Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Thiên Địa Đơn

Từ 18-07-2017 đến31/07/2017

Nắm giữ Thiên Địa Đơn trong tay là có ngay những bảo vật giá trị. Hãy biến những ngày giữa cuối tháng 7 này thành thời điểm thu thập thật nhiều kỳ trân dị bảo trong cõi võ lâm. Như vậy, bước đường đến với cảnh giới mới sẽ rút ngắn khoảng cách khi quý nhân sĩ tập trung nâng tầm mình lên thêm một nấc nữa... Sau đây là nội dung sự kiện Thiên Địa Đơn, thân chúc quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ luôn có được những giây phút giải trí vui vẻ cùng đồng môn.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 18/07 - 24h00 ngày 31/07/2017.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 31/07/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Long Đơn
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 1 tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải để sử dụng nhận 15.000.000 EXP, 1 Chân Nguyên (Trung, khóa)1 vật phẩm giá trị.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Thiên Long Đơn/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 31/07/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ
Địa Long Đơn
  • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh trên thuyền Phong Lăng Độ có thể nhận 20 Địa Long Đơn hoặc nhận được khi nhận thưởng Năng Động.
  • Nhận thưởng Năng Động (yêu cầu cần 10 ô trống):

   Điều kiện
    • 20 Năng Động = 20 Địa Long Đơn
    • 50 Năng Động = 50 Địa Long Đơn
    • 80 Năng đông = 80 Địa Long Đơn
    • 100 Năng Động = 100 Địa Long Đơn
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
  • Chức năng: Chuột phải để sử dụng nhận 2.000.000 EXP và 2 điểm Chân Nguyên
  • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Địa Long Đơn/nhân vật.
  • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 31/07/2017.

Phần thưởng khi sử dụng Thiên Long Đơn

Vật phẩm ngẫu nhiên
Rương Đằng Long- Khôi Thiên Hỏa Liệt Tửu
Rương Đằng Long- Hài Thuốc tăng trưởng
Rương Đằng Long- Yêu Đái Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Rương Đằng Long- Hộ Uyển Phi Phong 6 (Trọng Kích, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Hạng Liên Phi Phong 6 (Hóa Giải, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Bội Phi Phong 7 (Hóa Giải, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Thượng Giới Phi Phong 7 (Trọng Kích, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Hạ Giới Lục Thiên Nguyên Đơn (30 ngày)
Rương Đằng Long- Y Sách kỹ năng 150 cấp 24
Rương Đằng Long- Khí Giới Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Đằng Long Trùng Luyện Ngọc Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
Hỗn Nguyên Chân Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
25 Hộ Mạch Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Lệnh Bài Siêu Quang Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày) Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Huyết Long Đằng 6 Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Huyết Long Đằng 8 Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Huyết Long Đằng 9 Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới
Huyết Long Đằng 11 Tinh Sương Lệnh
Huyết Long Đằng 12 Chân Nguyên Lễ Hộp (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày) 5 Tinh Ngọc
Huyền Kim Thạch Bách Luyện Thành Cương
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày) Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày) Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Vô Cực Linh Dược (30 ngày) Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Tinh Tinh Khoáng -

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Thiên Long Đơn

Đạt mốcVật phẩm thưởngGhi chú
500 Thiên Long Đơn 5.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
3.000 Hộ Mạch Đơn
1.000 Thiên Long Đơn 10.000 điểm Chân Nguyên
5.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 Thiên Long Đơn 10.000 điểm Chân Nguyên
Đồ Phổ Tinh Sương Khí Giới Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Long Tinh Hắc Hổ Vương (HSD 14 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (900 điểm, HSD 14 ngày)
Mặt chiến trường thánh giả (14 ngày)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.