Sau đây là những bộ phần thưởng đặc biệt dành cho những Bang hội kiệt xuất tại giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 18. Ngay khi kết thúc giải đấu và các Bang hội hoàn tất việc chọn thưởng thì trong vòng 30 ngày, phần thưởng sẽ được trao đến tận tay quý Bang hội.

Tham gia tranh tài tại giải đấu kinh điển của Võ Lâm Truyền Kỳ - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 18 để không chỉ sở hữu được những tặng phẩm giá trị mà danh tiếng Bang hội cũng sẽ tỏa rạng khắp cõi võ lâm.

Phần thưởng giải Siêu Cấp

Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Hạng 1 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 9 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hãn Huyết Long Câu 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Bắc Thần Khôi 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Tập Hoàng Giáp 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Khung Long Ngoa 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Vô Tận Bội 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Tinh Dã Yêu Đái 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 1 Vĩnh viễn
Mặt Nạ Hoàng Giả 1 365
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng 1 180
Hộp Quà THDNB 54 30
Hạng 2 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 8 2 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Bắc Thần Khôi 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Tập Hoàng Giáp 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Khung Long Ngoa 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Vô Tận Bội 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Tinh Dã Yêu Đái 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim Lưu Tinh 1 Vĩnh viễn
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 1 365
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Trung 2 180
Hộp Quà THDNB 54 30

Phần thưởng giải Cao Cấp

Xếp hạngVật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Hạng 1 Tinh Xảo Càn Khôn Cấp 7 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Bắc Thần Khôi 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Tập Hoàng Giáp 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Khung Long Ngoa 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Vô Tận Bội 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Tinh Dã Yêu Đái 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim Dương Sa 1 Vĩnh viễn
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Trung 1 180
Hộp Quà THDNB 54 30
Hạng 2 Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Bắc Thần Khôi 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Tập Hoàng Giáp 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Khung Long Ngoa 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Vô Tận Bội 1 Vĩnh viễn
Chí Tôn - Vũ Liệt Chi Tinh Dã Yêu Đái 1 Vĩnh viễn
Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong 1 Vĩnh viễn
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Trung 1 180
Hộp Quà THDNB 54 30
Hạng 3 Vũ Liệt Chi Bắc Thần Khôi 1 Vĩnh viễn
Vũ Liệt Chi Tập Hoàng Giáp 1 Vĩnh viễn
Vũ Liệt Chi Khung Long Ngoa 1 Vĩnh viễn
Vũ Liệt Chi Vô Tận Bội 1 Vĩnh viễn
Vũ Liệt Chi Tinh Dã Yêu Đái 1 Vĩnh viễn
Tinh Xảo Vô Danh Giới Chỉ cấp 10 1 Vĩnh viễn
Tinh Xảo Vô Danh Chỉ Hoàn cấp 10 1 Vĩnh viễn
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Hạ 2 180
Hộp Quà THDNB 54 30
Hạng 4 Vũ Liệt Chi Bắc Thần Khôi 1 Vĩnh viễn
Vũ Liệt Chi Tập Hoàng Giáp 1 Vĩnh viễn
Vũ Liệt Chi Khung Long Ngoa 1 Vĩnh viễn
Vũ Liệt Chi Vô Tận Bội 1 Vĩnh viễn
Vũ Liệt Chi Tinh Dã Yêu Đái 1 Vĩnh viễn
Tinh Xảo Vô Danh Giới Chỉ cấp 10 1 Vĩnh viễn
Tinh Xảo Vô Danh Chỉ Hoàn cấp 10 1 Vĩnh viễn
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Hạ 2 180
Hộp Quà THDNB 54 30
Hạng 5 Ngũ Hành Ấn cấp 10 2 180
Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 5 365
Hộp Quà THDNB 27 30
Hạng 6 Ngũ Hành Ấn cấp 10 2 180
Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 5 365
Hộp Quà THDNB 27 30

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BTC giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 18