Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Sinh Nhật Võ Lâm Truyền Kỳ tuổi 13

Từ 29-05-2017 đến12/06/2017

Tổng Quản Sự Kiện mới cho gia nhân nhắn gửi Bổn Trang đến bàn chuyện cơ mật. Không thể chần chừ, Bổn Trang lập tức đến Thành Đô nhưng Tổng Quản đã đến Biện Kinh, vội vã đến Biện Kinh thì nghe nói Tổng Quản hiện đang có mặt tại thành Tương Dương. Có lẽ, Tổng Quản muốn Bổn Trang giảm cân thì phải. Đúng là Tổng Quản có khác, luôn lo lắng cho tất cả bá tánh trong ngoài. Riêng Bổn Trang vậy thôi chứ tất cả quý nhân sĩ đến Thành Đô, Biện Kinh hay Tương Dương thì đều có thể gặp được Tổng Quản Sự Kiện nhé.

Cuối cùng thì Tổng Quản cũng tiết lộ chuyện 1 năm mới có 1 lần: "Sắp đến sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ rồi đó, Bổn Trang mau quay về bản doanh lo chuẩn bị gì đi, còn Tổng Quản sẽ lo phát quà thưởng cho hoạt động: Sinh Nhật "Võ Lâm Truyền Kỳ" Tuổi 13". Thông báo ngắn gọn vậy thôi đó mà bắt Bổn Trang phải chạy qua tới 3 thành, Tổng Quản đúng rảnh thật mà, muốn gặp Bổn Trang thì nói đại đi, gì chứ chuyện đó Tổng Quan an tâm, Bổn Trang làm xong rồi và sau đây là nội dung sự kiện, thân mời quý nhân sĩ cùng xem qua.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 30/05 - 24h00 ngày 12/06/2017.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Thành Đô, Biện Kinh, Tương Dương
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 12/06/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Sinh Nhật Thường
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh thủy tặc ở các trên thuyền Phong Lặng Độ có thể nhận được 1 Bánh Sinh Nhật Thường.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 điểm kinh nghiệm + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bánh Sinh Nhật Thường/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/06/2017.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 1 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 15.000.000 điểm kinh nghiệm + 1 Chân Nguyên (Trung, khóa) + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/06/2017.

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt

Vật phẩm ngẫu nhiên
Rương Đằng Long- Khôi Thiên Hỏa Liệt Tửu
Rương Đằng Long- Hài Thuốc tăng trưởng
Rương Đằng Long- Yêu Đái Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Rương Đằng Long- Hộ Uyển Phi Phong 6 (Trọng Kích, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Hạng Liên Phi Phong 6 (Hóa Giải, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Bội Phi Phong 7 (Hóa Giải, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Thượng Giới Phi Phong 7 (Trọng Kích, 7 ngày)
Rương Đằng Long- Hạ Giới Lục Thiên Nguyên Đơn (30 ngày)
Rương Đằng Long- Y Sách kỹ năng 150 cấp 24
Rương Đằng Long- Khí Giới Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Đằng Long Trùng Luyện Ngọc Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
Hỗn Nguyên Chân Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
25 Hộ Mạch Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Lệnh Bài Siêu Quang Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày) Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Huyết Long Đằng 6 Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Huyết Long Đằng 8 Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Huyết Long Đằng 9 Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Huyết Long Đằng 11 Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới
Huyết Long Đằng 12 Tinh Sương Lệnh
Bảo rương Minh Phượng (Vũ Khí Max option) Chân Nguyên Lễ Hộp (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày) 5 Tinh Ngọc
Huyền Kim Thạch Bách Luyện Thành Cương
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày) Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày) Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Vô Cực Linh Dược (30 ngày) Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Tinh Tinh Khoáng -

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt

Đạt mốcVật phẩm thưởngGhi chú
500 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt 5.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
3.000 Hộ Mạch Đơn
1.000 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt 10.000 điểm Chân Nguyên
5.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt 10.000 điểm Chân Nguyên
Đồ Phổ Tinh Sương Khí Giới Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Long Tinh Hắc Hổ Vương (HSD 14 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (900 điểm, HSD 14 ngày)
Mặt chiến trường thánh giả (14 ngày)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.