Phần thưởng đặc biệt dành cho Bang hội Vô địch gồm Tinh Xảo Càn Khôn cấp 10 tối đa thuộc tính, Bộ Truyền Kỳ Vũ Liệt, Bộ Diệu Dương tối đa thuộc tính, Siêu Quang Hoàng Kim... Không chỉ hạng 1 mà tất cả 8 Bang hội thi đấu sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Nhưng, một khi đã tham gia tranh tài thì toàn tâm, toàn ý chí, toàn sức mạnh để quyết trở thành nhà Vô địch, để ngoài những tặng phẩm nhận được mà còn chính thức được lưu danh huyền thoại vào bảng Quán Quân giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang của Võ Lâm Truyền Kỳ.

Lưu ý:

  • Được copy vào Đấu Trường: 10 tỷ EXP + 20.000 Chân Nguyên
  • Vào Bang: 20 tỷ EXP + 30.000 Chân Nguyên
  • Riêng các suất tham gia Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20 ở cụm server mới (Châu Giang + Hương sơn, Thiên Sơn, Hành Sơn): Nhận thêm 1 bộ đá 10 (12 viên thủ) + 1 bộ Vô Danh Cấp 8 max thuộc tính (tự chọnkháng + hiệu ứng).
  • Phần thưởng trao theo máy chủ của Bang chủ, riêng các phần thưởng Tinh Xảo Càn Khôn, Bộ Chí Tôn Vũ Liệt và Bộ Truyền Kỳ Vũ Liệt không thể nhận ở cụm máy chủ mới.

Phần thưởng THĐNB 20

Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Hạng 1 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 10 - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hãn Huyết Long Câu 1 Vĩnh viễn
Bộ Truyền Kỳ  - Vũ Liệt  1 Vĩnh viễn
Bộ Diệu Dương Max Thuộc Tính 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 Vĩnh viễn
Mặt Nạ Hoàng Giả 5 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 5 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 20 60 90 ngày
Hạng 2 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 8 - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
bộ Chí Tôn - Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Bộ Diệu Dương Max Thuộc Tính 1 Vĩnh viễn
Siêu Quang Hoàng Kim 1 180 ngày
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 Vĩnh viễn
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 3 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 40 90 ngày
Hạng 3 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 7 - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
bộ Chí Tôn - Vũ Liệt 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 2 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 2 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 20 90 ngày
Hạng 4 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 7 - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 2 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 2 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 20 90 ngày
Hạng 5 - 6 2 Cặp Vô Danh 10  - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 2 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 2 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 20 90 ngày
Hạng 7 - 8 1 Cặp Vô Danh 10  - max 99%
(tự chọn kháng + hiệu ứng)
1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim (chọn 1 trong 4) 1 180 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 2 180 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 2 180 ngày
Hộp Quà THĐNB 20 90 ngày

Hình ảnh minh họa

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ