Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Sự kiện 20 tháng 11

Từ 20-11-2019 đến11/12/2019

Tháng 11 tiếp tục sôi động cùng Sự Kiện 20 tháng 11, quý nhân sĩ vừa thỏa sức tung hoành tại giải đấu kinh điển Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20, vừa vui chơi giải trí cùng các sự kiện và đón nhận nhiều phần thưởng siêu giá trị. Tham gia ngay nhé quý hảo hữu!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 21/11/2019 - 24h00 ngày 11/12/20019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh
 • Chức năng:
   • Ghép Thiệp Chúc Mừng
   • Mua Thiệp Màu
   • Xem số lần sử dụng Thẻ Ân Sư
   • Nhận phần thưởng mốc Thẻ Ân Sư
   • Đổi chữ Nhất Tự Vi Sư
 • Ghi chú: 24h00 ngày 11/12/2019, chức năng này sẽ ngừng hoạt động.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giấy Màu
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại bản đồ Trường Bạch Sơn Bắc,  Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Đông, Sa Mạc 1-2-3, và Mạc Cao Quật sẽ nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu ghép vật phẩm.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 11/12/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Màu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đạt điểm Năng Động.
  20 điểm: 20 Hộp màu
  50 điểm: 50 Hộp màu
  80 điểm: 80 Hộp màu
  100 điểm: 100 Hộp màu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu ghép vật phẩm.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 11/12/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Chúc Mừng
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép vật phẩm thưởng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng sẽ nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm và 2 điểm chân nguyên (Nhấp chuột phải để sử dụng).
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 20/11/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Màu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện với giá 50 vạn.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng sẽ nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm và 10 điểm chân nguyên (Nhấp chuột phải để sử dụng).
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 11/12/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thẻ Ân Sư
 • Nguồn gốc: Mua được từ Kỳ Trân Các giá 1 tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận nhiều phần thưởng giá trị.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 11/12/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Thẻ Ân Sư
 • Nguồn gốc: Mua được từ Kỳ Trân Các giá 100 tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 100 Thẻ Ân Sư.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 11/12/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nhất, Tự, Vi, Sư
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Thẻ Ân Sư.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Cống Nguyệt Phù Dung.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 11/12/2019.

Cách thức tham gia

 • Hằng ngày, người chơi đánh quái tại các bản đồ theo danh sách bên dưới để nhận được Giấy Màu.
Tên Map
Trường Bạch Sơn Bắc
Trường Bạch Sơn Nam
Khỏa Lang Đông
Sa Mạc 1
Sa Mạc 2
Sa Mạc 3
Mạc Cao Quật
 • Nhận Hộp Màu khi đủ điểm năng động:
  • 20 điểm: 20 Hộp Màu.
  • 50 điểm: 50 Hộp Màu.
  • 80 điểm: 80 Hộp Màu.
  • 100 điểm: 100 Hộp Màu.
Nguyên Liệu Thành Phẩm
1 Giấy Màu + 1 Hộp Màu Thiệp Chúc Mừng

Phần thưởng

 • Sử dụng Thiệp Chúc Mừng nhận được 2.000.000 EXP 2 điểm Chân Nguyên.
 • Sử dụng Thiệp Màu nhận được 2.000.000 EXP 10 điểm Chân Nguyên.
 • Sử dụng Thẻ Ân Sư nhận được:
Cụm Máy Chủ Cũ Cụm Máy Chủ Mới
20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn sử dụng:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tối Đa
Thiệp Chúc Mừng 5.000/01 nhân vật
Thẻ Ân Sư 3.000/01 nhân vật
Thiệp Màu 10.000/01 nhân vật

Phần thưởng khi sử dụng Thẻ Ân Sư

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 12/12/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Nhất, Tự, Vi, Sư
Lưu ý: Cụm máy chủ mới (Hành Sơn và Châu Giang) có thêm phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Thẻ Ân Sư

Đạt mốc
Thẻ Ân Sư
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày) Nhận 100%
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
Đồ Phổ Diệu Dương (khí giới) x3 Nhận ngẫu nhiên 1
1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Diệu Dương Bảo Rương (1 món)
1 Trấn Phái Linh Dược
3.000 1 Trấn Phái Linh Dược Nhận 100%
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.