếu xảy ra các sự cố khách quan nằm ngoài mong muốn của BTC dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu như: Sự cố đường truyền kết nối từ ISP đến VNG, các trục trặc về hệ thống cung cấp dịch vụ trò chơi, thiên tai, chiến tranh, BTC sẽ công bố trên Trang chủ của trò chơi là http://volam.zing.vn và sẽ tổ chức thi đấu lại tại một thời điểm khác. Đồng thời BTC sẽ hỗ trợ 5.000 Tiền Đồng trong trò chơi cho mỗi Bang hội phải thi đấu lại. Tiền Đồng sẽ được trao trực tiếp cho Bang chủ thông qua GM trò chơi.

(Sự cố mất đường truyền kết nối từ ISP đến VNG và các trục trặc về hệ thống cung cấp dịch vụ trò chơi sẽ được BTC xác định và thông báo lên trang chủ của trò chơi trước, trong hoặc sau trận đấu).

 • Lưu ý: Giờ làm việc được xác định là từ 08h30 đến 17h00 các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định).

Các hình thức xử phạt

 • Giải đấu THĐNB 20 sẽ không áp dụng quy định xử phạt dưới 33 thành viên như các giải đấu trước.
 • Kết thúc thời điểm báo danh: Nếu bang hội nào không có bất kỳ thành viên nào trong Chiến Trường (số nhân vật = 0) thì bang hội đó sẽ bị xử Bỏ Cuộc.
 • Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu (60 phút thi đấu chính thức). Nếu bang hội nào có số nhân vật trong Chiến Trường = 0 tại bất kỳ thời điểm nào của trận đấu thì sẽ bị xử Thua Cuộc.

Lỗi game & các quy định khác

 • Bang hội có bất kỳ thành viên nào lợi dụng lỗi game đều bị xử thua trận đó. BTC xác định lỗi game bằng phim và ghi nhận hệ thống.
 • Thành viên tham gia thi đấu giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20 có hành vi kém văn hóa, văng tục, xúc phạm người khác, xúc phạm GM hoặc Nhà Phát Hành (BTC) đều bị xử lý nghiêm khắc.
  • Với thành viên văng tục, xúc phạm người khác: Cấm cá nhân thành viên đó thi đấu 1 trận tiếp theo.

  • Xúc phạm GM hoặc Nhà Phát Hành (BTC): Cấm thi đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang vĩnh viễn.

  • Vi phạm quy định cấm trong Quy định sử dụng trò chơi: Cấm thi đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang vĩnh viễn, khóa tài khoản máy chủ ngoài 02 tuần.
 • Thành viên nào tạo từ 3 phòng Tán Gẫu trở lên sẽ bị khóa tài khoản tại máy chủ ngoài 2 tuần. Sau đó, BTC sẽ tiến hành xóa hết các phòng Tán Gẫu (nếu thấy cần thiết) và thông báo trên Trang chủ.
 • Trường hợp Bang hội nào cố tình phạm lỗi sẽ bị loại khỏi giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20.
 • Trường hợp Bang hội bỏ cuộc, bị xử bỏ cuộc hoặc bị xử loại khỏi giải đấu do vi phạm các quy định trong thể lệ này sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào (cá nhân cũng như Bang hội).

Quy tắc trao thưởng

 • Các phần thưởng sẽ được GM trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ sau khi giải đấu kết thúc, hoặc trao thưởng thông qua NPC trong game.
 • Đối với phần thưởng Tiền Đồng: Trao thưởng vào tài khoản của mỗi thành viên.
 • Phần thưởng của cá nhân và các Bang hội sẽ được trao trong vòng 30 ngày sau khi các Bang chủ hoàn tất thủ tục chọn phần thưởng.
 • BTC chỉ tiến hành trao giải cho nhân vật Bang chủ của các Bang đoạt danh hiệu Vô địch Thiên Hạ Đệ Nhất Bang đã được hệ thống ghi nhận theo tài khoản ZingID (BTC sẽ thông báo tên nhân vật của các Bang chủ lên Trang chủ http://volam.zing.vn, BTC chỉ tiến hành trao giải cho những nhân vật này. Nếu muốn chuyển đổi người nhận thưởng vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng để cung cấp các thông tin cần thiết).
 • Danh mục phần thưởng sẽ được đăng tải công khai trên Trang chủ http://volam.zing.vn
 • Trong quá trình trao thưởng, nếu sự cố xảy ra, việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại việc này.
 • Chú ý: Các Bang hội sẽ tự chọn cho mình các phần thưởng, theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:
Xếp hạng
Vô địch
2
3
4
5 - 6
7 - 8

Quy định chung

 • Trong quá trình diễn ra giải đấu, nếu xảy ra sự cố lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC thì BTC sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định và thông báo công khai trên website trò chơi. Quyết định giải quyết của BTC là quyết định cuối cùng.
 • Trong suốt thời gian trước khi diễn ra Vòng Loại, BTC có thể điều chỉnh một số nội dung nhằm đảm bảo sự công bằng và chất lượng giải đấu. BTC sẽ thông báo về nội dung thay đổi trên trang chủ trò chơi và các kênh truyền thông khác.
 • Thể lệ này áp dụng cho Vòng Loại và Vòng Chung Kết giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20.

Nếu có thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BTC giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20