Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Tài Đến

Từ 16-01-2017 đến12/02/2017

Chào Xuân 2017, Võ Lâm Truyền Kỳ xin được gửi đến toàn thể nhân sĩ lời chúc năm mới An Khang, Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý. Bên cạnh đó, toàn cõi võ lâm cũng sẽ vui cùng sự kiện Thần Tài Đến, mỗi ngày cứ online 2 tiếng là nhận được 500 triệu kinh nghiệm cộng dồn. Đừng quên đến NPC Thần Tài nhận mỗi ngày nha.

Ngoài ra, khi sử dụng Pháo Tiểu, Pháo Đại, Bánh Chưng, Bánh Tét và đạt mốc Dây Pháo Đại đều sẽ nhận được những tặng phẩm hấp dẫn đầu năm. Xin chúc mừng năm mới đến tất cả quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ. Hãy đến và chung vui nơi ta thuộc về!

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 16/01 - 24h00 ngày 12/02/2017.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Thần Tài
 • Vị trí: Tương Dương (196/202)
 • Chức năng:
  • Xem số lượng sử dụng Dây Pháo Đại
  • Nhận thưởng mốc
  • Ghép Dây Pháo Đại
  • Nộp Pháo Đại
  • Online nhận thưởng, cứ mỗi 2 tiếng online sẽ nhận 500.000.000 EXP cộng dồn, mỗi ngày chỉ nhận 1 lần.
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 12/02/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Tiểu
 • Nguồn gốc: Đánh quái ở các động 90: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng 5.000 Pháo Tiểu/nhân vật
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/02/2017.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Đại
  • Nguồn gốc: Mở từ Lễ Bao Pháo Đại.
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
  • Chức năng: Khi nộp 40 Pháo Đại sẽ nhận 1.000 điểm Chân Nguyên và ngẫu nhiên 1 vật phẩm sau:
Vật phẩm ngẫu nhiên
3.000.000.000 EXP
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả (14 ngày)
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Hạ (14 ngày)
Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc
Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới
Tinh Sương Lệnh
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Bách Luyện Thành Cương
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
 • Giới hạn: Nộp 40 Pháo Đại/nhân vật/ngày.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/02/2017.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Bao Pháo Đại
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 10 tiền Đồng.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Có thể bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 10 Pháo Đại.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/02/2017.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Pháo Đại
 • Nguồn gốc: Ghép từ 1 Pháo Tiểu + 1 Pháo Đại = 1 Dây Pháo Đại.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 1 Chân Nguyên Trung (khóa).
 • Giới hạn: Sử dụng 1.500 Dây Pháo Đại/nhân vật
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/02/2017.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Tét
 • Nguồn gốc: Tham gia Tống Kim đạt 10.000 điểm nhận 30 Bánh Tét (HSD 24h00 ngày 12/02/2017).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Giới hạn: Sử dụng 3.000 Bánh Tét/nhân vật
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/02/2017.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Chưng
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh boss Hoàng Kim nhận 500 Bánh Chưng (HSD 24h00 ngày 12/02/2017), lưu ý tổ đội không nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Giới hạn: Sử dụng 3.000 Bánh Chưng/nhân vật
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/02/2017.

Phần thưởng khi sử dụng Dây Pháo Đại

Vật phẩm ngẫu nhiên
Đằng Long Thạch - Hạ Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Đằng Long Thạch - Thượng Tinh Tinh Khoáng
Đồ Phổ Đằng Long- Khôi Thiên Hỏa Liệt Tửu
Đồ Phổ Đằng Long- Hài Thuốc tăng trưởng
Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển Phi Phong 6 (Trọng Kích, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên Phi Phong 6 (Hóa Giải, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Bội Phi Phong 7 (Hóa Giải, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Thượng Giới Phi Phong 7 (Trọng Kích, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Hạ Giới Lục Thiên Nguyên Đơn (30 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Y Sách kỹ năng 150 cấp 23
Đồ Phổ Đằng Long- Khí Giới Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Đằng Long Trùng Luyện Ngọc Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
Hỗn Nguyên Chân Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
25 Hộ Mạch Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Lệnh Bài Siêu Quang Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 20/02/2017) Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Huyết Long Đằng 6 Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Huyết Long Đằng 8 Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Huyết Long Đằng 9 Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Huyết Long Đằng 11 Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới
Huyết Long Đằng 12 Tinh Sương Lệnh
Bảo rương Minh Phượng (Vũ Khí Max option) Chân Nguyên Lễ Hộp (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày) 5 Tinh Ngọc
Huyền Kim Thạch Bách Luyện Thành Cương
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày) Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày) Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
 • Lưu ý: Lam Ngoc, Tử Ngọc, Hoàng Ngọc Hồn Châu mỗi nhân vật được sử dụng 3 lần trên 1 loại vật phẩm. Trước kia đã sử dụng rồi vẫn có thể sử dụng lại.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Dây Pháo Đại

Đạt mốcVật phẩm thưởngGhi chú
500 Dây Pháo Đại 5.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
3.000 Hộ Mạch Đơn
1.000 Dây Pháo Đại 10.000 điểm chân nguyên
5.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 Dây Pháo Đại 10.000 điểm Chân Nguyên
Đồ Phổ Tinh Sương Khí Giới Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Long Tinh Hắc Hổ Vương
(14 ngày)
Ngũ Hành Ấn Cấp 10 (900 điểm, 14 ngày)
Mặt chiến trường thánh giả (14 ngày)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.