Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Song Lệnh

Từ 01-07-2017 đến15/07/2017

Thoáng nghe tên gọi Âm Dương Ngũ Hành thì bất kỳ ai cũng cỏ thể cảm nhận được ít nhiều về một điều gì đó huyền bí của vũ trụ, của hành trình tác sinh vạn vật muôn loài trong trời đất. Đó là bí mật của vũ trụ, nó vận hành cách đặc biệt và thật sự vượt ngoài ngưỡng hiểu biết của chúng ta.

Nhưng riêng tại Võ Lâm Truyền Kỳ thì Âm Dương Lệnh và Ngũ Hành Lệnh sẽ gói gọn trong hoạt động Song Lệnh. Một khi sử hữu được Song Lệnh này thì quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ có ngay những vật phẩm giá trị. Còn hành trình thu thập nguyên liệu cũng rất dễ dàng như tham gia đánh quái ở Phong Lăng Độ hay Trường Bạch Bắc, Trường Bạch Nam, Sa Mạc 3...

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 03/07 - 24h00 ngày 15/07/2017.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 25/05/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Âm Dương Lệnh
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 1 tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải để sử dụng nhận 15.000.000 EXP, 1 Chân Nguyên (Trung, khóa)1 vật phẩm giá trị.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Âm Dương Lệnh/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 15/07/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Hành Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi nhận thưởng Năng Động hoặc ghép tại NPC Tổng Quan Sự Kiện
  • Ghép: 1 Kim + 1 Thổ + 1 Mộc + 1 Thủy + 1 Hỏa = 1 Ngũ Hành Lệnh
  • Nhận thưởng Năng Động:
   Điều kiện
    • 20 Năng Động = 20 Ngũ Hành Lệnh
    • 50 Năng Động = 50 Ngũ Hành Lệnh
    • 80 Năng đông = 80 Ngũ Hành Lệnh
    • 100 Năng Động = 100 Ngũ Hành Lệnh
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải để sử dụng nhận 2.000.000 EXP và 2 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Ngũ Hành Lệnh/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 15/07/2017 và khi nhận Năng Động yêu cầu cần 10 ô trống.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kim Lệnh
 • Nguồn gốc: Có thể nhận 1 Kim Lệnh hoặc 1 Mộc Lệnh khi tham gia đánh quái tại Trường Bạch Bắc, Trường Bạch Nam, Sa Mạc 3
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Ghi chú trên vật phẩm: Vật phẩm để ghép Ngũ Hành Lệnh
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 15/07/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mộc Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỏa Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hàng Rong giá 5.000 lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Ghi chú trên vật phẩm: Vật phẩm để ghép Ngũ Hành Lệnh
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 15/07/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thổ Lệnh
 • Nguồn gốc: Có thể nhận 1 Thổ Lệnh hoặc 1 Thủy Lệnh khi tham gia đánh thủy tặc ở các trên thuyền Phong Lặng Độ.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Ghi chú trên vật phẩm: Vật phẩm để ghép Ngũ Hành Lệnh
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 15/07/2017
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thủy Lệnh

Phần thưởng khi sử dụng Âm Dương Lệnh

Vật phẩm ngẫu nhiên
Rương Đằng Long- Khôi Thiên Hỏa Liệt Tửu
Rương Đằng Long- Hài Thuốc tăng trưởng
Rương Đằng Long- Yêu Đái Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Rương Đằng Long- Hộ Uyển Phi Phong 6 (Trọng Kích, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Hạng Liên Phi Phong 6 (Hóa Giải, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Bội Phi Phong 7 (Hóa Giải, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Thượng Giới Phi Phong 7 (Trọng Kích, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Hạ Giới Lục Thiên Nguyên Đơn (30 ngày)
Rương Đằng Long- Y Sách kỹ năng 150 cấp 24
Rương Đằng Long- Khí Giới Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Đằng Long Trùng Luyện Ngọc Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
Hỗn Nguyên Chân Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
25 Hộ Mạch Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Lệnh Bài Siêu Quang Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày) Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Huyết Long Đằng 6 Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Huyết Long Đằng 8 Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Huyết Long Đằng 9 Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Huyết Long Đằng 11 Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới
Huyết Long Đằng 12 Tinh Sương Lệnh
Bảo rương Minh Phượng (Vũ Khí Max option) Chân Nguyên Lễ Hộp (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày) 5 Tinh Ngọc
Huyền Kim Thạch Bách Luyện Thành Cương
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày) Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày) Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Vô Cực Linh Dược (30 ngày) Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Tinh Tinh Khoáng -

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Âm Dương Lệnh

Đạt mốcVật phẩm thưởngGhi chú
500 Âm Dương Lệnh 5.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
3.000 Hộ Mạch Đơn
1.000 Âm Dương Lệnh 10.000 điểm Chân Nguyên
5.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 Âm Dương Lệnh 10.000 điểm Chân Nguyên
Đồ Phổ Tinh Sương Khí Giới Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Long Tinh Hắc Hổ Vương (HSD 14 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (900 điểm, HSD 14 ngày)
Mặt chiến trường thánh giả (14 ngày)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.